Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 4 1 23 23 0 0 14 1 3 4 1
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 3 0 16 16 0 0 12 0 2 2 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 11 0 43 36 7 1 36 5 1 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 4 3 1 0 3 0 1 0 0
Moto Super Street [2010] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Moto Tiger [2011] 3 1 18 17 1 0 12 0 2 2 2
Moto True Street [2012] 4 2 28 23 5 0 14 4 4 3 3
TOTAL RACES: 23 28 4 139 125 14 1 97 11 13 11 6

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,470 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:14:32

TIME INFORMATION
RT: 0,470 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,143 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,316 sec
TOTAL TIME: 9,786 sec
200-400M: 3,173 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 244,39 km/h
200-400M: 42,71 km/h

1,610 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:14:32

TIME INFORMATION
RT: 0,470 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,143 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,316 sec
TOTAL TIME: 9,786 sec
200-400M: 3,173 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 244,39 km/h
200-400M: 42,71 km/h

6,143 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:14:32

TIME INFORMATION
RT: 0,470 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,143 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,316 sec
TOTAL TIME: 9,786 sec
200-400M: 3,173 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 244,39 km/h
200-400M: 42,71 km/h

9,316 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:14:32

TIME INFORMATION
RT: 0,470 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,143 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,316 sec
TOTAL TIME: 9,786 sec
200-400M: 3,173 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 244,39 km/h
200-400M: 42,71 km/h

3,161 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:43:59

TIME INFORMATION
RT: 0,520 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,217 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,378 sec
TOTAL TIME: 9,898 sec
200-400M: 3,161 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 248,79 km/h
200-400M: 48,91 km/h

201,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:14:32

TIME INFORMATION
RT: 0,470 sec
0-18M: 1,610 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,143 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,316 sec
TOTAL TIME: 9,786 sec
200-400M: 3,173 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,68 km/h
400M: 244,39 km/h
200-400M: 42,71 km/h

248,79 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:43:59

TIME INFORMATION
RT: 0,520 sec
0-18M: 1,626 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,217 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,378 sec
TOTAL TIME: 9,898 sec
200-400M: 3,161 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 248,79 km/h
200-400M: 48,91 km/h

51,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
GSX 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:16:28

TIME INFORMATION
RT: 2,867 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,374 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,616 sec
TOTAL TIME: 12,483 sec
200-400M: 3,242 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,69 km/h
400M: 243,07 km/h
200-400M: 51,38 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,031 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KTM

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-11-24 10:40:52

TIME INFORMATION
RT: 0,031 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,586 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,034 sec
TOTAL TIME: 12,065 sec
200-400M: 5,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,37 km/h
400M: 125,04 km/h
200-400M: -30,33 km/h

1,527 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-05-19 14:29:16

TIME INFORMATION
RT: 0,430 sec
0-18M: 1,527 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,316 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,912 sec
TOTAL TIME: 10,342 sec
200-400M: 3,596 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,19 km/h
400M: 215,56 km/h
200-400M: 36,37 km/h

6,168 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KTM

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 16:29:04

TIME INFORMATION
RT: 0,498 sec
0-18M: 1,537 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,168 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,605 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 3,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,04 km/h
400M: 225,98 km/h
200-400M: 39,94 km/h

9,605 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KTM

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 16:29:04

TIME INFORMATION
RT: 0,498 sec
0-18M: 1,537 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,168 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,605 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 3,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,04 km/h
400M: 225,98 km/h
200-400M: 39,94 km/h

3,437 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KTM

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 16:29:04

TIME INFORMATION
RT: 0,498 sec
0-18M: 1,537 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,168 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,605 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 3,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,04 km/h
400M: 225,98 km/h
200-400M: 39,94 km/h

186,14 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KTM

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-11-23 14:06:33

TIME INFORMATION
RT: 0,715 sec
0-18M: 1,592 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,264 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,720 sec
TOTAL TIME: 10,435 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,14 km/h
400M: 224,15 km/h
200-400M: 38,01 km/h

227,27 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KTM

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-11-23 17:08:58

TIME INFORMATION
RT: 2,088 sec
0-18M: 1,601 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,283 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,731 sec
TOTAL TIME: 11,819 sec
200-400M: 3,448 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,80 km/h
400M: 227,27 km/h
200-400M: 42,47 km/h

45,13 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-11-03 16:27:42

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,937 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,628 sec
TOTAL TIME: 11,220 sec
200-400M: 3,691 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,69 km/h
400M: 215,82 km/h
200-400M: 45,13 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,444 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HONDA XR 600

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-29 16:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,444 sec
0-18M: 2,156 sec
0-100M: 5,378 sec
0-200M: 8,115 sec 
0-300M: 10,673 sec
0-400M: 13,439 sec
TOTAL TIME: 13,883 sec
200-400M: 5,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,18 km/h
400M: 120,01 km/h
200-400M: -23,17 km/h

1,668 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-05-22 13:51:46

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,904 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,651 sec
TOTAL TIME: 11,135 sec
200-400M: 3,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,25 km/h
400M: 208,09 km/h
200-400M: 38,84 km/h

4,911 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
XR 600

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,590 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 4,911 sec
0-200M: 7,588 sec 
0-300M: 9,901 sec
0-400M: 12,049 sec
TOTAL TIME: 12,639 sec
200-400M: 4,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,02 km/h
400M: 172,30 km/h
200-400M: 26,28 km/h

6,904 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-05-22 13:51:46

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,668 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,904 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,651 sec
TOTAL TIME: 11,135 sec
200-400M: 3,747 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,25 km/h
400M: 208,09 km/h
200-400M: 38,84 km/h

9,901 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
XR 600

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,590 sec
0-18M: 1,806 sec
0-100M: 4,911 sec
0-200M: 7,588 sec 
0-300M: 9,901 sec
0-400M: 12,049 sec
TOTAL TIME: 12,639 sec
200-400M: 4,461 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,02 km/h
400M: 172,30 km/h
200-400M: 26,28 km/h

10,646 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:18:54

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,646 sec
TOTAL TIME: 11,233 sec
200-400M: 3,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,41 km/h
400M: 211,64 km/h
200-400M: 39,23 km/h

3,685 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:18:54

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,646 sec
TOTAL TIME: 11,233 sec
200-400M: 3,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,41 km/h
400M: 211,64 km/h
200-400M: 39,23 km/h

172,41 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:18:54

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,646 sec
TOTAL TIME: 11,233 sec
200-400M: 3,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,41 km/h
400M: 211,64 km/h
200-400M: 39,23 km/h

211,64 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:18:54

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,646 sec
TOTAL TIME: 11,233 sec
200-400M: 3,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,41 km/h
400M: 211,64 km/h
200-400M: 39,23 km/h

39,23 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TDM 900

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-05-22 11:18:54

TIME INFORMATION
RT: 0,587 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,961 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,646 sec
TOTAL TIME: 11,233 sec
200-400M: 3,685 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,41 km/h
400M: 211,64 km/h
200-400M: 39,23 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,239 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-09-13 10:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,239 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,239 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,685 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2011-05-22 13:11:52

TIME INFORMATION
RT: 0,475 sec
0-18M: 1,685 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,374 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,743 sec
TOTAL TIME: 12,218 sec
200-400M: 4,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,57 km/h
400M: 172,82 km/h
200-400M: 28,25 km/h

4,899 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-09-04 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,415 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 4,899 sec
0-200M: 7,473 sec 
0-300M: 9,724 sec
0-400M: 11,805 sec
TOTAL TIME: 12,220 sec
200-400M: 4,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,50 km/h
400M: 177,42 km/h
200-400M: 27,92 km/h

7,250 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-05-21 14:24:11

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,250 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,589 sec
TOTAL TIME: 14,081 sec
200-400M: 4,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,27 km/h
400M: 167,51 km/h
200-400M: 10,24 km/h

9,724 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-09-04 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,415 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 4,899 sec
0-200M: 7,473 sec 
0-300M: 9,724 sec
0-400M: 11,805 sec
TOTAL TIME: 12,220 sec
200-400M: 4,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,50 km/h
400M: 177,42 km/h
200-400M: 27,92 km/h

11,589 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-05-21 14:24:11

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,250 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,589 sec
TOTAL TIME: 14,081 sec
200-400M: 4,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,27 km/h
400M: 167,51 km/h
200-400M: 10,24 km/h

4,203 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-11-20 13:16:26

TIME INFORMATION
RT: 0,647 sec
0-18M: 1,852 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,433 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,636 sec
TOTAL TIME: 12,283 sec
200-400M: 4,203 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,03 km/h
400M: 169,89 km/h
200-400M: 14,86 km/h

157,27 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-05-21 14:24:11

TIME INFORMATION
RT: 2,492 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,250 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,589 sec
TOTAL TIME: 14,081 sec
200-400M: 4,339 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,27 km/h
400M: 167,51 km/h
200-400M: 10,24 km/h

177,42 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-09-04 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,415 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 4,899 sec
0-200M: 7,473 sec 
0-300M: 9,724 sec
0-400M: 11,805 sec
TOTAL TIME: 12,220 sec
200-400M: 4,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,50 km/h
400M: 177,42 km/h
200-400M: 27,92 km/h

139,79 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-07-17 16:11:51

TIME INFORMATION
RT: 0,538 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,658 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,268 sec
TOTAL TIME: 12,806 sec
200-400M: 4,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 27,57 km/h
400M: 167,36 km/h
200-400M: 139,79 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,621 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

1,800 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-28 19:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,026 sec
0-200M: 7,888 sec 
0-300M: 10,361 sec
0-400M: 12,669 sec
TOTAL TIME: 13,312 sec
200-400M: 4,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,96 km/h
400M: 159,90 km/h
200-400M: 21,94 km/h

5,026 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-28 19:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,026 sec
0-200M: 7,888 sec 
0-300M: 10,361 sec
0-400M: 12,669 sec
TOTAL TIME: 13,312 sec
200-400M: 4,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,96 km/h
400M: 159,90 km/h
200-400M: 21,94 km/h

7,888 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-28 19:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 5,026 sec
0-200M: 7,888 sec 
0-300M: 10,361 sec
0-400M: 12,669 sec
TOTAL TIME: 13,312 sec
200-400M: 4,781 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,96 km/h
400M: 159,90 km/h
200-400M: 21,94 km/h

10,301 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

12,510 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

4,601 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

142,47 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

167,62 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

25,15 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 5,125 sec
0-200M: 7,909 sec 
0-300M: 10,301 sec
0-400M: 12,510 sec
TOTAL TIME: 13,131 sec
200-400M: 4,601 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,47 km/h
400M: 167,62 km/h
200-400M: 25,15 km/h

Moto Super Street [2010]0,455 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,651 sec
TOTAL TIME: 10,106 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,84 km/h
400M: 240,61 km/h
200-400M: 33,77 km/h

1,709 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,989 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,435 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,792 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,53 km/h
400M: 233,33 km/h
200-400M: 44,80 km/h

6,407 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,651 sec
TOTAL TIME: 10,106 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,84 km/h
400M: 240,61 km/h
200-400M: 33,77 km/h

9,651 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,651 sec
TOTAL TIME: 10,106 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,84 km/h
400M: 240,61 km/h
200-400M: 33,77 km/h

3,244 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,651 sec
TOTAL TIME: 10,106 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,84 km/h
400M: 240,61 km/h
200-400M: 33,77 km/h

206,84 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,651 sec
TOTAL TIME: 10,106 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,84 km/h
400M: 240,61 km/h
200-400M: 33,77 km/h

240,61 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,455 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,651 sec
TOTAL TIME: 10,106 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,84 km/h
400M: 240,61 km/h
200-400M: 33,77 km/h

44,80 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,989 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,435 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,792 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,53 km/h
400M: 233,33 km/h
200-400M: 44,80 km/h

Moto Tiger [2011]0,387 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-11-04 12:07:32

TIME INFORMATION
RT: 0,387 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,275 sec
TOTAL TIME: 10,662 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,67 km/h
400M: 212,76 km/h
200-400M: 41,09 km/h

1,524 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 14:49:42

TIME INFORMATION
RT: 1,048 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,467 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 11,222 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,91 km/h
400M: 208,69 km/h
200-400M: 36,78 km/h

6,467 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 14:49:42

TIME INFORMATION
RT: 1,048 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,467 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 11,222 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,91 km/h
400M: 208,69 km/h
200-400M: 36,78 km/h

10,174 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 14:49:42

TIME INFORMATION
RT: 1,048 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,467 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 11,222 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,91 km/h
400M: 208,69 km/h
200-400M: 36,78 km/h

3,684 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-11-04 12:07:32

TIME INFORMATION
RT: 0,387 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,275 sec
TOTAL TIME: 10,662 sec
200-400M: 3,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,67 km/h
400M: 212,76 km/h
200-400M: 41,09 km/h

171,91 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 14:49:42

TIME INFORMATION
RT: 1,048 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,467 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,174 sec
TOTAL TIME: 11,222 sec
200-400M: 3,707 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,91 km/h
400M: 208,69 km/h
200-400M: 36,78 km/h

214,15 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-11-03 14:30:08

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,555 sec
TOTAL TIME: 11,143 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 214,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

168,78 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2011-11-13 11:08:59

TIME INFORMATION
RT: 0,590 sec
0-18M: 1,691 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,901 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,770 sec
TOTAL TIME: 11,360 sec
200-400M: 3,869 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 30,66 km/h
400M: 199,44 km/h
200-400M: 168,78 km/h

Moto True Street [2012]0,390 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI 1050

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,390 sec
0-18M: 1,888 sec
0-100M: 4,635 sec
0-200M: 6,750 sec 
0-300M: 8,515 sec
0-400M: 10,120 sec
TOTAL TIME: 10,510 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,73 km/h
400M: 233,40 km/h
200-400M: 46,67 km/h

1,555 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:34:10

TIME INFORMATION
RT: 0,457 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,322 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,263 sec
200-400M: 3,484 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,89 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 36,64 km/h

4,376 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI 1050

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 17:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 4,376 sec
0-200M: 6,480 sec 
0-300M: 8,244 sec
0-400M: 9,843 sec
TOTAL TIME: 10,468 sec
200-400M: 3,363 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,51 km/h
400M: 233,89 km/h
200-400M: 43,38 km/h

6,322 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2015-05-31 16:34:10

TIME INFORMATION
RT: 0,457 sec
0-18M: 1,555 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,322 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,806 sec
TOTAL TIME: 10,263 sec
200-400M: 3,484 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,89 km/h
400M: 221,53 km/h
200-400M: 36,64 km/h

8,244 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
SUZUKI 1050

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 17:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 4,376 sec
0-200M: 6,480 sec 
0-300M: 8,244 sec
0-400M: 9,843 sec
TOTAL TIME: 10,468 sec
200-400M: 3,363 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,51 km/h
400M: 233,89 km/h
200-400M: 43,38 km/h

9,675 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:40:25

TIME INFORMATION
RT: 2,446 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,369 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,675 sec
TOTAL TIME: 12,121 sec
200-400M: 3,306 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,82 km/h
400M: 232,10 km/h
200-400M: 39,28 km/h

3,239 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-30 17:47:28

TIME INFORMATION
RT: 0,507 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,308 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,50 km/h
400M: 233,16 km/h
200-400M: 36,66 km/h

196,50 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-30 17:47:28

TIME INFORMATION
RT: 0,507 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,801 sec
TOTAL TIME: 10,308 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,50 km/h
400M: 233,16 km/h
200-400M: 36,66 km/h

242,75 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:46:06

TIME INFORMATION
RT: 0,557 sec
0-18M: 1,718 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,503 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,764 sec
TOTAL TIME: 10,321 sec
200-400M: 3,261 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,18 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 46,57 km/h

49,83 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2013-11-24 16:34:24

TIME INFORMATION
RT: 0,490 sec
0-18M: 1,632 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,448 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,424 sec
200-400M: 3,486 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,30 km/h
400M: 228,13 km/h
200-400M: 49,83 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,106 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo