Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ - Z 125 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ - KAWASAKI ZX12 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ - KAWASAKI ZX12 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΛΟΥΚΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1977
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2000
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
Z 125 KAWASAKI ZX12 KAWASAKI ZX12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 4 0 16 16 0 3 6 2 3 2 0
Moto 4 [1999] 24 7 165 154 11 29 61 20 21 21 13
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 4 2 23 17 6 7 7 2 2 3 2
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 9 1 55 40 15 15 22 9 6 2 1
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 2 1 12 12 0 0 8 0 0 2 2
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 2 0 13 13 0 0 8 1 2 1 1
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 32 21 224 220 4 0 122 18 29 29 26
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 4 3 24 24 0 0 12 1 4 4 3
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 4 2 24 22 2 0 12 1 4 4 3
Moto Super Street [2010] 7 1 38 38 0 0 25 5 4 3 1
TOTAL RACES: 60 92 38 594 556 38 54 283 59 75 71 52

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,528 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-09-12 15:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,480 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,891 sec
TOTAL TIME: 10,419 sec
200-400M: 3,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,77 km/h
400M: 238,67 km/h
200-400M: 49,90 km/h

1,667 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-10-31 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,483 sec 
0-300M: 8,313 sec
0-400M: 9,896 sec
TOTAL TIME: 10,833 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,63 km/h
400M: 237,44 km/h
200-400M: 49,81 km/h

4,357 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,680 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 4,357 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,931 sec
TOTAL TIME: 10,611 sec
200-400M: 3,455 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,32 km/h
400M: 235,01 km/h
200-400M: 45,69 km/h

6,476 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,680 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 4,357 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,931 sec
TOTAL TIME: 10,611 sec
200-400M: 3,455 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,32 km/h
400M: 235,01 km/h
200-400M: 45,69 km/h

8,313 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-10-31 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,937 sec
0-18M: 1,667 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,483 sec 
0-300M: 8,313 sec
0-400M: 9,896 sec
TOTAL TIME: 10,833 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,63 km/h
400M: 237,44 km/h
200-400M: 49,81 km/h

9,891 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2004-09-12 15:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,528 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 4,359 sec
0-200M: 6,480 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,891 sec
TOTAL TIME: 10,419 sec
200-400M: 3,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,77 km/h
400M: 238,67 km/h
200-400M: 49,90 km/h

3,357 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX 1200

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:52:50

TIME INFORMATION
RT: 0,747 sec
0-18M: 2,119 sec
0-100M: 4,852 sec
0-200M: 6,983 sec 
0-300M: 8,754 sec
0-400M: 10,340 sec
TOTAL TIME: 11,087 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 238,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

189,32 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-09-12 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,680 sec
0-18M: 1,694 sec
0-100M: 4,357 sec
0-200M: 6,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,931 sec
TOTAL TIME: 10,611 sec
200-400M: 3,455 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,32 km/h
400M: 235,01 km/h
200-400M: 45,69 km/h

240,96 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,502 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,951 sec
TOTAL TIME: 10,983 sec
200-400M: 3,449 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,14 km/h
400M: 240,96 km/h
200-400M: 58,82 km/h

58,82 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,502 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,951 sec
TOTAL TIME: 10,983 sec
200-400M: 3,449 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,14 km/h
400M: 240,96 km/h
200-400M: 58,82 km/h

Moto 4 [1999]0,417 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Finals
2007-04-01 19:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,417 sec
0-18M: 1,707 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,311 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,458 sec
TOTAL TIME: 9,875 sec
200-400M: 3,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,19 km/h
400M: 247,50 km/h
200-400M: 43,31 km/h

1,547 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX 12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-07-22 14:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,738 sec
0-18M: 1,547 sec
0-100M: 4,364 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,583 sec
TOTAL TIME: 10,321 sec
200-400M: 3,176 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,09 km/h
400M: 244,54 km/h
200-400M: 47,45 km/h

4,102 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,648 sec
0-18M: 1,573 sec
0-100M: 4,102 sec
0-200M: 6,111 sec 
0-300M: 7,769 sec
0-400M: 9,258 sec
TOTAL TIME: 9,906 sec
200-400M: 3,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,55 km/h
400M: 255,07 km/h
200-400M: 54,52 km/h

6,111 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,648 sec
0-18M: 1,573 sec
0-100M: 4,102 sec
0-200M: 6,111 sec 
0-300M: 7,769 sec
0-400M: 9,258 sec
TOTAL TIME: 9,906 sec
200-400M: 3,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,55 km/h
400M: 255,07 km/h
200-400M: 54,52 km/h

7,769 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 17:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,648 sec
0-18M: 1,573 sec
0-100M: 4,102 sec
0-200M: 6,111 sec 
0-300M: 7,769 sec
0-400M: 9,258 sec
TOTAL TIME: 9,906 sec
200-400M: 3,147 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,55 km/h
400M: 255,07 km/h
200-400M: 54,52 km/h

9,253 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,681 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 4,124 sec
0-200M: 6,120 sec 
0-300M: 7,770 sec
0-400M: 9,253 sec
TOTAL TIME: 9,934 sec
200-400M: 3,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,18 km/h
400M: 257,65 km/h
200-400M: 55,47 km/h

3,107 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,798 sec
0-18M: 1,815 sec
0-100M: 4,419 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,058 sec
0-400M: 9,523 sec
TOTAL TIME: 10,321 sec
200-400M: 3,107 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,89 km/h
400M: 259,36 km/h
200-400M: 56,47 km/h

205,82 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Finals
2007-09-02 17:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,561 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,204 sec
0-200M: 6,169 sec 
0-300M: 7,809 sec
0-400M: 9,288 sec
TOTAL TIME: 9,849 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,82 km/h
400M: 254,53 km/h
200-400M: 48,71 km/h

259,36 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,798 sec
0-18M: 1,815 sec
0-100M: 4,419 sec
0-200M: 6,416 sec 
0-300M: 8,058 sec
0-400M: 9,523 sec
TOTAL TIME: 10,321 sec
200-400M: 3,107 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,89 km/h
400M: 259,36 km/h
200-400M: 56,47 km/h

89,13 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-06-23 20:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,763 sec
0-100M: 4,334 sec
0-200M: 6,348 sec 
0-300M: 8,011 sec
0-400M: 9,525 sec
TOTAL TIME: 10,005 sec
200-400M: 3,177 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,24 km/h
400M: 251,37 km/h
200-400M: 89,13 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,511 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600 RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:13:28

TIME INFORMATION
RT: 0,511 sec
0-18M: 2,205 sec
0-100M: 5,220 sec
0-200M: 7,626 sec 
0-300M: 9,643 sec
0-400M: 11,503 sec
TOTAL TIME: 12,014 sec
200-400M: 3,877 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,70 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,769 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-09-12 10:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,616 sec
0-200M: 6,979 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,905 sec
TOTAL TIME: 11,707 sec
200-400M: 3,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,02 km/h
400M: 196,62 km/h
200-400M: 28,60 km/h

4,616 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-09-12 10:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,616 sec
0-200M: 6,979 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,905 sec
TOTAL TIME: 11,707 sec
200-400M: 3,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,02 km/h
400M: 196,62 km/h
200-400M: 28,60 km/h

6,979 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-09-12 10:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,616 sec
0-200M: 6,979 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,905 sec
TOTAL TIME: 11,707 sec
200-400M: 3,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,02 km/h
400M: 196,62 km/h
200-400M: 28,60 km/h

9,205 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600 RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 15:17:05

TIME INFORMATION
RT: 0,964 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 4,806 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 9,205 sec
0-400M: 11,060 sec
TOTAL TIME: 12,024 sec
200-400M: 3,873 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 201,20 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,885 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,885 sec
TOTAL TIME: 11,429 sec
200-400M: 3,831 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,50 km/h
400M: 210,80 km/h
200-400M: 41,30 km/h

3,817 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600 RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:09:17

TIME INFORMATION
RT: 0,811 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 4,859 sec
0-200M: 7,234 sec 
0-300M: 9,231 sec
0-400M: 11,051 sec
TOTAL TIME: 11,862 sec
200-400M: 3,817 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 209,20 km/h
200-400M: 0,00 km/h

169,50 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,885 sec
TOTAL TIME: 11,429 sec
200-400M: 3,831 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,50 km/h
400M: 210,80 km/h
200-400M: 41,30 km/h

210,80 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,885 sec
TOTAL TIME: 11,429 sec
200-400M: 3,831 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,50 km/h
400M: 210,80 km/h
200-400M: 41,30 km/h

41,30 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 600RR

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-09-11 16:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,054 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,885 sec
TOTAL TIME: 11,429 sec
200-400M: 3,831 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,50 km/h
400M: 210,80 km/h
200-400M: 41,30 km/h

Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,416 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2005-07-09 17:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,416 sec
0-18M: 2,553 sec
0-100M: 6,314 sec
0-200M: 9,325 sec 
0-300M: 11,989 sec
0-400M: 14,361 sec
TOTAL TIME: 14,777 sec
200-400M: 5,036 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 153,64 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,706 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,706 sec
0-100M: 5,118 sec
0-200M: 8,172 sec 
0-300M: 10,758 sec
0-400M: 13,171 sec
TOTAL TIME: 13,823 sec
200-400M: 4,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,32 km/h
400M: 151,29 km/h
200-400M: 22,97 km/h

5,118 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2006-05-20 15:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,706 sec
0-100M: 5,118 sec
0-200M: 8,172 sec 
0-300M: 10,758 sec
0-400M: 13,171 sec
TOTAL TIME: 13,823 sec
200-400M: 4,999 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,32 km/h
400M: 151,29 km/h
200-400M: 22,97 km/h

7,917 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Z-125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-10-15 18:37:18

TIME INFORMATION
RT: 0,540 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 5,158 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 10,410 sec
0-400M: 12,585 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,668 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,02 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,410 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Z-125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-10-15 18:37:18

TIME INFORMATION
RT: 0,540 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 5,158 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 10,410 sec
0-400M: 12,585 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,668 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,02 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,585 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Z-125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-10-15 18:37:18

TIME INFORMATION
RT: 0,540 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 5,158 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 10,410 sec
0-400M: 12,585 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,668 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,02 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,668 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Z-125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-10-15 18:37:18

TIME INFORMATION
RT: 0,540 sec
0-18M: 1,893 sec
0-100M: 5,158 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 10,410 sec
0-400M: 12,585 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,668 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,02 km/h
200-400M: 0,00 km/h

141,01 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-05-14 15:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,644 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,345 sec 
0-300M: 10,995 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 13,954 sec
200-400M: 4,965 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,01 km/h
400M: 161,40 km/h
200-400M: 20,39 km/h

170,97 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-07-10 12:21:21

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 2,088 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 10,812 sec
0-400M: 13,028 sec
TOTAL TIME: 13,661 sec
200-400M: 4,744 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 170,97 km/h
200-400M: 0,00 km/h

34,83 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2005-04-23 17:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,935 sec
0-18M: 2,578 sec
0-100M: 6,159 sec
0-200M: 9,227 sec 
0-300M: 11,990 sec
0-400M: 14,475 sec
TOTAL TIME: 15,410 sec
200-400M: 5,248 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,18 km/h
400M: 155,01 km/h
200-400M: 34,83 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,527 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-03 16:38:57

TIME INFORMATION
RT: 0,527 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,189 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,172 sec
TOTAL TIME: 9,699 sec
200-400M: 2,983 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,54 km/h
400M: 266,07 km/h
200-400M: 61,53 km/h

1,542 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-11-04 16:00:49

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 1,542 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,974 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,938 sec
TOTAL TIME: 9,625 sec
200-400M: 2,964 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,33 km/h
400M: 267,65 km/h
200-400M: 59,32 km/h

5,955 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 11:23:08

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,581 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,955 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,892 sec
TOTAL TIME: 9,955 sec
200-400M: 2,937 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 270,67 km/h
200-400M: 59,53 km/h

8,892 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 11:23:08

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,581 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,955 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,892 sec
TOTAL TIME: 9,955 sec
200-400M: 2,937 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 270,67 km/h
200-400M: 59,53 km/h

2,790 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-10-16 11:52:27

TIME INFORMATION
RT: 0,703 sec
0-18M: 1,586 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,344 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,134 sec
TOTAL TIME: 9,837 sec
200-400M: 2,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,89 km/h
400M: 258,43 km/h
200-400M: 66,54 km/h

211,14 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-04 11:23:08

TIME INFORMATION
RT: 1,063 sec
0-18M: 1,581 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,955 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,892 sec
TOTAL TIME: 9,955 sec
200-400M: 2,937 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 270,67 km/h
200-400M: 59,53 km/h

275,22 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2012-11-03 14:40:57

TIME INFORMATION
RT: 1,036 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,038 sec
TOTAL TIME: 10,074 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 275,22 km/h
200-400M: 0,00 km/h

66,54 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-10-16 11:52:27

TIME INFORMATION
RT: 0,703 sec
0-18M: 1,586 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,344 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,134 sec
TOTAL TIME: 9,837 sec
200-400M: 2,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,89 km/h
400M: 258,43 km/h
200-400M: 66,54 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,484 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:35:42

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,533 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,919 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,924 sec
TOTAL TIME: 9,408 sec
200-400M: 3,005 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,42 km/h
400M: 259,74 km/h
200-400M: 50,32 km/h

1,459 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:31:34

TIME INFORMATION
RT: 0,495 sec
0-18M: 1,459 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,700 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,650 sec
TOTAL TIME: 9,145 sec
200-400M: 2,950 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,56 km/h
400M: 265,68 km/h
200-400M: 50,12 km/h

5,699 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:25:38

TIME INFORMATION
RT: 6,892 sec
0-18M: 1,541 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,699 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,635 sec
TOTAL TIME: 15,527 sec
200-400M: 2,936 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 268,45 km/h
200-400M: 54,30 km/h

8,635 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:25:38

TIME INFORMATION
RT: 6,892 sec
0-18M: 1,541 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,699 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,635 sec
TOTAL TIME: 15,527 sec
200-400M: 2,936 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 268,45 km/h
200-400M: 54,30 km/h

2,936 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:25:38

TIME INFORMATION
RT: 6,892 sec
0-18M: 1,541 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,699 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,635 sec
TOTAL TIME: 15,527 sec
200-400M: 2,936 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 268,45 km/h
200-400M: 54,30 km/h

215,56 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:31:34

TIME INFORMATION
RT: 0,495 sec
0-18M: 1,459 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,700 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,650 sec
TOTAL TIME: 9,145 sec
200-400M: 2,950 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,56 km/h
400M: 265,68 km/h
200-400M: 50,12 km/h

268,45 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:25:38

TIME INFORMATION
RT: 6,892 sec
0-18M: 1,541 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,699 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,635 sec
TOTAL TIME: 15,527 sec
200-400M: 2,936 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 268,45 km/h
200-400M: 54,30 km/h

58,68 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 13:36:15

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,163 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,187 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,314 sec
TOTAL TIME: 11,026 sec
200-400M: 3,127 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,91 km/h
400M: 256,59 km/h
200-400M: 58,68 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,122 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,122 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,544 sec 
0-300M: 8,191 sec
0-400M: 9,662 sec
TOTAL TIME: 9,784 sec
200-400M: 3,118 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,71 km/h
400M: 253,39 km/h
200-400M: 47,68 km/h

1,413 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:17:12

TIME INFORMATION
RT: 0,513 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,615 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,549 sec
TOTAL TIME: 9,062 sec
200-400M: 2,934 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 267,85 km/h
200-400M: 53,70 km/h

3,919 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 3,919 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,238 sec
0-400M: 8,589 sec
TOTAL TIME: 9,276 sec
200-400M: 2,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,72 km/h
400M: 274,39 km/h
200-400M: 48,67 km/h

5,615 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:17:12

TIME INFORMATION
RT: 0,513 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,615 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,549 sec
TOTAL TIME: 9,062 sec
200-400M: 2,934 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 267,85 km/h
200-400M: 53,70 km/h

7,238 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 3,919 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,238 sec
0-400M: 8,589 sec
TOTAL TIME: 9,276 sec
200-400M: 2,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,72 km/h
400M: 274,39 km/h
200-400M: 48,67 km/h

8,549 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Finals
2015-05-31 17:17:12

TIME INFORMATION
RT: 0,513 sec
0-18M: 1,413 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,615 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,549 sec
TOTAL TIME: 9,062 sec
200-400M: 2,934 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 214,15 km/h
400M: 267,85 km/h
200-400M: 53,70 km/h

0,681 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-10-16 10:57:12

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,682 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,363 sec
TOTAL TIME: 10,021 sec
200-400M: 0,681 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,56 km/h
400M: 253,69 km/h
200-400M: 90,13 km/h

225,72 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,687 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 3,919 sec
0-200M: 5,732 sec 
0-300M: 7,238 sec
0-400M: 8,589 sec
TOTAL TIME: 9,276 sec
200-400M: 2,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 225,72 km/h
400M: 274,39 km/h
200-400M: 48,67 km/h

276,30 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Finals
2013-09-08 16:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,695 sec
0-18M: 1,669 sec
0-100M: 4,096 sec
0-200M: 5,936 sec 
0-300M: 7,450 sec
0-400M: 8,809 sec
TOTAL TIME: 9,504 sec
200-400M: 2,873 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 220,40 km/h
400M: 276,30 km/h
200-400M: 55,90 km/h

247,36 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:27:37

TIME INFORMATION
RT: 1,033 sec
0-18M: 1,603 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,077 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,064 sec
TOTAL TIME: 10,097 sec
200-400M: 2,987 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,70 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 247,36 km/h

Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,534 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-10-19 14:16:08

TIME INFORMATION
RT: 0,534 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,529 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,658 sec
TOTAL TIME: 10,192 sec
200-400M: 3,129 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 252,98 km/h
200-400M: 53,10 km/h

1,535 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:48:35

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 1,535 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,145 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,300 sec
TOTAL TIME: 10,196 sec
200-400M: 3,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 251,04 km/h
200-400M: 57,39 km/h

6,145 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:48:35

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 1,535 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,145 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,300 sec
TOTAL TIME: 10,196 sec
200-400M: 3,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 251,04 km/h
200-400M: 57,39 km/h

9,300 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:48:35

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 1,535 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,145 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,300 sec
TOTAL TIME: 10,196 sec
200-400M: 3,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 251,04 km/h
200-400M: 57,39 km/h

3,097 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
CBR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-12-13 13:48:06

TIME INFORMATION
RT: 0,747 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,272 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,369 sec
TOTAL TIME: 10,116 sec
200-400M: 3,097 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,81 km/h
400M: 249,30 km/h
200-400M: 46,49 km/h

206,54 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:38:40

TIME INFORMATION
RT: 0,942 sec
0-18M: 1,666 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,291 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,415 sec
TOTAL TIME: 10,357 sec
200-400M: 3,124 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,54 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 53,38 km/h

259,92 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:15:01

TIME INFORMATION
RT: 0,661 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,238 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,357 sec
TOTAL TIME: 10,018 sec
200-400M: 3,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,83 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 54,09 km/h

57,39 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-10-18 12:48:35

TIME INFORMATION
RT: 0,896 sec
0-18M: 1,535 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,145 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,300 sec
TOTAL TIME: 10,196 sec
200-400M: 3,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 251,04 km/h
200-400M: 57,39 km/h

Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,597 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-07-13 14:49:44

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,086 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,145 sec
TOTAL TIME: 9,742 sec
200-400M: 3,059 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,04 km/h
400M: 254,41 km/h
200-400M: 51,37 km/h

1,564 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-07-13 14:49:44

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,086 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,145 sec
TOTAL TIME: 9,742 sec
200-400M: 3,059 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,04 km/h
400M: 254,41 km/h
200-400M: 51,37 km/h

6,086 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-07-13 14:49:44

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 1,564 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,086 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,145 sec
TOTAL TIME: 9,742 sec
200-400M: 3,059 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,04 km/h
400M: 254,41 km/h
200-400M: 51,37 km/h

9,133 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,133 sec
TOTAL TIME: 9,766 sec
200-400M: 3,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,52 km/h
400M: 268,65 km/h
200-400M: 58,13 km/h

3,027 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,133 sec
TOTAL TIME: 9,766 sec
200-400M: 3,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,52 km/h
400M: 268,65 km/h
200-400M: 58,13 km/h

210,52 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,633 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,106 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,133 sec
TOTAL TIME: 9,766 sec
200-400M: 3,027 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,52 km/h
400M: 268,65 km/h
200-400M: 58,13 km/h

269,46 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 15:23:43

TIME INFORMATION
RT: 0,654 sec
0-18M: 1,650 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,220 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,256 sec
TOTAL TIME: 9,910 sec
200-400M: 3,036 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,52 km/h
400M: 269,46 km/h
200-400M: 58,94 km/h

60,75 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-06-07 16:16:23

TIME INFORMATION
RT: 3,040 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,262 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,348 sec
TOTAL TIME: 12,388 sec
200-400M: 3,086 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,55 km/h
400M: 260,30 km/h
200-400M: 60,75 km/h

Moto Super Street [2010]0,430 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - Semi Finals
2013-06-16 16:16:08

TIME INFORMATION
RT: 0,430 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,920 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,853 sec
TOTAL TIME: 9,283 sec
200-400M: 2,933 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,01 km/h
400M: 267,06 km/h
200-400M: 56,05 km/h

1,353 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 14:56:39

TIME INFORMATION
RT: 0,602 sec
0-18M: 1,353 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,536 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,477 sec
TOTAL TIME: 9,079 sec
200-400M: 2,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,51 km/h
400M: 264,12 km/h
200-400M: 52,61 km/h

3,664 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,836 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,664 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,818 sec
0-400M: 8,128 sec
TOTAL TIME: 8,964 sec
200-400M: 2,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 231,84 km/h
400M: 282,98 km/h
200-400M: 51,14 km/h

0,996 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-03-31 13:09:45

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 1,578 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,996 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,975 sec
TOTAL TIME: 10,012 sec
200-400M: 7,979 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,13 km/h
400M: 266,27 km/h
200-400M: 109,14 km/h

6,818 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,836 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,664 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,818 sec
0-400M: 8,128 sec
TOTAL TIME: 8,964 sec
200-400M: 2,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 231,84 km/h
400M: 282,98 km/h
200-400M: 51,14 km/h

8,128 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,836 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,664 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,818 sec
0-400M: 8,128 sec
TOTAL TIME: 8,964 sec
200-400M: 2,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 231,84 km/h
400M: 282,98 km/h
200-400M: 51,14 km/h

2,747 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,836 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,664 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,818 sec
0-400M: 8,128 sec
TOTAL TIME: 8,964 sec
200-400M: 2,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 231,84 km/h
400M: 282,98 km/h
200-400M: 51,14 km/h

231,84 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,836 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,664 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,818 sec
0-400M: 8,128 sec
TOTAL TIME: 8,964 sec
200-400M: 2,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 231,84 km/h
400M: 282,98 km/h
200-400M: 51,14 km/h

282,98 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,836 sec
0-18M: 1,475 sec
0-100M: 3,664 sec
0-200M: 5,381 sec 
0-300M: 6,818 sec
0-400M: 8,128 sec
TOTAL TIME: 8,964 sec
200-400M: 2,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 231,84 km/h
400M: 282,98 km/h
200-400M: 51,14 km/h

248,61 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2010-07-17 16:43:26

TIME INFORMATION
RT: 1,159 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,022 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,999 sec
TOTAL TIME: 10,158 sec
200-400M: 2,977 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,64 km/h
400M: 268,25 km/h
200-400M: 248,61 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,156 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo