Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
C50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 14 1 83 77 6 1 51 12 8 7 4
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 7 0 41 40 1 3 28 3 4 2 1
TOTAL RACES: 15 21 1 124 117 7 4 79 15 12 9 5

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,338 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-09-05 12:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,338 sec
0-18M: 2,370 sec
0-100M: 5,498 sec
0-200M: 8,076 sec 
0-300M: 10,284 sec
0-400M: 12,381 sec
TOTAL TIME: 12,719 sec
200-400M: 4,305 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,44 km/h
400M: 181,88 km/h
200-400M: 22,44 km/h

1,493 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:49:37

TIME INFORMATION
RT: 0,841 sec
0-18M: 1,493 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,756 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,689 sec
TOTAL TIME: 11,530 sec
200-400M: 3,933 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,33 km/h
400M: 189,27 km/h
200-400M: 25,94 km/h

4,366 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,913 sec
0-18M: 1,571 sec
0-100M: 4,366 sec
0-200M: 6,713 sec 
0-300M: 8,714 sec
0-400M: 10,562 sec
TOTAL TIME: 11,475 sec
200-400M: 3,849 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,61 km/h
400M: 199,75 km/h
200-400M: 31,14 km/h

6,565 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 14:50:19

TIME INFORMATION
RT: 0,477 sec
0-18M: 1,505 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,565 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,609 sec
TOTAL TIME: 11,086 sec
200-400M: 4,044 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,15 km/h
400M: 194,07 km/h
200-400M: 34,92 km/h

8,646 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 4,383 sec
0-200M: 6,683 sec 
0-300M: 8,646 sec
0-400M: 10,476 sec
TOTAL TIME: 11,019 sec
200-400M: 3,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,21 km/h
400M: 200,61 km/h
200-400M: 28,40 km/h

10,476 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 4,383 sec
0-200M: 6,683 sec 
0-300M: 8,646 sec
0-400M: 10,476 sec
TOTAL TIME: 11,019 sec
200-400M: 3,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,21 km/h
400M: 200,61 km/h
200-400M: 28,40 km/h

3,793 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 4,383 sec
0-200M: 6,683 sec 
0-300M: 8,646 sec
0-400M: 10,476 sec
TOTAL TIME: 11,019 sec
200-400M: 3,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,21 km/h
400M: 200,61 km/h
200-400M: 28,40 km/h

174,02 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-08 11:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,813 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 4,480 sec
0-200M: 6,788 sec 
0-300M: 8,781 sec
0-400M: 10,618 sec
TOTAL TIME: 11,431 sec
200-400M: 3,830 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,02 km/h
400M: 197,26 km/h
200-400M: 23,24 km/h

201,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 12:57:23

TIME INFORMATION
RT: 0,631 sec
0-18M: 1,599 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,672 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,503 sec
TOTAL TIME: 11,134 sec
200-400M: 3,831 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,10 km/h
400M: 201,68 km/h
200-400M: 30,58 km/h

49,20 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-28 16:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,823 sec
0-18M: 1,854 sec
0-100M: 4,750 sec
0-200M: 7,189 sec 
0-300M: 9,321 sec
0-400M: 11,303 sec
TOTAL TIME: 12,126 sec
200-400M: 4,114 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,09 km/h
400M: 184,29 km/h
200-400M: 49,20 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,339 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-10-02 16:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,339 sec
0-18M: 2,111 sec
0-100M: 5,739 sec
0-200M: 8,738 sec 
0-300M: 11,353 sec
0-400M: 13,745 sec
TOTAL TIME: 14,084 sec
200-400M: 5,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,86 km/h
400M: 162,28 km/h
200-400M: 32,42 km/h

1,681 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-10-03 12:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,977 sec
0-200M: 7,882 sec 
0-300M: 10,411 sec
0-400M: 12,812 sec
TOTAL TIME: 13,404 sec
200-400M: 4,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,40 km/h
400M: 162,05 km/h
200-400M: 30,65 km/h

4,977 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-10-03 12:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,681 sec
0-100M: 4,977 sec
0-200M: 7,882 sec 
0-300M: 10,411 sec
0-400M: 12,812 sec
TOTAL TIME: 13,404 sec
200-400M: 4,930 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,40 km/h
400M: 162,05 km/h
200-400M: 30,65 km/h

7,742 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,669 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 5,002 sec
0-200M: 7,742 sec 
0-300M: 10,177 sec
0-400M: 12,497 sec
TOTAL TIME: 13,166 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,64 km/h
400M: 157,65 km/h
200-400M: 10,01 km/h

10,177 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,669 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 5,002 sec
0-200M: 7,742 sec 
0-300M: 10,177 sec
0-400M: 12,497 sec
TOTAL TIME: 13,166 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,64 km/h
400M: 157,65 km/h
200-400M: 10,01 km/h

12,497 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,669 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 5,002 sec
0-200M: 7,742 sec 
0-300M: 10,177 sec
0-400M: 12,497 sec
TOTAL TIME: 13,166 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,64 km/h
400M: 157,65 km/h
200-400M: 10,01 km/h

4,673 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2012-06-03 11:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,470 sec
0-18M: 2,037 sec
0-100M: 5,202 sec
0-200M: 7,948 sec 
0-300M: 10,357 sec
0-400M: 12,621 sec
TOTAL TIME: 13,091 sec
200-400M: 4,673 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,61 km/h
400M: 155,81 km/h
200-400M: 13,20 km/h

147,64 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-06-03 16:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,669 sec
0-18M: 1,840 sec
0-100M: 5,002 sec
0-200M: 7,742 sec 
0-300M: 10,177 sec
0-400M: 12,497 sec
TOTAL TIME: 13,166 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,64 km/h
400M: 157,65 km/h
200-400M: 10,01 km/h

167,75 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 16:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,648 sec
0-18M: 1,784 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,868 sec 
0-300M: 10,349 sec
0-400M: 12,675 sec
TOTAL TIME: 13,323 sec
200-400M: 4,807 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,88 km/h
400M: 167,75 km/h
200-400M: 30,87 km/h

32,74 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
C 50 8

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Free Run
2010-09-04 17:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,679 sec
0-18M: 1,812 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,067 sec 
0-300M: 10,546 sec
0-400M: 12,879 sec
TOTAL TIME: 13,558 sec
200-400M: 4,812 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,21 km/h
400M: 166,95 km/h
200-400M: 32,74 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,057 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo