Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΠΠΑΣ 
 FIRST NAME: ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 10 0 59 57 2 3 38 5 7 3 3
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 12 0 56 52 4 0 40 2 6 5 3
TOTAL RACES: 13 22 0 115 109 6 3 78 7 13 8 6

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,472 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-09-13 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,472 sec
0-18M: 2,078 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,839 sec 
0-300M: 10,160 sec
0-400M: 12,304 sec
TOTAL TIME: 12,776 sec
200-400M: 4,465 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,61 km/h
400M: 166,84 km/h
200-400M: 15,23 km/h

1,713 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-29 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,519 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 9,022 sec
0-400M: 11,027 sec
TOTAL TIME: 11,929 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,44 km/h
400M: 172,07 km/h
200-400M: 6,63 km/h

4,519 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-29 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,519 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 9,022 sec
0-400M: 11,027 sec
TOTAL TIME: 11,929 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,44 km/h
400M: 172,07 km/h
200-400M: 6,63 km/h

6,938 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-29 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,519 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 9,022 sec
0-400M: 11,027 sec
TOTAL TIME: 11,929 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,44 km/h
400M: 172,07 km/h
200-400M: 6,63 km/h

9,022 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-29 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,519 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 9,022 sec
0-400M: 11,027 sec
TOTAL TIME: 11,929 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,44 km/h
400M: 172,07 km/h
200-400M: 6,63 km/h

11,027 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-29 11:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 4,519 sec
0-200M: 6,938 sec 
0-300M: 9,022 sec
0-400M: 11,027 sec
TOTAL TIME: 11,929 sec
200-400M: 4,089 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,44 km/h
400M: 172,07 km/h
200-400M: 6,63 km/h

-56,847 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 16:59:17

TIME INFORMATION
RT: 0,858 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 68,869 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,022 sec
TOTAL TIME: 12,880 sec
200-400M: -56,847 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 361,08 km/h
400M: 165,13 km/h
200-400M: -195,95 km/h

361,08 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-12 16:59:17

TIME INFORMATION
RT: 0,858 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 68,869 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,022 sec
TOTAL TIME: 12,880 sec
200-400M: -56,847 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 361,08 km/h
400M: 165,13 km/h
200-400M: -195,95 km/h

190,33 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 15:01:00

TIME INFORMATION
RT: 1,000 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 4,787 sec
0-200M: 7,250 sec 
0-300M: 9,375 sec
0-400M: 11,366 sec
TOTAL TIME: 12,366 sec
200-400M: 4,116 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,23 km/h
400M: 190,33 km/h
200-400M: 29,10 km/h

144,03 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-11-13 11:00:56

TIME INFORMATION
RT: 0,758 sec
0-18M: 1,801 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,237 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,406 sec
TOTAL TIME: 12,164 sec
200-400M: 4,169 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,70 km/h
400M: 179,73 km/h
200-400M: 144,03 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,105 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-05-23 20:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,105 sec
0-18M: 2,654 sec
0-100M: 6,026 sec
0-200M: 9,026 sec 
0-300M: 11,707 sec
0-400M: 14,292 sec
TOTAL TIME: 14,397 sec
200-400M: 5,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,52 km/h
400M: 141,66 km/h
200-400M: 11,14 km/h

1,729 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-11-12 16:04:11

TIME INFORMATION
RT: 0,723 sec
0-18M: 1,729 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,559 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,563 sec
TOTAL TIME: 13,286 sec
200-400M: 5,004 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,17 km/h
400M: 128,93 km/h
200-400M: -12,24 km/h

4,923 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,227 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,578 sec 
0-300M: 9,880 sec
0-400M: 12,049 sec
TOTAL TIME: 13,276 sec
200-400M: 4,471 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,53 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 17,10 km/h

7,528 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:04:25

TIME INFORMATION
RT: 0,740 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,528 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,000 sec
TOTAL TIME: 12,740 sec
200-400M: 4,472 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,00 km/h
400M: 172,91 km/h
200-400M: 23,91 km/h

9,880 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,227 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,578 sec 
0-300M: 9,880 sec
0-400M: 12,049 sec
TOTAL TIME: 13,276 sec
200-400M: 4,471 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,53 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 17,10 km/h

12,000 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:04:25

TIME INFORMATION
RT: 0,740 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,528 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,000 sec
TOTAL TIME: 12,740 sec
200-400M: 4,472 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,00 km/h
400M: 172,91 km/h
200-400M: 23,91 km/h

4,471 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,227 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,578 sec 
0-300M: 9,880 sec
0-400M: 12,049 sec
TOTAL TIME: 13,276 sec
200-400M: 4,471 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,53 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 17,10 km/h

152,53 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-04-29 11:18:00

TIME INFORMATION
RT: 1,227 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,578 sec 
0-300M: 9,880 sec
0-400M: 12,049 sec
TOTAL TIME: 13,276 sec
200-400M: 4,471 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,53 km/h
400M: 169,63 km/h
200-400M: 17,10 km/h

172,91 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2011-05-22 16:04:25

TIME INFORMATION
RT: 0,740 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,528 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,000 sec
TOTAL TIME: 12,740 sec
200-400M: 4,472 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,00 km/h
400M: 172,91 km/h
200-400M: 23,91 km/h

32,81 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-09-22 14:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,709 sec
0-18M: 1,954 sec
0-100M: 6,970 sec
0-200M: 11,012 sec 
0-300M: 13,761 sec
0-400M: 16,214 sec
TOTAL TIME: 16,923 sec
200-400M: 5,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,51 km/h
400M: 151,32 km/h
200-400M: 32,81 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,037 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo