Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2010
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
GSXR 1000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 13 1 79 76 3 0 51 9 12 6 1
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 0 6 6 0 0 3 0 1 1 1
Moto True Street [2012] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL RACES: 14 15 1 88 85 3 0 57 9 13 7 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,454 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 15:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,454 sec
0-18M: 1,673 sec
0-100M: 4,249 sec
0-200M: 6,169 sec 
0-300M: 7,775 sec
0-400M: 9,232 sec
TOTAL TIME: 9,686 sec
200-400M: 3,063 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,73 km/h
400M: 256,04 km/h
200-400M: 45,31 km/h

1,503 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-07-09 14:54:17

TIME INFORMATION
RT: 0,720 sec
0-18M: 1,503 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,104 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,195 sec
TOTAL TIME: 9,915 sec
200-400M: 3,091 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,06 km/h
400M: 256,41 km/h
200-400M: 50,35 km/h

3,994 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-23 12:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,535 sec
0-18M: 1,546 sec
0-100M: 3,994 sec
0-200M: 5,959 sec 
0-300M: 7,590 sec
0-400M: 9,066 sec
TOTAL TIME: 9,601 sec
200-400M: 3,107 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,55 km/h
400M: 254,76 km/h
200-400M: 48,21 km/h

5,891 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-07-10 14:13:56

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,508 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,891 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,987 sec
TOTAL TIME: 9,555 sec
200-400M: 3,096 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 212,13 km/h
400M: 252,63 km/h
200-400M: 40,50 km/h

7,518 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,615 sec
0-18M: 1,571 sec
0-100M: 4,016 sec
0-200M: 5,914 sec 
0-300M: 7,518 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 9,594 sec
200-400M: 3,065 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,30 km/h
400M: 255,78 km/h
200-400M: 44,48 km/h

8,979 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,615 sec
0-18M: 1,571 sec
0-100M: 4,016 sec
0-200M: 5,914 sec 
0-300M: 7,518 sec
0-400M: 8,979 sec
TOTAL TIME: 9,594 sec
200-400M: 3,065 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,30 km/h
400M: 255,78 km/h
200-400M: 44,48 km/h

3,019 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 4,078 sec
0-200M: 5,984 sec 
0-300M: 7,569 sec
0-400M: 9,003 sec
TOTAL TIME: 9,587 sec
200-400M: 3,019 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,41 km/h
400M: 261,70 km/h
200-400M: 52,29 km/h

215,45 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-29 16:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,644 sec
0-18M: 1,699 sec
0-100M: 4,293 sec
0-200M: 6,239 sec 
0-300M: 7,857 sec
0-400M: 9,330 sec
TOTAL TIME: 9,974 sec
200-400M: 3,091 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,45 km/h
400M: 252,05 km/h
200-400M: 36,60 km/h

261,70 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-09-22 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,595 sec
0-100M: 4,078 sec
0-200M: 5,984 sec 
0-300M: 7,569 sec
0-400M: 9,003 sec
TOTAL TIME: 9,587 sec
200-400M: 3,019 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,41 km/h
400M: 261,70 km/h
200-400M: 52,29 km/h

204,24 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-07-17 16:29:06

TIME INFORMATION
RT: 2,995 sec
0-18M: 1,518 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,110 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,301 sec
TOTAL TIME: 12,296 sec
200-400M: 3,191 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 42,84 km/h
400M: 247,08 km/h
200-400M: 204,24 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,604 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,150 sec
TOTAL TIME: 9,754 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,48 km/h
400M: 233,00 km/h
200-400M: 197,52 km/h

1,524 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,150 sec
TOTAL TIME: 9,754 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,48 km/h
400M: 233,00 km/h
200-400M: 197,52 km/h

6,013 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,150 sec
TOTAL TIME: 9,754 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,48 km/h
400M: 233,00 km/h
200-400M: 197,52 km/h

9,150 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,150 sec
TOTAL TIME: 9,754 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,48 km/h
400M: 233,00 km/h
200-400M: 197,52 km/h

3,137 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,150 sec
TOTAL TIME: 9,754 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,48 km/h
400M: 233,00 km/h
200-400M: 197,52 km/h

201,90 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:28:31

TIME INFORMATION
RT: 2,895 sec
0-18M: 1,542 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,038 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,182 sec
TOTAL TIME: 12,077 sec
200-400M: 3,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,90 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 42,83 km/h

244,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-11-12 15:28:31

TIME INFORMATION
RT: 2,895 sec
0-18M: 1,542 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,038 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,182 sec
TOTAL TIME: 12,077 sec
200-400M: 3,144 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,90 km/h
400M: 244,73 km/h
200-400M: 42,83 km/h

197,52 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2011-11-13 13:13:17

TIME INFORMATION
RT: 0,604 sec
0-18M: 1,524 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,013 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,150 sec
TOTAL TIME: 9,754 sec
200-400M: 3,137 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 35,48 km/h
400M: 233,00 km/h
200-400M: 197,52 km/h

Moto True Street [2012]0,619 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:03:50

TIME INFORMATION
RT: 0,619 sec
0-18M: 2,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,857 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,130 sec
TOTAL TIME: 10,749 sec
200-400M: 3,273 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,38 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 48,37 km/h

1,867 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:05:17

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,867 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,57 km/h
200-400M: 50,44 km/h

6,758 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:05:17

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,867 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,57 km/h
200-400M: 50,44 km/h

10,016 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:05:17

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,867 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,57 km/h
200-400M: 50,44 km/h

3,258 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:05:17

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,867 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,57 km/h
200-400M: 50,44 km/h

194,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:03:50

TIME INFORMATION
RT: 0,619 sec
0-18M: 2,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,857 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,130 sec
TOTAL TIME: 10,749 sec
200-400M: 3,273 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,38 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 48,37 km/h

243,57 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:05:17

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,867 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,57 km/h
200-400M: 50,44 km/h

50,44 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:05:17

TIME INFORMATION
RT: 0,634 sec
0-18M: 1,867 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,758 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,016 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,13 km/h
400M: 243,57 km/h
200-400M: 50,44 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,041 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo