Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΑΝΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 6 0 30 29 1 2 24 4 0 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2 0 10 7 3 0 7 1 1 1 0
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 2 1 11 10 1 0 8 0 0 2 1
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Moto Super Street [2010] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
TOTAL RACES: 11 12 1 57 52 5 2 44 6 1 3 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]-1,307 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: -1,307 sec
0-18M: 1,643 sec
0-100M: 4,497 sec
0-200M: 6,590 sec 
0-300M: 8,316 sec
0-400M: 9,865 sec
TOTAL TIME: 8,558 sec
200-400M: 3,275 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,61 km/h
400M: 245,31 km/h
200-400M: 52,70 km/h

1,609 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-03 12:59:00

TIME INFORMATION
RT: 2,402 sec
0-18M: 1,609 sec
0-100M: 4,529 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 8,536 sec
0-400M: 10,127 sec
TOTAL TIME: 12,529 sec
200-400M: 3,369 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,12 km/h
400M: 239,01 km/h
200-400M: 54,89 km/h

4,330 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,886 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,330 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 8,071 sec
0-400M: 9,611 sec
TOTAL TIME: 11,497 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,66 km/h
400M: 244,04 km/h
200-400M: 47,38 km/h

6,118 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:46:49

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,118 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,206 sec
TOTAL TIME: 9,800 sec
200-400M: 3,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 253,87 km/h
200-400M: 47,57 km/h

8,071 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-02 18:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,886 sec
0-18M: 1,769 sec
0-100M: 4,330 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 8,071 sec
0-400M: 9,611 sec
TOTAL TIME: 11,497 sec
200-400M: 3,244 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,66 km/h
400M: 244,04 km/h
200-400M: 47,38 km/h

9,206 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:46:49

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,118 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,206 sec
TOTAL TIME: 9,800 sec
200-400M: 3,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 253,87 km/h
200-400M: 47,57 km/h

3,088 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:46:49

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,118 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,206 sec
TOTAL TIME: 9,800 sec
200-400M: 3,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 253,87 km/h
200-400M: 47,57 km/h

207,01 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-30 16:23:02

TIME INFORMATION
RT: 1,186 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,133 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,228 sec
TOTAL TIME: 10,414 sec
200-400M: 3,095 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,01 km/h
400M: 253,16 km/h
200-400M: 46,15 km/h

253,87 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2015-05-31 09:46:49

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,698 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,118 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,206 sec
TOTAL TIME: 9,800 sec
200-400M: 3,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,30 km/h
400M: 253,87 km/h
200-400M: 47,57 km/h

59,75 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-09-04 17:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,029 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 4,657 sec
0-200M: 6,835 sec 
0-300M: 8,620 sec
0-400M: 10,200 sec
TOTAL TIME: 11,229 sec
200-400M: 3,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,69 km/h
400M: 240,44 km/h
200-400M: 59,75 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]-0,520 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: -0,520 sec
0-18M: 1,684 sec
0-100M: 4,496 sec
0-200M: 6,744 sec 
0-300M: 8,642 sec
0-400M: 10,376 sec
TOTAL TIME: 9,856 sec
200-400M: 3,632 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,76 km/h
400M: 211,85 km/h
200-400M: 32,09 km/h

1,653 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 13:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,973 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 4,433 sec
0-200M: 6,669 sec 
0-300M: 8,552 sec
0-400M: 10,254 sec
TOTAL TIME: 11,227 sec
200-400M: 3,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,11 km/h
400M: 218,88 km/h
200-400M: 37,77 km/h

4,401 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 4,401 sec
0-200M: 6,609 sec 
0-300M: 8,472 sec
0-400M: 10,173 sec
TOTAL TIME: 10,805 sec
200-400M: 3,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,71 km/h
400M: 218,98 km/h
200-400M: 38,27 km/h

6,609 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 4,401 sec
0-200M: 6,609 sec 
0-300M: 8,472 sec
0-400M: 10,173 sec
TOTAL TIME: 10,805 sec
200-400M: 3,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,71 km/h
400M: 218,98 km/h
200-400M: 38,27 km/h

8,472 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 4,401 sec
0-200M: 6,609 sec 
0-300M: 8,472 sec
0-400M: 10,173 sec
TOTAL TIME: 10,805 sec
200-400M: 3,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,71 km/h
400M: 218,98 km/h
200-400M: 38,27 km/h

10,173 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,632 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 4,401 sec
0-200M: 6,609 sec 
0-300M: 8,472 sec
0-400M: 10,173 sec
TOTAL TIME: 10,805 sec
200-400M: 3,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,71 km/h
400M: 218,98 km/h
200-400M: 38,27 km/h

3,517 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 18:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,450 sec
0-18M: 1,863 sec
0-100M: 4,567 sec
0-200M: 6,745 sec 
0-300M: 8,585 sec
0-400M: 10,262 sec
TOTAL TIME: 11,712 sec
200-400M: 3,517 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,79 km/h
400M: 223,44 km/h
200-400M: 40,65 km/h

185,86 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-25 11:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,335 sec
0-18M: 1,917 sec
0-100M: 4,626 sec
0-200M: 6,789 sec 
0-300M: 8,633 sec
0-400M: 10,312 sec
TOTAL TIME: 11,647 sec
200-400M: 3,523 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,86 km/h
400M: 221,13 km/h
200-400M: 35,27 km/h

223,44 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2010-04-24 18:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,450 sec
0-18M: 1,863 sec
0-100M: 4,567 sec
0-200M: 6,745 sec 
0-300M: 8,585 sec
0-400M: 10,262 sec
TOTAL TIME: 11,712 sec
200-400M: 3,517 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,79 km/h
400M: 223,44 km/h
200-400M: 40,65 km/h

42,46 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,840 sec
0-18M: 1,689 sec
0-100M: 4,443 sec
0-200M: 6,720 sec 
0-300M: 8,618 sec
0-400M: 10,337 sec
TOTAL TIME: 11,177 sec
200-400M: 3,617 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,59 km/h
400M: 217,05 km/h
200-400M: 42,46 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,238 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-29 14:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,238 sec
0-18M: 2,501 sec
0-100M: 5,261 sec
0-200M: 7,449 sec 
0-300M: 9,294 sec
0-400M: 10,975 sec
TOTAL TIME: 11,213 sec
200-400M: 3,526 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,16 km/h
400M: 219,25 km/h
200-400M: 36,09 km/h

1,793 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2010-05-30 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,469 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 4,578 sec
0-200M: 6,777 sec 
0-300M: 8,631 sec
0-400M: 10,362 sec
TOTAL TIME: 10,831 sec
200-400M: 3,585 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,30 km/h
400M: 201,39 km/h
200-400M: 20,09 km/h

4,568 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-30 11:24:00

TIME INFORMATION
RT: 2,779 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,568 sec
0-200M: 6,736 sec 
0-300M: 8,578 sec
0-400M: 10,260 sec
TOTAL TIME: 13,039 sec
200-400M: 3,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,63 km/h
400M: 219,07 km/h
200-400M: 33,44 km/h

6,736 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-30 11:24:00

TIME INFORMATION
RT: 2,779 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,568 sec
0-200M: 6,736 sec 
0-300M: 8,578 sec
0-400M: 10,260 sec
TOTAL TIME: 13,039 sec
200-400M: 3,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,63 km/h
400M: 219,07 km/h
200-400M: 33,44 km/h

8,578 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-30 11:24:00

TIME INFORMATION
RT: 2,779 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,568 sec
0-200M: 6,736 sec 
0-300M: 8,578 sec
0-400M: 10,260 sec
TOTAL TIME: 13,039 sec
200-400M: 3,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,63 km/h
400M: 219,07 km/h
200-400M: 33,44 km/h

10,260 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-30 11:24:00

TIME INFORMATION
RT: 2,779 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 4,568 sec
0-200M: 6,736 sec 
0-300M: 8,578 sec
0-400M: 10,260 sec
TOTAL TIME: 13,039 sec
200-400M: 3,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,63 km/h
400M: 219,07 km/h
200-400M: 33,44 km/h

3,324 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SUZUKI GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2013-04-21 12:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,273 sec
TOTAL TIME: 10,847 sec
200-400M: 3,324 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,42 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

186,51 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SUZUKI GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2013-04-21 14:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 1,913 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,796 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,295 sec
TOTAL TIME: 10,983 sec
200-400M: 3,499 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,51 km/h
400M: 222,69 km/h
200-400M: 36,18 km/h

223,61 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-29 13:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,698 sec
0-18M: 2,022 sec
0-100M: 4,795 sec
0-200M: 6,990 sec 
0-300M: 8,833 sec
0-400M: 10,508 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,20 km/h
400M: 223,61 km/h
200-400M: 42,41 km/h

42,41 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
GSXR 750

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2010-05-29 13:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,698 sec
0-18M: 2,022 sec
0-100M: 4,795 sec
0-200M: 6,990 sec 
0-300M: 8,833 sec
0-400M: 10,508 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,20 km/h
400M: 223,61 km/h
200-400M: 42,41 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,928 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

2,493 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

10,932 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

14,300 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

17,456 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

6,524 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

101,26 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

116,76 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

15,50 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
YAMAHA CRYPTON

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2009-09-12 18:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,928 sec
0-18M: 2,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,932 sec 
0-300M: 14,300 sec
0-400M: 17,456 sec
TOTAL TIME: 18,384 sec
200-400M: 6,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,26 km/h
400M: 116,76 km/h
200-400M: 15,50 km/h

Moto Super Street [2010]0,041 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 14:55:14

TIME INFORMATION
RT: 0,041 sec
0-18M: 2,327 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,798 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,891 sec
TOTAL TIME: 9,932 sec
200-400M: 3,093 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,89 km/h
400M: 254,23 km/h
200-400M: 49,34 km/h

1,657 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 20:23:12

TIME INFORMATION
RT: 0,798 sec
0-18M: 1,657 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,236 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,348 sec
TOTAL TIME: 10,146 sec
200-400M: 3,112 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 205,01 km/h
400M: 250,52 km/h
200-400M: 45,51 km/h

6,212 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,282 sec
TOTAL TIME: 9,917 sec
200-400M: 3,070 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,97 km/h
400M: 254,77 km/h
200-400M: 46,80 km/h

9,282 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,282 sec
TOTAL TIME: 9,917 sec
200-400M: 3,070 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,97 km/h
400M: 254,77 km/h
200-400M: 46,80 km/h

3,070 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,282 sec
TOTAL TIME: 9,917 sec
200-400M: 3,070 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,97 km/h
400M: 254,77 km/h
200-400M: 46,80 km/h

207,97 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,282 sec
TOTAL TIME: 9,917 sec
200-400M: 3,070 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,97 km/h
400M: 254,77 km/h
200-400M: 46,80 km/h

254,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 14:14:15

TIME INFORMATION
RT: 0,635 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,212 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,282 sec
TOTAL TIME: 9,917 sec
200-400M: 3,070 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 207,97 km/h
400M: 254,77 km/h
200-400M: 46,80 km/h

49,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 14:55:14

TIME INFORMATION
RT: 0,041 sec
0-18M: 2,327 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,798 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,891 sec
TOTAL TIME: 9,932 sec
200-400M: 3,093 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 204,89 km/h
400M: 254,23 km/h
200-400M: 49,34 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,088 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo