Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΣΠΥΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 2 0 4 2 2 0 2 0 0 1 1
Auto BT2 [2008] 1 0 3 1 2 0 2 1 0 0 0
Auto AT2 [2008] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL RACES: 3 4 0 10 6 4 0 7 1 0 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]0,693 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

1,522 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

5,939 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

9,040 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

3,101 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

207,37 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

230,32 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

22,95 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
EVO

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2015-05-30 13:00:52

TIME INFORMATION
RT: 0,693 sec
0-18M: 1,522 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,939 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,040 sec
TOTAL TIME: 9,733 sec
200-400M: 3,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,37 km/h
400M: 230,32 km/h
200-400M: 22,95 km/h

Auto BT2 [2008]1,426 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

2,057 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

5,791 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

8,769 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

11,270 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

13,503 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

4,734 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

129,76 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

168,65 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

38,89 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBICHI OUTLADER

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 12:28:00

TIME INFORMATION
RT: 1,426 sec
0-18M: 2,057 sec
0-100M: 5,791 sec
0-200M: 8,769 sec 
0-300M: 11,270 sec
0-400M: 13,503 sec
TOTAL TIME: 14,929 sec
200-400M: 4,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,76 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 38,89 km/h

Auto AT2 [2008]0,222 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:50:36

TIME INFORMATION
RT: 0,222 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,005 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,106 sec
TOTAL TIME: 11,328 sec
200-400M: 4,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 162,23 km/h
200-400M: -27,64 km/h

1,661 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:08:36

TIME INFORMATION
RT: 3,709 sec
0-18M: 1,661 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,992 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,115 sec
TOTAL TIME: 15,824 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,77 km/h
400M: 129,12 km/h
200-400M: -25,65 km/h

6,992 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-24 09:08:36

TIME INFORMATION
RT: 3,709 sec
0-18M: 1,661 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,992 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,115 sec
TOTAL TIME: 15,824 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,77 km/h
400M: 129,12 km/h
200-400M: -25,65 km/h

10,464 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:12:37

TIME INFORMATION
RT: 4,770 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,133 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,464 sec
TOTAL TIME: 15,234 sec
200-400M: 3,331 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,61 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 55,55 km/h

3,331 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:12:37

TIME INFORMATION
RT: 4,770 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,133 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,464 sec
TOTAL TIME: 15,234 sec
200-400M: 3,331 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,61 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 55,55 km/h

189,87 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 12:50:36

TIME INFORMATION
RT: 0,222 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,005 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,106 sec
TOTAL TIME: 11,328 sec
200-400M: 4,101 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,87 km/h
400M: 162,23 km/h
200-400M: -27,64 km/h

240,16 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:12:37

TIME INFORMATION
RT: 4,770 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,133 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,464 sec
TOTAL TIME: 15,234 sec
200-400M: 3,331 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,61 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 55,55 km/h

55,55 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
MITSUBISHI EVO 9

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2013-11-23 16:12:37

TIME INFORMATION
RT: 4,770 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,133 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,464 sec
TOTAL TIME: 15,234 sec
200-400M: 3,331 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,61 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 55,55 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,018 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo