Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - TOYOTA CELICA GT4 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
TOYOTA CELICA GT4

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T3 [1999] 13 0 41 36 5 7 18 3 7 4 2
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] 3 1 19 19 0 4 6 1 2 3 3
Auto BT [2002] 14 5 71 68 3 13 22 7 9 12 8
Auto BT2 [2005] 5 0 24 21 3 4 12 0 2 4 2
Auto BT2.2 [2008] 4 3 24 21 3 0 11 1 4 4 4
Auto BT1 [2008] 1 0 4 4 0 0 2 0 1 1 0
Auto BT2 [2008] 13 10 70 66 4 1 39 2 10 10 8
Auto BA1 [2008] 2 0 11 11 0 0 7 0 1 2 1
Auto True Street [2009] 4 3 24 16 8 0 14 2 3 2 3
Auto AT2 [2008] 9 4 40 39 1 1 25 0 2 6 6
TOTAL RACES: 37 68 26 328 301 27 30 156 16 41 48 37

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T3 [1999]0,090 sec
RACE - TRACK
7TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-11-30 to 2002-12-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2002-12-01 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,090 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,585 sec
TOTAL TIME: 12,675 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 195,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,651 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-10-25 to 2003-10-26

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2003-10-25 12:06:00

TIME INFORMATION
RT: 2,915 sec
0-18M: 1,651 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,995 sec
TOTAL TIME: 14,910 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 182,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,747 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA 4WD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-10 13:02:35

TIME INFORMATION
RT: 3,899 sec
0-18M: 1,722 sec
0-100M: 4,747 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 9,240 sec
0-400M: 10,966 sec
TOTAL TIME: 14,865 sec
200-400M: 3,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 214,49 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,167 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA 4WD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-10 13:02:35

TIME INFORMATION
RT: 3,899 sec
0-18M: 1,722 sec
0-100M: 4,747 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 9,240 sec
0-400M: 10,966 sec
TOTAL TIME: 14,865 sec
200-400M: 3,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 214,49 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,240 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA 4WD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-10 13:02:35

TIME INFORMATION
RT: 3,899 sec
0-18M: 1,722 sec
0-100M: 4,747 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 9,240 sec
0-400M: 10,966 sec
TOTAL TIME: 14,865 sec
200-400M: 3,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 214,49 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,966 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA 4WD

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-07-10 13:02:35

TIME INFORMATION
RT: 3,899 sec
0-18M: 1,722 sec
0-100M: 4,747 sec
0-200M: 7,167 sec 
0-300M: 9,240 sec
0-400M: 10,966 sec
TOTAL TIME: 14,865 sec
200-400M: 3,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 214,49 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,678 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:43:02

TIME INFORMATION
RT: 1,174 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,304 sec 
0-300M: 9,317 sec
0-400M: 10,982 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,678 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 220,57 km/h
200-400M: 0,00 km/h

165,36 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2004-11-21 09:48:00

TIME INFORMATION
RT: 6,548 sec
0-18M: 2,008 sec
0-100M: 5,444 sec
0-200M: 7,965 sec 
0-300M: 10,087 sec
0-400M: 11,873 sec
TOTAL TIME: 18,421 sec
200-400M: 3,908 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,36 km/h
400M: 212,16 km/h
200-400M: 46,80 km/h

220,57 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:43:02

TIME INFORMATION
RT: 1,174 sec
0-18M: 1,875 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,304 sec 
0-300M: 9,317 sec
0-400M: 10,982 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,678 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 220,57 km/h
200-400M: 0,00 km/h

51,35 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-09-11 to 2004-09-12

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Free Run
2004-09-11 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 4,205 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,197 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,634 sec
TOTAL TIME: 17,839 sec
200-400M: 4,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,21 km/h
400M: 184,56 km/h
200-400M: 51,35 km/h

Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]0,191 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2002-09-15 10:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,191 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,967 sec
TOTAL TIME: 13,158 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 194,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,636 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-04-13 16:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,523 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,283 sec
200-400M: 4,150 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,58 km/h
400M: 187,99 km/h
200-400M: 36,41 km/h

4,933 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 4,933 sec
0-200M: 7,613 sec 
0-300M: 9,812 sec
0-400M: 11,825 sec
TOTAL TIME: 12,592 sec
200-400M: 4,212 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,07 km/h
400M: 186,53 km/h
200-400M: 37,46 km/h

7,523 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-04-13 16:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,523 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,283 sec
200-400M: 4,150 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,58 km/h
400M: 187,99 km/h
200-400M: 36,41 km/h

9,812 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2003-04-12 13:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 4,933 sec
0-200M: 7,613 sec 
0-300M: 9,812 sec
0-400M: 11,825 sec
TOTAL TIME: 12,592 sec
200-400M: 4,212 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,07 km/h
400M: 186,53 km/h
200-400M: 37,46 km/h

11,673 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2003-04-13 16:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,636 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,523 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,673 sec
TOTAL TIME: 12,283 sec
200-400M: 4,150 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,58 km/h
400M: 187,99 km/h
200-400M: 36,41 km/h

4,138 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΟΤΑ CELICA 2000 TURBO

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 1,956 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,027 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,165 sec
TOTAL TIME: 13,055 sec
200-400M: 4,138 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

155,84 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΟΤΑ CELICA 2000 TURBO

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2002-10-27 12:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,018 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,529 sec
TOTAL TIME: 13,125 sec
200-400M: 4,511 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,84 km/h
400M: 138,20 km/h
200-400M: -17,64 km/h

197,80 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Qualification
2002-09-14 10:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,288 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,915 sec
TOTAL TIME: 13,203 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 0,00 km/h

45,58 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-04-13 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 2,827 sec
0-18M: 3,499 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 13,471 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 18,735 sec
TOTAL TIME: 21,562 sec
200-400M: 5,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,63 km/h
400M: 157,21 km/h
200-400M: 45,58 km/h

Auto BT [2002]0,119 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA 2,0L TURBO

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Finals
2002-09-15 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,119 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,350 sec
TOTAL TIME: 14,469 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 115,88 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,627 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-04-13 09:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 4,954 sec
0-200M: 7,681 sec 
0-300M: 9,878 sec
0-400M: 11,892 sec
TOTAL TIME: 12,631 sec
200-400M: 4,211 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,24 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 37,85 km/h

4,880 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 0,895 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 4,880 sec
0-200M: 7,488 sec 
0-300M: 9,573 sec
0-400M: 11,513 sec
TOTAL TIME: 12,408 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,480 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2003-06-28 13:03:00

TIME INFORMATION
RT: 1,123 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 4,898 sec
0-200M: 7,480 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,529 sec
TOTAL TIME: 12,652 sec
200-400M: 4,049 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,17 km/h
400M: 194,07 km/h
200-400M: 38,90 km/h

9,436 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Free Run
2003-06-28 10:56:00

TIME INFORMATION
RT: 1,243 sec
0-18M: 1,697 sec
0-100M: 4,964 sec
0-200M: 7,557 sec 
0-300M: 9,436 sec
0-400M: 11,598 sec
TOTAL TIME: 12,841 sec
200-400M: 4,041 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,84 km/h
400M: 194,59 km/h
200-400M: 39,75 km/h

11,513 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:54:46

TIME INFORMATION
RT: 0,895 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 4,880 sec
0-200M: 7,488 sec 
0-300M: 9,573 sec
0-400M: 11,513 sec
TOTAL TIME: 12,408 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 197,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,852 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-11-21 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 7,871 sec 
0-300M: 9,957 sec
0-400M: 11,723 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,78 km/h
400M: 214,22 km/h
200-400M: 47,44 km/h

166,78 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-11-21 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 7,871 sec 
0-300M: 9,957 sec
0-400M: 11,723 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,78 km/h
400M: 214,22 km/h
200-400M: 47,44 km/h

214,22 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-11-21 11:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 7,871 sec 
0-300M: 9,957 sec
0-400M: 11,723 sec
TOTAL TIME: 12,462 sec
200-400M: 3,852 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,78 km/h
400M: 214,22 km/h
200-400M: 47,44 km/h

52,67 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT [2002]
Qualification
2004-10-30 17:05:00

TIME INFORMATION
RT: 3,729 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,247 sec 
0-300M: 10,791 sec
0-400M: 12,871 sec
TOTAL TIME: 16,600 sec
200-400M: 4,624 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,15 km/h
400M: 183,82 km/h
200-400M: 52,67 km/h

Auto BT2 [2005]0,620 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

1,688 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

4,671 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

6,972 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

8,852 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

10,521 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

3,538 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 1,855 sec
0-100M: 4,871 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 9,008 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,498 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,28 km/h
400M: 223,27 km/h
200-400M: 46,99 km/h

176,28 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-05-27 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,822 sec
0-18M: 1,855 sec
0-100M: 4,871 sec
0-200M: 7,138 sec 
0-300M: 9,008 sec
0-400M: 10,676 sec
TOTAL TIME: 11,498 sec
200-400M: 3,538 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,28 km/h
400M: 223,27 km/h
200-400M: 46,99 km/h

224,76 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2007-05-27 16:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,972 sec 
0-300M: 8,852 sec
0-400M: 10,521 sec
TOTAL TIME: 11,141 sec
200-400M: 3,549 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,44 km/h
400M: 224,76 km/h
200-400M: 50,32 km/h

56,73 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2006-07-23 11:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,570 sec
0-18M: 2,533 sec
0-100M: 6,249 sec
0-200M: 9,003 sec 
0-300M: 10,997 sec
0-400M: 12,737 sec
TOTAL TIME: 14,307 sec
200-400M: 3,734 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 154,40 km/h
400M: 211,13 km/h
200-400M: 56,73 km/h

Auto BT2.2 [2008]0,635 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-07-13 13:59:57

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,109 sec
TOTAL TIME: 10,744 sec
200-400M: 3,418 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,25 km/h
400M: 227,41 km/h
200-400M: 50,16 km/h

1,569 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Qualification
2008-10-18 13:21:42

TIME INFORMATION
RT: 4,536 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,598 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,028 sec
TOTAL TIME: 14,564 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,99 km/h
400M: 222,77 km/h
200-400M: 45,78 km/h

6,598 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Qualification
2008-10-18 13:21:42

TIME INFORMATION
RT: 4,536 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,598 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,028 sec
TOTAL TIME: 14,564 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,99 km/h
400M: 222,77 km/h
200-400M: 45,78 km/h

10,028 sec
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Qualification
2008-10-18 13:21:42

TIME INFORMATION
RT: 4,536 sec
0-18M: 1,569 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,598 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,028 sec
TOTAL TIME: 14,564 sec
200-400M: 3,430 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,99 km/h
400M: 222,77 km/h
200-400M: 45,78 km/h

3,418 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-07-13 13:59:57

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,109 sec
TOTAL TIME: 10,744 sec
200-400M: 3,418 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,25 km/h
400M: 227,41 km/h
200-400M: 50,16 km/h

179,19 km/h
RACE - TRACK
5TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-10-18 to 2008-10-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA

CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Qualification
2008-10-19 12:19:02

TIME INFORMATION
RT: 2,421 sec
0-18M: 1,634 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,659 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,096 sec
TOTAL TIME: 12,517 sec
200-400M: 3,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,19 km/h
400M: 230,76 km/h
200-400M: 51,57 km/h

231,66 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:38:24

TIME INFORMATION
RT: 0,682 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,192 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,51 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 54,15 km/h

54,15 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BT2.2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-06-08 16:38:24

TIME INFORMATION
RT: 0,682 sec
0-18M: 1,742 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,192 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,51 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 54,15 km/h

Auto BT1 [2008]0,699 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2009-03-22 12:21:38

TIME INFORMATION
RT: 0,699 sec
0-18M: 2,290 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,780 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,030 sec
TOTAL TIME: 13,726 sec
200-400M: 4,250 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,54 km/h
400M: 187,01 km/h
200-400M: 39,47 km/h

2,170 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

8,600 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

12,830 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

4,230 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

148,08 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

187,69 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

39,61 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-03-21 to 2009-03-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA STARLET TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-03-22 11:50:51

TIME INFORMATION
RT: 2,356 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,600 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,830 sec
TOTAL TIME: 15,188 sec
200-400M: 4,230 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,08 km/h
400M: 187,69 km/h
200-400M: 39,61 km/h

Auto BT2 [2008]0,572 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CELICA

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2010-11-21 15:02:37

TIME INFORMATION
RT: 0,572 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,549 sec
TOTAL TIME: 11,121 sec
200-400M: 3,579 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,55 km/h
400M: 222,49 km/h
200-400M: 45,94 km/h

1,414 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:47:27

TIME INFORMATION
RT: 7,209 sec
0-18M: 1,414 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,209 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,683 sec
TOTAL TIME: 16,892 sec
200-400M: 3,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 228,86 km/h
200-400M: 45,85 km/h

4,539 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-04 17:52:00

TIME INFORMATION
RT: 3,420 sec
0-18M: 1,762 sec
0-100M: 4,539 sec
0-200M: 6,767 sec 
0-300M: 8,668 sec
0-400M: 10,347 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 3,580 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,34 km/h
400M: 218,65 km/h
200-400M: 43,31 km/h

6,209 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:47:27

TIME INFORMATION
RT: 7,209 sec
0-18M: 1,414 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,209 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,683 sec
TOTAL TIME: 16,892 sec
200-400M: 3,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 228,86 km/h
200-400M: 45,85 km/h

8,668 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-04 17:52:00

TIME INFORMATION
RT: 3,420 sec
0-18M: 1,762 sec
0-100M: 4,539 sec
0-200M: 6,767 sec 
0-300M: 8,668 sec
0-400M: 10,347 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 3,580 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,34 km/h
400M: 218,65 km/h
200-400M: 43,31 km/h

9,683 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2011-11-13 15:47:27

TIME INFORMATION
RT: 7,209 sec
0-18M: 1,414 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,209 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,683 sec
TOTAL TIME: 16,892 sec
200-400M: 3,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,01 km/h
400M: 228,86 km/h
200-400M: 45,85 km/h

2,776 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2011-10-16 10:07:34

TIME INFORMATION
RT: 0,782 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,494 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,270 sec
TOTAL TIME: 11,052 sec
200-400M: 2,776 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,57 km/h
400M: 218,71 km/h
200-400M: 49,14 km/h

186,43 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-07-10 17:05:22

TIME INFORMATION
RT: 0,662 sec
0-18M: 1,486 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,369 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,767 sec
TOTAL TIME: 10,429 sec
200-400M: 3,398 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,43 km/h
400M: 238,56 km/h
200-400M: 52,13 km/h

238,56 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-07-10 17:05:22

TIME INFORMATION
RT: 0,662 sec
0-18M: 1,486 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,369 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,767 sec
TOTAL TIME: 10,429 sec
200-400M: 3,398 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,43 km/h
400M: 238,56 km/h
200-400M: 52,13 km/h

181,39 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-07-17 15:48:04

TIME INFORMATION
RT: 3,220 sec
0-18M: 1,639 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,582 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,356 sec
TOTAL TIME: 14,576 sec
200-400M: 3,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 23,85 km/h
400M: 205,24 km/h
200-400M: 181,39 km/h

Auto BA1 [2008]0,401 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-07-13 13:20:57

TIME INFORMATION
RT: 0,401 sec
0-18M: 2,361 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,542 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,829 sec
TOTAL TIME: 15,230 sec
200-400M: 5,287 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,07 km/h
400M: 144,05 km/h
200-400M: 25,98 km/h

2,177 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:57:18

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,343 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,588 sec
TOTAL TIME: 15,329 sec
200-400M: 5,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,13 km/h
400M: 153,12 km/h
200-400M: 28,99 km/h

9,323 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 15:35:06

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 2,195 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,323 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,569 sec
TOTAL TIME: 15,304 sec
200-400M: 5,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,24 km/h
400M: 152,09 km/h
200-400M: 28,85 km/h

14,569 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2008-06-08 15:35:06

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 2,195 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,323 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,569 sec
TOTAL TIME: 15,304 sec
200-400M: 5,246 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,24 km/h
400M: 152,09 km/h
200-400M: 28,85 km/h

5,245 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:57:18

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,343 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,588 sec
TOTAL TIME: 15,329 sec
200-400M: 5,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,13 km/h
400M: 153,12 km/h
200-400M: 28,99 km/h

124,13 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:57:18

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,343 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,588 sec
TOTAL TIME: 15,329 sec
200-400M: 5,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,13 km/h
400M: 153,12 km/h
200-400M: 28,99 km/h

153,12 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 13:57:18

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,343 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,588 sec
TOTAL TIME: 15,329 sec
200-400M: 5,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,13 km/h
400M: 153,12 km/h
200-400M: 28,99 km/h

30,38 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-06-07 13:40:44

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 2,277 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,476 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,732 sec
TOTAL TIME: 15,541 sec
200-400M: 5,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,88 km/h
400M: 151,26 km/h
200-400M: 30,38 km/h

Auto True Street [2009]0,719 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-05-22 10:37:02

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 1,891 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,512 sec
TOTAL TIME: 13,231 sec
200-400M: 4,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,67 km/h
400M: 180,27 km/h
200-400M: 39,60 km/h

1,774 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-15 15:23:55

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,753 sec
TOTAL TIME: 13,785 sec
200-400M: 4,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,84 km/h
400M: 134,47 km/h
200-400M: -19,37 km/h

7,804 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-15 15:23:55

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,753 sec
TOTAL TIME: 13,785 sec
200-400M: 4,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,84 km/h
400M: 134,47 km/h
200-400M: -19,37 km/h

12,512 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-05-22 10:37:02

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 1,891 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,130 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,512 sec
TOTAL TIME: 13,231 sec
200-400M: 4,382 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,67 km/h
400M: 180,27 km/h
200-400M: 39,60 km/h

4,032 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-12 13:30:34

TIME INFORMATION
RT: 0,883 sec
0-18M: 2,250 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,616 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,648 sec
TOTAL TIME: 13,531 sec
200-400M: 4,032 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,99 km/h
400M: 199,11 km/h
200-400M: 46,12 km/h

153,84 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-10-15 15:23:55

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,774 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,804 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,753 sec
TOTAL TIME: 13,785 sec
200-400M: 4,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,84 km/h
400M: 134,47 km/h
200-400M: -19,37 km/h

199,11 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-12 13:30:34

TIME INFORMATION
RT: 0,883 sec
0-18M: 2,250 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,616 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,648 sec
TOTAL TIME: 13,531 sec
200-400M: 4,032 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 152,99 km/h
400M: 199,11 km/h
200-400M: 46,12 km/h

170,22 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:36:40

TIME INFORMATION
RT: 0,776 sec
0-18M: 2,348 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,002 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,095 sec
TOTAL TIME: 13,871 sec
200-400M: 4,093 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 26,39 km/h
400M: 196,61 km/h
200-400M: 170,22 km/h

Auto AT2 [2008]0,600 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CELICA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Finals
2010-11-21 15:59:40

TIME INFORMATION
RT: 0,600 sec
0-18M: 1,557 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,387 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,361 sec
TOTAL TIME: 11,961 sec
200-400M: 3,974 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,72 km/h
400M: 173,99 km/h
200-400M: -6,73 km/h

1,467 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2009-11-01 10:56:57

TIME INFORMATION
RT: 2,938 sec
0-18M: 1,467 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,832 sec
TOTAL TIME: 12,770 sec
200-400M: 3,255 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 241,28 km/h
200-400M: 46,06 km/h

4,084 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,808 sec
0-18M: 1,547 sec
0-100M: 4,084 sec
0-200M: 6,091 sec 
0-300M: 7,743 sec
0-400M: 9,237 sec
TOTAL TIME: 10,045 sec
200-400M: 3,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,62 km/h
400M: 252,62 km/h
200-400M: 52,00 km/h

6,059 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2010-07-17 12:45:13

TIME INFORMATION
RT: 1,742 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,059 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,279 sec
TOTAL TIME: 11,021 sec
200-400M: 3,220 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,80 km/h
400M: 240,32 km/h
200-400M: 42,52 km/h

7,743 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,808 sec
0-18M: 1,547 sec
0-100M: 4,084 sec
0-200M: 6,091 sec 
0-300M: 7,743 sec
0-400M: 9,237 sec
TOTAL TIME: 10,045 sec
200-400M: 3,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,62 km/h
400M: 252,62 km/h
200-400M: 52,00 km/h

9,237 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2010-04-24 17:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,808 sec
0-18M: 1,547 sec
0-100M: 4,084 sec
0-200M: 6,091 sec 
0-300M: 7,743 sec
0-400M: 9,237 sec
TOTAL TIME: 10,045 sec
200-400M: 3,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,62 km/h
400M: 252,62 km/h
200-400M: 52,00 km/h

3,107 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 2,412 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 4,201 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 7,779 sec
0-400M: 9,260 sec
TOTAL TIME: 11,672 sec
200-400M: 3,107 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,85 km/h
400M: 248,90 km/h
200-400M: 43,05 km/h

205,85 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
TOYOTA CELICA GT4

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 14:09:00

TIME INFORMATION
RT: 2,412 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 4,201 sec
0-200M: 6,153 sec 
0-300M: 7,779 sec
0-400M: 9,260 sec
TOTAL TIME: 11,672 sec
200-400M: 3,107 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,85 km/h
400M: 248,90 km/h
200-400M: 43,05 km/h

254,95 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-11-20 to 2010-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CELICA

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2010-11-21 10:26:13

TIME INFORMATION
RT: 2,678 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,516 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,659 sec
TOTAL TIME: 12,337 sec
200-400M: 3,143 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,29 km/h
400M: 254,95 km/h
200-400M: 58,66 km/h

224,66 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2010-07-17 14:20:19

TIME INFORMATION
RT: 3,034 sec
0-18M: 1,808 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,969 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,171 sec
TOTAL TIME: 13,205 sec
200-400M: 3,202 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 24,99 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 224,66 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,147 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo