Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
Ζ 125

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 3 0 11 8 3 0 8 0 2 1 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 7 0 31 28 3 2 23 4 2 0 0
TOTAL RACES: 10 11 0 43 37 6 2 32 4 4 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]1,117 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

2,253 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

8,229 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

14,007 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

5,778 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

120,28 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

129,54 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

9,26 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:32:40

TIME INFORMATION
RT: 1,117 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,229 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,007 sec
TOTAL TIME: 15,124 sec
200-400M: 5,778 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,28 km/h
400M: 129,54 km/h
200-400M: 9,26 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]-0,691 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-28 18:03:00

TIME INFORMATION
RT: -0,691 sec
0-18M: 2,289 sec
0-100M: 5,333 sec
0-200M: 7,752 sec 
0-300M: 9,809 sec
0-400M: 11,704 sec
TOTAL TIME: 11,013 sec
200-400M: 3,952 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,56 km/h
400M: 197,02 km/h
200-400M: 32,46 km/h

1,528 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

4,472 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 1,632 sec
0-100M: 4,472 sec
0-200M: 6,851 sec 
0-300M: 8,895 sec
0-400M: 10,872 sec
TOTAL TIME: 11,469 sec
200-400M: 4,021 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,85 km/h
400M: 181,80 km/h
200-400M: 17,95 km/h

6,282 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

8,895 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
KTM 690

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-04-29 12:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 1,632 sec
0-100M: 4,472 sec
0-200M: 6,851 sec 
0-300M: 8,895 sec
0-400M: 10,872 sec
TOTAL TIME: 11,469 sec
200-400M: 4,021 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,85 km/h
400M: 181,80 km/h
200-400M: 17,95 km/h

9,685 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

3,403 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

186,62 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

227,56 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

40,94 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
HYSABERG

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2015-05-30 14:53:46

TIME INFORMATION
RT: 2,790 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,282 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,685 sec
TOTAL TIME: 12,475 sec
200-400M: 3,403 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,62 km/h
400M: 227,56 km/h
200-400M: 40,94 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]-0,848 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-05-30 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: -0,848 sec
0-18M: 3,032 sec
0-100M: 6,350 sec
0-200M: 9,027 sec 
0-300M: 11,390 sec
0-400M: 13,623 sec
TOTAL TIME: 12,775 sec
200-400M: 4,596 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 164,16 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,669 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-09-05 11:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,647 sec
0-18M: 1,669 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,479 sec 
0-300M: 9,872 sec
0-400M: 12,109 sec
TOTAL TIME: 12,756 sec
200-400M: 4,630 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,76 km/h
400M: 165,30 km/h
200-400M: 18,54 km/h

4,698 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-02 18:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,544 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 4,698 sec
0-200M: 7,319 sec 
0-300M: 9,681 sec
0-400M: 11,909 sec
TOTAL TIME: 12,453 sec
200-400M: 4,590 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,21 km/h
400M: 167,51 km/h
200-400M: 16,30 km/h

7,303 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-03 12:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,745 sec
0-100M: 4,721 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,621 sec
0-400M: 11,777 sec
TOTAL TIME: 12,280 sec
200-400M: 4,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,73 km/h
400M: 177,15 km/h
200-400M: 25,42 km/h

9,621 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-03 12:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,745 sec
0-100M: 4,721 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,621 sec
0-400M: 11,777 sec
TOTAL TIME: 12,280 sec
200-400M: 4,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,73 km/h
400M: 177,15 km/h
200-400M: 25,42 km/h

11,777 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-03 12:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,503 sec
0-18M: 1,745 sec
0-100M: 4,721 sec
0-200M: 7,303 sec 
0-300M: 9,621 sec
0-400M: 11,777 sec
TOTAL TIME: 12,280 sec
200-400M: 4,474 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,73 km/h
400M: 177,15 km/h
200-400M: 25,42 km/h

4,254 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:02:08

TIME INFORMATION
RT: 0,583 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,539 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,793 sec
TOTAL TIME: 12,376 sec
200-400M: 4,254 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,94 km/h
400M: 177,77 km/h
200-400M: 28,83 km/h

155,79 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-09-04 to 2010-09-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2010-09-05 14:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,482 sec
0-18M: 1,684 sec
0-100M: 4,849 sec
0-200M: 7,449 sec 
0-300M: 9,760 sec
0-400M: 11,925 sec
TOTAL TIME: 12,407 sec
200-400M: 4,476 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,79 km/h
400M: 172,76 km/h
200-400M: 16,97 km/h

177,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:02:08

TIME INFORMATION
RT: 0,583 sec
0-18M: 1,935 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,539 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,793 sec
TOTAL TIME: 12,376 sec
200-400M: 4,254 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,94 km/h
400M: 177,77 km/h
200-400M: 28,83 km/h

127,80 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-07-17 14:45:33

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,615 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,460 sec
TOTAL TIME: 13,034 sec
200-400M: 4,845 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 19,74 km/h
400M: 147,54 km/h
200-400M: 127,80 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,037 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo