Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΑΦΕΤΖΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Auto BA1 [2008] 5 3 25 20 5 0 16 1 1 3 4
TOTAL RACES: 6 6 3 28 23 5 0 19 1 1 3 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,780 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:07:33

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,043 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,651 sec
TOTAL TIME: 11,431 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,89 km/h
400M: 229,00 km/h
200-400M: 59,11 km/h

1,662 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:07:33

TIME INFORMATION
RT: 0,780 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,043 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,651 sec
TOTAL TIME: 11,431 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,89 km/h
400M: 229,00 km/h
200-400M: 59,11 km/h

6,751 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:56:43

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,062 sec
TOTAL TIME: 12,233 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,04 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 60,69 km/h

10,062 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:56:43

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,062 sec
TOTAL TIME: 12,233 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,04 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 60,69 km/h

3,311 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:56:43

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,062 sec
TOTAL TIME: 12,233 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,04 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 60,69 km/h

184,04 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:56:43

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,062 sec
TOTAL TIME: 12,233 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,04 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 60,69 km/h

244,73 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:56:43

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,062 sec
TOTAL TIME: 12,233 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,04 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 60,69 km/h

60,69 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-24 08:56:43

TIME INFORMATION
RT: 2,171 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,062 sec
TOTAL TIME: 12,233 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,04 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 60,69 km/h

Auto BA1 [2008]0,359 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2009-04-11 14:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,359 sec
0-18M: 2,099 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,967 sec 
0-300M: 11,395 sec
0-400M: 13,578 sec
TOTAL TIME: 13,937 sec
200-400M: 4,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,87 km/h
400M: 173,02 km/h
200-400M: 37,15 km/h

1,664 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
CIVIC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-05-21 15:27:57

TIME INFORMATION
RT: 1,812 sec
0-18M: 1,664 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,398 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,444 sec
TOTAL TIME: 13,256 sec
200-400M: 4,046 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,79 km/h
400M: 190,67 km/h
200-400M: 33,88 km/h

5,511 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 5,511 sec
0-200M: 8,112 sec 
0-300M: 10,281 sec
0-400M: 12,234 sec
TOTAL TIME: 12,933 sec
200-400M: 4,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,17 km/h
400M: 192,34 km/h
200-400M: 38,17 km/h

7,390 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:41:25

TIME INFORMATION
RT: 1,675 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,390 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,643 sec
TOTAL TIME: 13,318 sec
200-400M: 4,253 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,87 km/h
400M: 190,57 km/h
200-400M: 40,70 km/h

10,281 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
HONDA CRX

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 2,173 sec
0-100M: 5,511 sec
0-200M: 8,112 sec 
0-300M: 10,281 sec
0-400M: 12,234 sec
TOTAL TIME: 12,933 sec
200-400M: 4,122 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,17 km/h
400M: 192,34 km/h
200-400M: 38,17 km/h

11,405 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-11-12 13:35:41

TIME INFORMATION
RT: 1,377 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,429 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,405 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,976 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,45 km/h
400M: 198,67 km/h
200-400M: 42,22 km/h

3,976 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-11-12 13:35:41

TIME INFORMATION
RT: 1,377 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,429 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,405 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,976 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,45 km/h
400M: 198,67 km/h
200-400M: 42,22 km/h

156,86 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
CIVIC

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:42:39

TIME INFORMATION
RT: 3,503 sec
0-18M: 1,671 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,424 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,442 sec
TOTAL TIME: 14,945 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,86 km/h
400M: 198,12 km/h
200-400M: 41,26 km/h

198,67 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-11-12 13:35:41

TIME INFORMATION
RT: 1,377 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,429 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,405 sec
TOTAL TIME: 12,782 sec
200-400M: 3,976 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,45 km/h
400M: 198,67 km/h
200-400M: 42,22 km/h

53,69 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2011-11-12 14:00:55

TIME INFORMATION
RT: 1,332 sec
0-18M: 1,856 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,612 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,027 sec
TOTAL TIME: 14,359 sec
200-400M: 4,415 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,74 km/h
400M: 186,43 km/h
200-400M: 53,69 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo