Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ 
 FIRST NAME: ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 11 3 53 51 2 0 35 1 3 8 6
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 6 1 37 35 2 3 24 0 2 5 3
TOTAL RACES: 17 17 4 90 86 4 3 59 1 5 13 9

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]-1,226 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2009-09-12 18:24:00

TIME INFORMATION
RT: -1,226 sec
0-18M: 4,484 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,944 sec 
0-300M: 11,951 sec
0-400M: 13,810 sec
TOTAL TIME: 12,584 sec
200-400M: 3,866 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,96 km/h
400M: 197,59 km/h
200-400M: 28,63 km/h

1,617 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 4,172 sec
0-200M: 6,255 sec 
0-300M: 8,016 sec
0-400M: 9,627 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,71 km/h
400M: 231,33 km/h
200-400M: 39,62 km/h

4,172 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 4,172 sec
0-200M: 6,255 sec 
0-300M: 8,016 sec
0-400M: 9,627 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,71 km/h
400M: 231,33 km/h
200-400M: 39,62 km/h

6,255 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 4,172 sec
0-200M: 6,255 sec 
0-300M: 8,016 sec
0-400M: 9,627 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,71 km/h
400M: 231,33 km/h
200-400M: 39,62 km/h

8,016 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 4,172 sec
0-200M: 6,255 sec 
0-300M: 8,016 sec
0-400M: 9,627 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,71 km/h
400M: 231,33 km/h
200-400M: 39,62 km/h

9,627 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,980 sec
0-18M: 1,617 sec
0-100M: 4,172 sec
0-200M: 6,255 sec 
0-300M: 8,016 sec
0-400M: 9,627 sec
TOTAL TIME: 10,607 sec
200-400M: 3,372 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,71 km/h
400M: 231,33 km/h
200-400M: 39,62 km/h

3,341 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:09:41

TIME INFORMATION
RT: 1,012 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,006 sec
TOTAL TIME: 11,018 sec
200-400M: 3,341 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,82 km/h
400M: 234,22 km/h
200-400M: 41,40 km/h

192,82 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:09:41

TIME INFORMATION
RT: 1,012 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,006 sec
TOTAL TIME: 11,018 sec
200-400M: 3,341 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,82 km/h
400M: 234,22 km/h
200-400M: 41,40 km/h

234,61 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Finals
2013-09-08 16:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 8,348 sec
0-400M: 9,966 sec
TOTAL TIME: 10,744 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,45 km/h
400M: 234,61 km/h
200-400M: 47,16 km/h

47,16 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Finals
2013-09-08 16:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,641 sec
0-100M: 4,410 sec
0-200M: 6,562 sec 
0-300M: 8,348 sec
0-400M: 9,966 sec
TOTAL TIME: 10,744 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,45 km/h
400M: 234,61 km/h
200-400M: 47,16 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,123 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-09-04 15:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,123 sec
0-18M: 2,214 sec
0-100M: 5,228 sec
0-200M: 7,549 sec 
0-300M: 9,492 sec
0-400M: 11,275 sec
TOTAL TIME: 11,398 sec
200-400M: 3,726 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,81 km/h
400M: 210,43 km/h
200-400M: 40,62 km/h

1,654 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:10:49

TIME INFORMATION
RT: 1,272 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,899 sec
TOTAL TIME: 11,171 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,34 km/h
400M: 227,41 km/h
200-400M: 205,07 km/h

4,587 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-10-02 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,839 sec
0-18M: 1,753 sec
0-100M: 4,587 sec
0-200M: 6,907 sec 
0-300M: 8,874 sec
0-400M: 10,677 sec
TOTAL TIME: 11,516 sec
200-400M: 3,770 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,26 km/h
400M: 205,76 km/h
200-400M: 34,50 km/h

6,469 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:19:31

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,469 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,894 sec
TOTAL TIME: 10,700 sec
200-400M: 3,425 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,33 km/h
400M: 225,98 km/h
200-400M: 41,65 km/h

8,524 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-24 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,904 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 4,621 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,524 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 11,073 sec
200-400M: 3,438 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,51 km/h
400M: 229,87 km/h
200-400M: 42,36 km/h

9,894 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:19:31

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,469 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,894 sec
TOTAL TIME: 10,700 sec
200-400M: 3,425 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,33 km/h
400M: 225,98 km/h
200-400M: 41,65 km/h

3,378 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:10:49

TIME INFORMATION
RT: 1,272 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,899 sec
TOTAL TIME: 11,171 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,34 km/h
400M: 227,41 km/h
200-400M: 205,07 km/h

189,57 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-10 12:33:40

TIME INFORMATION
RT: 0,982 sec
0-18M: 1,856 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,661 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,130 sec
TOTAL TIME: 11,112 sec
200-400M: 3,469 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,57 km/h
400M: 228,86 km/h
200-400M: 39,29 km/h

229,87 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-24 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,904 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 4,621 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,524 sec
0-400M: 10,169 sec
TOTAL TIME: 11,073 sec
200-400M: 3,438 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,51 km/h
400M: 229,87 km/h
200-400M: 42,36 km/h

205,07 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:10:49

TIME INFORMATION
RT: 1,272 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,521 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,899 sec
TOTAL TIME: 11,171 sec
200-400M: 3,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,34 km/h
400M: 227,41 km/h
200-400M: 205,07 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,030 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo