Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΟΥΡΑΣ 
 FIRST NAME: ΙΩΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 5 4 1 0 4 0 1 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 13 0 77 75 2 0 49 9 10 7 2
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0
TOTAL RACES: 14 15 0 85 81 4 0 55 9 12 7 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,488 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,488 sec
0-18M: 1,602 sec
0-100M: 4,131 sec
0-200M: 6,106 sec 
0-300M: 7,730 sec
0-400M: 9,194 sec
TOTAL TIME: 9,682 sec
200-400M: 3,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,63 km/h
400M: 254,44 km/h
200-400M: 49,81 km/h

1,448 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

3,821 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

5,732 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

7,340 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

8,801 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

3,069 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

210,63 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

257,02 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,448 sec
0-100M: 3,821 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,340 sec
0-400M: 8,801 sec
TOTAL TIME: 9,349 sec
200-400M: 3,069 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,63 km/h
400M: 257,02 km/h
200-400M: 46,39 km/h

49,81 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,488 sec
0-18M: 1,602 sec
0-100M: 4,131 sec
0-200M: 6,106 sec 
0-300M: 7,730 sec
0-400M: 9,194 sec
TOTAL TIME: 9,682 sec
200-400M: 3,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,63 km/h
400M: 254,44 km/h
200-400M: 49,81 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]-1,412 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-28 17:43:00

TIME INFORMATION
RT: -1,412 sec
0-18M: 1,798 sec
0-100M: 4,412 sec
0-200M: 6,392 sec 
0-300M: 8,049 sec
0-400M: 9,550 sec
TOTAL TIME: 8,138 sec
200-400M: 3,158 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,38 km/h
400M: 252,43 km/h
200-400M: 51,05 km/h

1,521 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-06-16 15:19:26

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 1,521 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,910 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,989 sec
TOTAL TIME: 9,523 sec
200-400M: 3,079 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,09 km/h
400M: 258,06 km/h
200-400M: 49,97 km/h

3,992 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,546 sec
0-100M: 3,992 sec
0-200M: 5,919 sec 
0-300M: 7,519 sec
0-400M: 8,969 sec
TOTAL TIME: 9,537 sec
200-400M: 3,050 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,26 km/h
400M: 259,14 km/h
200-400M: 52,88 km/h

5,896 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 06:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,951 sec
TOTAL TIME: 9,460 sec
200-400M: 3,055 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,41 km/h
400M: 254,89 km/h
200-400M: 43,48 km/h

7,519 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,546 sec
0-100M: 3,992 sec
0-200M: 5,919 sec 
0-300M: 7,519 sec
0-400M: 8,969 sec
TOTAL TIME: 9,537 sec
200-400M: 3,050 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,26 km/h
400M: 259,14 km/h
200-400M: 52,88 km/h

8,947 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:17:25

TIME INFORMATION
RT: 0,609 sec
0-18M: 1,543 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,912 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,947 sec
TOTAL TIME: 9,556 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,54 km/h
400M: 260,49 km/h
200-400M: 53,95 km/h

3,035 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:17:25

TIME INFORMATION
RT: 0,609 sec
0-18M: 1,543 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,912 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,947 sec
TOTAL TIME: 9,556 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,54 km/h
400M: 260,49 km/h
200-400M: 53,95 km/h

211,41 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 06:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,509 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,951 sec
TOTAL TIME: 9,460 sec
200-400M: 3,055 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,41 km/h
400M: 254,89 km/h
200-400M: 43,48 km/h

260,49 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:17:25

TIME INFORMATION
RT: 0,609 sec
0-18M: 1,543 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,912 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,947 sec
TOTAL TIME: 9,556 sec
200-400M: 3,035 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,54 km/h
400M: 260,49 km/h
200-400M: 53,95 km/h

57,54 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-05-22 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 1,499 sec
0-18M: 1,647 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,165 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,243 sec
TOTAL TIME: 10,742 sec
200-400M: 3,078 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,33 km/h
400M: 257,87 km/h
200-400M: 57,54 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,654 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:27:01

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 227,12 km/h
200-400M: 39,23 km/h

1,634 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 1,634 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,616 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,415 sec
TOTAL TIME: 14,103 sec
200-400M: 6,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,02 km/h
400M: 83,87 km/h
200-400M: -64,15 km/h

6,616 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 1,634 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,616 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,415 sec
TOTAL TIME: 14,103 sec
200-400M: 6,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,02 km/h
400M: 83,87 km/h
200-400M: -64,15 km/h

10,138 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:27:01

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 227,12 km/h
200-400M: 39,23 km/h

3,430 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:27:01

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 227,12 km/h
200-400M: 39,23 km/h

187,89 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:27:01

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 227,12 km/h
200-400M: 39,23 km/h

227,12 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:27:01

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 227,12 km/h
200-400M: 39,23 km/h

39,23 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:27:01

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,708 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,138 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 227,12 km/h
200-400M: 39,23 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,054 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo