Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
SUZUKI HAYABUSA 1300

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Moto 4 [1999] 2 0 8 8 0 0 5 2 1 0 0
Moto 3 [1999] 14 3 81 74 7 10 42 1 10 10 7
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 9 9 0 0 7 2 0 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 14 9 68 64 4 0 41 1 6 10 10
TOTAL RACES: 30 33 12 168 157 11 10 97 6 17 20 17

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,531 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-11-03 to 2001-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2001-11-03 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,039 sec
TOTAL TIME: 11,570 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 226,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,039 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-11-03 to 2001-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2001-11-03 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,039 sec
TOTAL TIME: 11,570 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 226,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

226,00 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-11-03 to 2001-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
SUZUKI HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2001-11-04 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,399 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,193 sec
TOTAL TIME: 12,592 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 226,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto 4 [1999]0,658 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 4,654 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,124 sec
TOTAL TIME: 10,782 sec
200-400M: 3,351 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,848 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,718 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,158 sec
TOTAL TIME: 10,876 sec
200-400M: 3,384 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,86 km/h
400M: 233,82 km/h
200-400M: 48,96 km/h

4,641 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,718 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,158 sec
TOTAL TIME: 10,876 sec
200-400M: 3,384 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,86 km/h
400M: 233,82 km/h
200-400M: 48,96 km/h

6,773 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 4,654 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,124 sec
TOTAL TIME: 10,782 sec
200-400M: 3,351 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,958 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,982 sec
0-200M: 7,159 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,589 sec
TOTAL TIME: 11,647 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 230,67 km/h
200-400M: 49,72 km/h

10,124 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 4,654 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,124 sec
TOTAL TIME: 10,782 sec
200-400M: 3,351 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,351 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 4,654 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,124 sec
TOTAL TIME: 10,782 sec
200-400M: 3,351 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,36 km/h
200-400M: 0,00 km/h

184,86 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,718 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,158 sec
TOTAL TIME: 10,876 sec
200-400M: 3,384 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,86 km/h
400M: 233,82 km/h
200-400M: 48,96 km/h

233,82 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-12-23 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,718 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 4,641 sec
0-200M: 6,774 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,158 sec
TOTAL TIME: 10,876 sec
200-400M: 3,384 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,86 km/h
400M: 233,82 km/h
200-400M: 48,96 km/h

49,72 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,058 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 4,982 sec
0-200M: 7,159 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,589 sec
TOTAL TIME: 11,647 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,95 km/h
400M: 230,67 km/h
200-400M: 49,72 km/h

Moto 3 [1999]0,155 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2002-09-14 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,155 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,880 sec
TOTAL TIME: 12,035 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 200,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,569 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-06-23 20:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,749 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 4,329 sec
0-200M: 6,565 sec 
0-300M: 8,412 sec
0-400M: 10,097 sec
TOTAL TIME: 10,846 sec
200-400M: 3,532 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,58 km/h
400M: 221,55 km/h
200-400M: 41,97 km/h

4,162 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,576 sec
0-100M: 4,162 sec
0-200M: 6,288 sec 
0-300M: 8,069 sec
0-400M: 9,687 sec
TOTAL TIME: 10,529 sec
200-400M: 3,399 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,38 km/h
400M: 234,06 km/h
200-400M: 47,68 km/h

6,288 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,576 sec
0-100M: 4,162 sec
0-200M: 6,288 sec 
0-300M: 8,069 sec
0-400M: 9,687 sec
TOTAL TIME: 10,529 sec
200-400M: 3,399 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,38 km/h
400M: 234,06 km/h
200-400M: 47,68 km/h

8,069 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,576 sec
0-100M: 4,162 sec
0-200M: 6,288 sec 
0-300M: 8,069 sec
0-400M: 9,687 sec
TOTAL TIME: 10,529 sec
200-400M: 3,399 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,38 km/h
400M: 234,06 km/h
200-400M: 47,68 km/h

9,687 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,576 sec
0-100M: 4,162 sec
0-200M: 6,288 sec 
0-300M: 8,069 sec
0-400M: 9,687 sec
TOTAL TIME: 10,529 sec
200-400M: 3,399 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,38 km/h
400M: 234,06 km/h
200-400M: 47,68 km/h

3,372 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,733 sec 
0-300M: 8,501 sec
0-400M: 10,105 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,87 km/h
400M: 233,61 km/h
200-400M: 41,74 km/h

191,87 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 4,632 sec
0-200M: 6,733 sec 
0-300M: 8,501 sec
0-400M: 10,105 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,87 km/h
400M: 233,61 km/h
200-400M: 41,74 km/h

234,06 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,576 sec
0-100M: 4,162 sec
0-200M: 6,288 sec 
0-300M: 8,069 sec
0-400M: 9,687 sec
TOTAL TIME: 10,529 sec
200-400M: 3,399 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,38 km/h
400M: 234,06 km/h
200-400M: 47,68 km/h

55,26 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:35:00

TIME INFORMATION
RT: 1,428 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 4,723 sec
0-200M: 6,952 sec 
0-300M: 8,805 sec
0-400M: 10,472 sec
TOTAL TIME: 11,900 sec
200-400M: 3,520 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,57 km/h
400M: 233,83 km/h
200-400M: 55,26 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,572 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-04-20 12:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,572 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 4,473 sec
0-200M: 6,650 sec 
0-300M: 8,486 sec
0-400M: 10,162 sec
TOTAL TIME: 10,734 sec
200-400M: 3,512 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,83 km/h
400M: 221,93 km/h
200-400M: 41,10 km/h

1,735 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,498 sec 
0-300M: 8,238 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,59 km/h
400M: 239,38 km/h
200-400M: 46,79 km/h

4,410 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,498 sec 
0-300M: 8,238 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,59 km/h
400M: 239,38 km/h
200-400M: 46,79 km/h

6,498 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,498 sec 
0-300M: 8,238 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,59 km/h
400M: 239,38 km/h
200-400M: 46,79 km/h

8,238 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,498 sec 
0-300M: 8,238 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,59 km/h
400M: 239,38 km/h
200-400M: 46,79 km/h

9,801 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,735 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,498 sec 
0-300M: 8,238 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,59 km/h
400M: 239,38 km/h
200-400M: 46,79 km/h

3,263 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,608 sec
0-18M: 1,795 sec
0-100M: 4,481 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 8,266 sec
0-400M: 9,815 sec
TOTAL TIME: 10,423 sec
200-400M: 3,263 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,59 km/h
400M: 243,38 km/h
200-400M: 45,79 km/h

197,59 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,608 sec
0-18M: 1,795 sec
0-100M: 4,481 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 8,266 sec
0-400M: 9,815 sec
TOTAL TIME: 10,423 sec
200-400M: 3,263 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,59 km/h
400M: 243,38 km/h
200-400M: 45,79 km/h

243,38 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,608 sec
0-18M: 1,795 sec
0-100M: 4,481 sec
0-200M: 6,552 sec 
0-300M: 8,266 sec
0-400M: 9,815 sec
TOTAL TIME: 10,423 sec
200-400M: 3,263 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,59 km/h
400M: 243,38 km/h
200-400M: 45,79 km/h

49,96 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,824 sec
0-18M: 1,918 sec
0-100M: 4,661 sec
0-200M: 6,786 sec 
0-300M: 8,554 sec
0-400M: 10,145 sec
TOTAL TIME: 10,969 sec
200-400M: 3,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,70 km/h
400M: 238,66 km/h
200-400M: 49,96 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,459 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Finals
2009-04-12 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,459 sec
0-18M: 1,532 sec
0-100M: 4,153 sec
0-200M: 6,310 sec 
0-300M: 8,144 sec
0-400M: 9,820 sec
TOTAL TIME: 10,279 sec
200-400M: 3,510 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,68 km/h
400M: 221,99 km/h
200-400M: 39,31 km/h

1,184 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,160 sec
0-18M: 1,184 sec
0-100M: 3,752 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,726 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,563 sec
200-400M: 3,503 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,66 km/h
400M: 220,53 km/h
200-400M: 34,87 km/h

3,752 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,160 sec
0-18M: 1,184 sec
0-100M: 3,752 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,726 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,563 sec
200-400M: 3,503 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,66 km/h
400M: 220,53 km/h
200-400M: 34,87 km/h

5,900 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,160 sec
0-18M: 1,184 sec
0-100M: 3,752 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,726 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,563 sec
200-400M: 3,503 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,66 km/h
400M: 220,53 km/h
200-400M: 34,87 km/h

7,726 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,160 sec
0-18M: 1,184 sec
0-100M: 3,752 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,726 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,563 sec
200-400M: 3,503 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,66 km/h
400M: 220,53 km/h
200-400M: 34,87 km/h

9,403 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-04-25 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 1,160 sec
0-18M: 1,184 sec
0-100M: 3,752 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,726 sec
0-400M: 9,403 sec
TOTAL TIME: 10,563 sec
200-400M: 3,503 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,66 km/h
400M: 220,53 km/h
200-400M: 34,87 km/h

3,324 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-03-30 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,676 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,140 sec
0-200M: 6,225 sec 
0-300M: 7,967 sec
0-400M: 9,549 sec
TOTAL TIME: 10,225 sec
200-400M: 3,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,12 km/h
400M: 236,25 km/h
200-400M: 43,13 km/h

193,12 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-03-30 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,676 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,140 sec
0-200M: 6,225 sec 
0-300M: 7,967 sec
0-400M: 9,549 sec
TOTAL TIME: 10,225 sec
200-400M: 3,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,12 km/h
400M: 236,25 km/h
200-400M: 43,13 km/h

236,25 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-03-30 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,676 sec
0-18M: 1,585 sec
0-100M: 4,140 sec
0-200M: 6,225 sec 
0-300M: 7,967 sec
0-400M: 9,549 sec
TOTAL TIME: 10,225 sec
200-400M: 3,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,12 km/h
400M: 236,25 km/h
200-400M: 43,13 km/h

47,01 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
KAWASAKI ZX 7 RR

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2010-05-30 16:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,819 sec
0-18M: 2,248 sec
0-100M: 5,178 sec
0-200M: 7,464 sec 
0-300M: 9,342 sec
0-400M: 11,020 sec
TOTAL TIME: 11,839 sec
200-400M: 3,556 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,43 km/h
400M: 222,44 km/h
200-400M: 47,01 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,067 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo