Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΠΑΚΑΝΟΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 4 0 13 13 0 0 12 1 0 0 0
Moto Super Street [2010] 2 0 8 7 1 0 6 2 0 0 0
Moto True Street [2012] 1 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0
TOTAL RACES: 7 7 0 25 23 2 0 22 3 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]-1,019 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-04-24 18:11:00

TIME INFORMATION
RT: -1,019 sec
0-18M: 2,492 sec
0-100M: 5,321 sec
0-200M: 7,487 sec 
0-300M: 9,283 sec
0-400M: 10,896 sec
TOTAL TIME: 9,877 sec
200-400M: 3,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,33 km/h
400M: 237,34 km/h
200-400M: 53,01 km/h

1,709 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,477 sec
0-200M: 6,604 sec 
0-300M: 8,350 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,62 km/h
400M: 237,75 km/h
200-400M: 52,13 km/h

4,477 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,477 sec
0-200M: 6,604 sec 
0-300M: 8,350 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,62 km/h
400M: 237,75 km/h
200-400M: 52,13 km/h

6,604 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,477 sec
0-200M: 6,604 sec 
0-300M: 8,350 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,62 km/h
400M: 237,75 km/h
200-400M: 52,13 km/h

8,350 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,477 sec
0-200M: 6,604 sec 
0-300M: 8,350 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,62 km/h
400M: 237,75 km/h
200-400M: 52,13 km/h

9,934 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-09-25 13:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,709 sec
0-100M: 4,477 sec
0-200M: 6,604 sec 
0-300M: 8,350 sec
0-400M: 9,934 sec
TOTAL TIME: 10,617 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,62 km/h
400M: 237,75 km/h
200-400M: 52,13 km/h

3,318 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 2,067 sec
0-100M: 5,003 sec
0-200M: 7,116 sec 
0-300M: 8,856 sec
0-400M: 10,434 sec
TOTAL TIME: 11,092 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,19 km/h
400M: 239,10 km/h
200-400M: 46,91 km/h

192,19 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,658 sec
0-18M: 2,067 sec
0-100M: 5,003 sec
0-200M: 7,116 sec 
0-300M: 8,856 sec
0-400M: 10,434 sec
TOTAL TIME: 11,092 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,19 km/h
400M: 239,10 km/h
200-400M: 46,91 km/h

241,70 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-25 12:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,493 sec
0-200M: 6,610 sec 
0-300M: 8,363 sec
0-400M: 9,946 sec
TOTAL TIME: 10,795 sec
200-400M: 3,336 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,60 km/h
400M: 241,70 km/h
200-400M: 53,10 km/h

56,31 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-09-12 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,547 sec
0-18M: 1,819 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,820 sec 
0-300M: 9,724 sec
0-400M: 11,388 sec
TOTAL TIME: 11,935 sec
200-400M: 3,568 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,38 km/h
400M: 225,69 km/h
200-400M: 56,31 km/h

Moto Super Street [2010]0,621 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,351 sec
0-200M: 6,311 sec 
0-300M: 7,943 sec
0-400M: 9,434 sec
TOTAL TIME: 10,055 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 41,30 km/h

1,775 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,257 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,848 sec
0-400M: 9,349 sec
TOTAL TIME: 10,132 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,70 km/h
400M: 245,40 km/h
200-400M: 39,70 km/h

4,257 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,257 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,848 sec
0-400M: 9,349 sec
TOTAL TIME: 10,132 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,70 km/h
400M: 245,40 km/h
200-400M: 39,70 km/h

6,215 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,257 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,848 sec
0-400M: 9,349 sec
TOTAL TIME: 10,132 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,70 km/h
400M: 245,40 km/h
200-400M: 39,70 km/h

7,848 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,257 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,848 sec
0-400M: 9,349 sec
TOTAL TIME: 10,132 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,70 km/h
400M: 245,40 km/h
200-400M: 39,70 km/h

9,349 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,783 sec
0-18M: 1,775 sec
0-100M: 4,257 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,848 sec
0-400M: 9,349 sec
TOTAL TIME: 10,132 sec
200-400M: 3,134 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,70 km/h
400M: 245,40 km/h
200-400M: 39,70 km/h

3,123 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,351 sec
0-200M: 6,311 sec 
0-300M: 7,943 sec
0-400M: 9,434 sec
TOTAL TIME: 10,055 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 41,30 km/h

206,74 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,351 sec
0-200M: 6,311 sec 
0-300M: 7,943 sec
0-400M: 9,434 sec
TOTAL TIME: 10,055 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 41,30 km/h

248,04 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,621 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,351 sec
0-200M: 6,311 sec 
0-300M: 7,943 sec
0-400M: 9,434 sec
TOTAL TIME: 10,055 sec
200-400M: 3,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,74 km/h
400M: 248,04 km/h
200-400M: 41,30 km/h

54,80 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
KAWASAKI ZX10

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-09-07 15:54:00

TIME INFORMATION
RT: 1,006 sec
0-18M: 1,980 sec
0-100M: 4,574 sec
0-200M: 6,780 sec 
0-300M: 8,535 sec
0-400M: 10,098 sec
TOTAL TIME: 11,104 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,73 km/h
400M: 242,53 km/h
200-400M: 54,80 km/h

Moto True Street [2012]0,713 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 05:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,801 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,316 sec
TOTAL TIME: 11,029 sec
200-400M: 3,515 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,98 km/h
400M: 220,76 km/h
200-400M: 38,78 km/h

1,810 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,140 sec
TOTAL TIME: 10,930 sec
200-400M: 3,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,97 km/h
400M: 221,07 km/h
200-400M: 34,10 km/h

6,649 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,140 sec
TOTAL TIME: 10,930 sec
200-400M: 3,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,97 km/h
400M: 221,07 km/h
200-400M: 34,10 km/h

10,140 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,140 sec
TOTAL TIME: 10,930 sec
200-400M: 3,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,97 km/h
400M: 221,07 km/h
200-400M: 34,10 km/h

3,460 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,887 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,220 sec
TOTAL TIME: 11,072 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,60 km/h
400M: 229,34 km/h
200-400M: 42,74 km/h

186,97 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,790 sec
0-18M: 1,810 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,649 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,140 sec
TOTAL TIME: 10,930 sec
200-400M: 3,491 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,97 km/h
400M: 221,07 km/h
200-400M: 34,10 km/h

229,34 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,887 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,220 sec
TOTAL TIME: 11,072 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,60 km/h
400M: 229,34 km/h
200-400M: 42,74 km/h

42,74 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ZX 10R

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,852 sec
0-18M: 1,887 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,220 sec
TOTAL TIME: 11,072 sec
200-400M: 3,460 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,60 km/h
400M: 229,34 km/h
200-400M: 42,74 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,031 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo