Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2009
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT2 [2008] 4 0 22 21 1 0 15 1 3 2 1
Auto AT2 [2008] 10 4 32 22 10 3 21 0 1 2 5
TOTAL RACES: 14 14 4 54 43 11 3 36 1 4 4 6

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT2 [2008]0,495 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
TYBAKI
2009-10-31 to 2009-11-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2009-11-01 14:13:02

TIME INFORMATION
RT: 0,495 sec
0-18M: 2,248 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,077 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,908 sec
TOTAL TIME: 12,403 sec
200-400M: 3,831 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,45 km/h
400M: 210,77 km/h
200-400M: 46,32 km/h

1,506 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,064 sec
0-18M: 1,506 sec
0-100M: 4,230 sec
0-200M: 6,536 sec 
0-300M: 8,484 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,974 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,62 km/h
400M: 175,19 km/h
200-400M: -0,43 km/h

4,230 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,064 sec
0-18M: 1,506 sec
0-100M: 4,230 sec
0-200M: 6,536 sec 
0-300M: 8,484 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,974 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,62 km/h
400M: 175,19 km/h
200-400M: -0,43 km/h

6,536 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,064 sec
0-18M: 1,506 sec
0-100M: 4,230 sec
0-200M: 6,536 sec 
0-300M: 8,484 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,974 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,62 km/h
400M: 175,19 km/h
200-400M: -0,43 km/h

8,484 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-03 11:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,064 sec
0-18M: 1,506 sec
0-100M: 4,230 sec
0-200M: 6,536 sec 
0-300M: 8,484 sec
0-400M: 10,510 sec
TOTAL TIME: 11,574 sec
200-400M: 3,974 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,62 km/h
400M: 175,19 km/h
200-400M: -0,43 km/h

10,136 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 18:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,014 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,414 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,487 sec
0-400M: 10,136 sec
TOTAL TIME: 11,150 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,49 km/h
400M: 228,96 km/h
200-400M: 46,47 km/h

3,480 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 18:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,014 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,414 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,487 sec
0-400M: 10,136 sec
TOTAL TIME: 11,150 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,49 km/h
400M: 228,96 km/h
200-400M: 46,47 km/h

182,49 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 18:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,014 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,414 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,487 sec
0-400M: 10,136 sec
TOTAL TIME: 11,150 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,49 km/h
400M: 228,96 km/h
200-400M: 46,47 km/h

228,96 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-10-02 18:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,014 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 4,414 sec
0-200M: 6,656 sec 
0-300M: 8,487 sec
0-400M: 10,136 sec
TOTAL TIME: 11,150 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,49 km/h
400M: 228,96 km/h
200-400M: 46,47 km/h

56,07 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2010-07-17 14:12:28

TIME INFORMATION
RT: 7,216 sec
0-18M: 2,003 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,968 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,688 sec
TOTAL TIME: 18,904 sec
200-400M: 3,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,04 km/h
400M: 219,11 km/h
200-400M: 56,07 km/h

Auto AT2 [2008]0,483 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2011-05-22 10:48:39

TIME INFORMATION
RT: 0,483 sec
0-18M: 1,478 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,199 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,988 sec
TOTAL TIME: 16,471 sec
200-400M: 7,789 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 97,29 km/h
400M: 96,35 km/h
200-400M: -0,94 km/h

1,244 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000 GEARTECH

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2012-03-31 12:09:55

TIME INFORMATION
RT: 5,804 sec
0-18M: 1,244 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,103 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,468 sec
TOTAL TIME: 15,272 sec
200-400M: 3,365 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,75 km/h
400M: 225,70 km/h
200-400M: 39,95 km/h

3,501 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2012-06-02 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 2,135 sec
0-18M: 1,283 sec
0-100M: 3,501 sec
0-200M: 5,386 sec 
0-300M: 7,109 sec
0-400M: 8,920 sec
TOTAL TIME: 11,055 sec
200-400M: 3,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,92 km/h
400M: 194,73 km/h
200-400M: -15,19 km/h

5,386 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2012-06-02 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 2,135 sec
0-18M: 1,283 sec
0-100M: 3,501 sec
0-200M: 5,386 sec 
0-300M: 7,109 sec
0-400M: 8,920 sec
TOTAL TIME: 11,055 sec
200-400M: 3,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,92 km/h
400M: 194,73 km/h
200-400M: -15,19 km/h

7,109 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2012-06-02 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 2,135 sec
0-18M: 1,283 sec
0-100M: 3,501 sec
0-200M: 5,386 sec 
0-300M: 7,109 sec
0-400M: 8,920 sec
TOTAL TIME: 11,055 sec
200-400M: 3,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,92 km/h
400M: 194,73 km/h
200-400M: -15,19 km/h

8,773 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2011-11-13 13:56:55

TIME INFORMATION
RT: 0,958 sec
0-18M: 1,335 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,647 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,773 sec
TOTAL TIME: 9,731 sec
200-400M: 3,126 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 250,34 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,126 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2011-11-13 13:56:55

TIME INFORMATION
RT: 0,958 sec
0-18M: 1,335 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,647 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,773 sec
TOTAL TIME: 9,731 sec
200-400M: 3,126 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 250,34 km/h
200-400M: 0,00 km/h

209,92 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2012-06-02 15:45:00

TIME INFORMATION
RT: 2,135 sec
0-18M: 1,283 sec
0-100M: 3,501 sec
0-200M: 5,386 sec 
0-300M: 7,109 sec
0-400M: 8,920 sec
TOTAL TIME: 11,055 sec
200-400M: 3,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,92 km/h
400M: 194,73 km/h
200-400M: -15,19 km/h

250,34 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Free Run
2011-11-13 13:56:55

TIME INFORMATION
RT: 0,958 sec
0-18M: 1,335 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,647 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,773 sec
TOTAL TIME: 9,731 sec
200-400M: 3,126 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 250,34 km/h
200-400M: 0,00 km/h

56,87 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
HONDA S2000 GEARTECH

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Eliminations - Finals
2012-04-01 16:00:49

TIME INFORMATION
RT: 0,719 sec
0-18M: 1,560 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,207 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,436 sec
TOTAL TIME: 10,155 sec
200-400M: 3,229 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,69 km/h
400M: 244,56 km/h
200-400M: 56,87 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,026 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo