Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΑΝΤΩΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
TIGER 1050

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 2 1 9 8 1 0 7 0 0 1 1
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2 0 11 10 1 0 8 0 0 2 1
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 8 0 53 52 1 0 31 5 7 6 4
Moto Super Street [2010] 4 0 22 21 1 0 14 3 4 1 0
Moto True Street [2012] 1 1 7 4 3 0 4 1 0 1 1
Moto Street 3 [2013] 1 0 4 3 1 0 3 0 0 1 0
TOTAL RACES: 13 18 2 106 98 8 0 67 9 11 12 7

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,420 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 17:38:35

TIME INFORMATION
RT: 0,420 sec
0-18M: 1,929 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,582 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,747 sec
TOTAL TIME: 10,167 sec
200-400M: 3,165 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,33 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 39,03 km/h

1,553 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:40:25

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,553 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,728 sec
TOTAL TIME: 10,491 sec
200-400M: 3,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,98 km/h
400M: 239,52 km/h
200-400M: 48,54 km/h

5,927 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,448 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,934 sec
TOTAL TIME: 11,382 sec
200-400M: 3,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,26 km/h
400M: 264,40 km/h
200-400M: 51,14 km/h

8,934 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,448 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,934 sec
TOTAL TIME: 11,382 sec
200-400M: 3,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,26 km/h
400M: 264,40 km/h
200-400M: 51,14 km/h

3,007 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,448 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,934 sec
TOTAL TIME: 11,382 sec
200-400M: 3,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,26 km/h
400M: 264,40 km/h
200-400M: 51,14 km/h

213,26 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,448 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,934 sec
TOTAL TIME: 11,382 sec
200-400M: 3,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,26 km/h
400M: 264,40 km/h
200-400M: 51,14 km/h

264,40 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,448 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,934 sec
TOTAL TIME: 11,382 sec
200-400M: 3,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,26 km/h
400M: 264,40 km/h
200-400M: 51,14 km/h

51,14 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-04-21 13:53:00

TIME INFORMATION
RT: 2,448 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,927 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,934 sec
TOTAL TIME: 11,382 sec
200-400M: 3,007 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,26 km/h
400M: 264,40 km/h
200-400M: 51,14 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,480 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 12:57:23

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,746 sec
TOTAL TIME: 11,226 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 204,66 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,638 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-05-21 to 2011-05-22

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER 1050

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2011-05-22 15:16:37

TIME INFORMATION
RT: 0,603 sec
0-18M: 1,638 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,867 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,786 sec
TOTAL TIME: 11,389 sec
200-400M: 3,919 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,98 km/h
400M: 198,34 km/h
200-400M: 33,36 km/h

6,771 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 14:10:03

TIME INFORMATION
RT: 1,577 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,771 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,624 sec
TOTAL TIME: 12,201 sec
200-400M: 3,853 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 201,45 km/h
200-400M: 35,10 km/h

10,624 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 14:10:03

TIME INFORMATION
RT: 1,577 sec
0-18M: 1,672 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,771 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,624 sec
TOTAL TIME: 12,201 sec
200-400M: 3,853 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,35 km/h
400M: 201,45 km/h
200-400M: 35,10 km/h

3,836 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 15:00:21

TIME INFORMATION
RT: 1,484 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,636 sec
TOTAL TIME: 12,120 sec
200-400M: 3,836 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,85 km/h
400M: 202,02 km/h
200-400M: 33,17 km/h

168,85 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 15:00:21

TIME INFORMATION
RT: 1,484 sec
0-18M: 1,727 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,636 sec
TOTAL TIME: 12,120 sec
200-400M: 3,836 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,85 km/h
400M: 202,02 km/h
200-400M: 33,17 km/h

204,66 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 12:57:23

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,746 sec
TOTAL TIME: 11,226 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 204,66 km/h
200-400M: 0,00 km/h

39,98 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2012-03-31 15:10:55

TIME INFORMATION
RT: 2,692 sec
0-18M: 5,506 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,741 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,672 sec
TOTAL TIME: 17,364 sec
200-400M: 3,931 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,82 km/h
400M: 197,80 km/h
200-400M: 39,98 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,410 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Finals
2011-07-10 17:19:45

TIME INFORMATION
RT: 0,410 sec
0-18M: 1,884 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,321 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,507 sec
TOTAL TIME: 11,917 sec
200-400M: 4,186 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,07 km/h
400M: 183,95 km/h
200-400M: 23,88 km/h

1,507 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-01 12:28:42

TIME INFORMATION
RT: 2,469 sec
0-18M: 1,507 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,833 sec
TOTAL TIME: 13,302 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,52 km/h
400M: 190,27 km/h
200-400M: 33,75 km/h

4,539 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,516 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 4,539 sec
0-200M: 7,025 sec 
0-300M: 9,191 sec
0-400M: 11,164 sec
TOTAL TIME: 11,680 sec
200-400M: 4,139 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,47 km/h
400M: 189,84 km/h
200-400M: 32,37 km/h

6,808 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-01 12:28:42

TIME INFORMATION
RT: 2,469 sec
0-18M: 1,507 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,833 sec
TOTAL TIME: 13,302 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,52 km/h
400M: 190,27 km/h
200-400M: 33,75 km/h

9,098 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-06-02 12:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,792 sec
0-18M: 1,758 sec
0-100M: 4,585 sec
0-200M: 7,030 sec 
0-300M: 9,098 sec
0-400M: 11,134 sec
TOTAL TIME: 12,926 sec
200-400M: 4,104 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,28 km/h
400M: 192,20 km/h
200-400M: 31,92 km/h

10,833 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-01 12:28:42

TIME INFORMATION
RT: 2,469 sec
0-18M: 1,507 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,808 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,833 sec
TOTAL TIME: 13,302 sec
200-400M: 4,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,52 km/h
400M: 190,27 km/h
200-400M: 33,75 km/h

3,934 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-11-03 15:59:55

TIME INFORMATION
RT: 1,664 sec
0-18M: 1,827 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,122 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,056 sec
TOTAL TIME: 12,720 sec
200-400M: 3,934 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,59 km/h
400M: 190,77 km/h
200-400M: 32,18 km/h

164,79 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-04-28 19:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,402 sec
0-18M: 2,112 sec
0-100M: 5,192 sec
0-200M: 7,709 sec 
0-300M: 9,891 sec
0-400M: 11,893 sec
TOTAL TIME: 13,295 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,79 km/h
400M: 185,65 km/h
200-400M: 20,86 km/h

193,65 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-03-31 12:44:22

TIME INFORMATION
RT: 1,614 sec
0-18M: 1,809 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,404 sec
TOTAL TIME: 13,018 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 193,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

160,73 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2011-07-10 10:13:25

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 1,679 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,085 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,227 sec
TOTAL TIME: 12,252 sec
200-400M: 4,142 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 24,26 km/h
400M: 184,99 km/h
200-400M: 160,73 km/h

Moto Super Street [2010]0,511 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 18:22:32

TIME INFORMATION
RT: 0,511 sec
0-18M: 1,616 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,669 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,978 sec
TOTAL TIME: 10,489 sec
200-400M: 3,309 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,41 km/h
400M: 230,03 km/h
200-400M: 55,62 km/h

1,370 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-31 10:54:27

TIME INFORMATION
RT: 1,182 sec
0-18M: 1,370 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,510 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,426 sec
TOTAL TIME: 9,608 sec
200-400M: 2,916 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,11 km/h
400M: 269,25 km/h
200-400M: 50,14 km/h

5,510 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-31 10:54:27

TIME INFORMATION
RT: 1,182 sec
0-18M: 1,370 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,510 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,426 sec
TOTAL TIME: 9,608 sec
200-400M: 2,916 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,11 km/h
400M: 269,25 km/h
200-400M: 50,14 km/h

8,418 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-23 17:30:51

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,440 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,540 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,418 sec
TOTAL TIME: 10,708 sec
200-400M: 2,878 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,71 km/h
400M: 268,45 km/h
200-400M: 49,74 km/h

2,878 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-23 17:30:51

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,440 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,540 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,418 sec
TOTAL TIME: 10,708 sec
200-400M: 2,878 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 218,71 km/h
400M: 268,45 km/h
200-400M: 49,74 km/h

219,11 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-31 10:54:27

TIME INFORMATION
RT: 1,182 sec
0-18M: 1,370 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,510 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,426 sec
TOTAL TIME: 9,608 sec
200-400M: 2,916 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,11 km/h
400M: 269,25 km/h
200-400M: 50,14 km/h

269,25 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-31 10:54:27

TIME INFORMATION
RT: 1,182 sec
0-18M: 1,370 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,510 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,426 sec
TOTAL TIME: 9,608 sec
200-400M: 2,916 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 219,11 km/h
400M: 269,25 km/h
200-400M: 50,14 km/h

66,20 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 15:15:20

TIME INFORMATION
RT: 1,121 sec
0-18M: 1,566 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,494 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,588 sec
TOTAL TIME: 10,709 sec
200-400M: 3,094 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,48 km/h
400M: 260,68 km/h
200-400M: 66,20 km/h

Moto True Street [2012]0,624 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Finals
2012-11-04 16:51:04

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,584 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,357 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,777 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,73 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 65,04 km/h

1,584 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Finals
2012-11-04 16:51:04

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,584 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,357 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,777 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,73 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 65,04 km/h

6,286 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-11-04 13:26:17

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,286 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,626 sec
TOTAL TIME: 10,314 sec
200-400M: 3,340 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,98 km/h
400M: 233,46 km/h
200-400M: 42,48 km/h

9,626 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-11-04 13:26:17

TIME INFORMATION
RT: 0,688 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,286 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,626 sec
TOTAL TIME: 10,314 sec
200-400M: 3,340 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,98 km/h
400M: 233,46 km/h
200-400M: 42,48 km/h

3,232 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 12:13:36

TIME INFORMATION
RT: 1,898 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,232 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,86 km/h
400M: 246,57 km/h
200-400M: 52,71 km/h

193,86 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 12:13:36

TIME INFORMATION
RT: 1,898 sec
0-18M: 1,832 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,686 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,232 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,86 km/h
400M: 246,57 km/h
200-400M: 52,71 km/h

249,13 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-03 14:17:42

TIME INFORMATION
RT: 0,831 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,630 sec
TOTAL TIME: 10,461 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 249,13 km/h
200-400M: 0,00 km/h

65,04 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Finals
2012-11-04 16:51:04

TIME INFORMATION
RT: 0,624 sec
0-18M: 1,584 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,357 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,777 sec
TOTAL TIME: 10,401 sec
200-400M: 3,420 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,73 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 65,04 km/h

Moto Street 3 [2013]1,535 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-24 10:37:40

TIME INFORMATION
RT: 1,535 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,09 km/h
400M: 205,47 km/h
200-400M: 36,38 km/h

1,776 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-24 10:37:40

TIME INFORMATION
RT: 1,535 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,09 km/h
400M: 205,47 km/h
200-400M: 36,38 km/h

6,887 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-24 10:37:40

TIME INFORMATION
RT: 1,535 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,09 km/h
400M: 205,47 km/h
200-400M: 36,38 km/h

10,671 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-24 10:37:40

TIME INFORMATION
RT: 1,535 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,09 km/h
400M: 205,47 km/h
200-400M: 36,38 km/h

3,780 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-23 14:02:21

TIME INFORMATION
RT: 2,509 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,085 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,865 sec
TOTAL TIME: 13,374 sec
200-400M: 3,780 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,06 km/h
400M: 205,01 km/h
200-400M: 36,95 km/h

169,09 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-24 10:37:40

TIME INFORMATION
RT: 1,535 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,09 km/h
400M: 205,47 km/h
200-400M: 36,38 km/h

205,47 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-24 10:37:40

TIME INFORMATION
RT: 1,535 sec
0-18M: 1,776 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,887 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 12,206 sec
200-400M: 3,784 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,09 km/h
400M: 205,47 km/h
200-400M: 36,38 km/h

42,32 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Street 3 [2013]
Qualification
2013-11-23 17:04:48

TIME INFORMATION
RT: 2,410 sec
0-18M: 1,929 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,285 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,189 sec
TOTAL TIME: 13,599 sec
200-400M: 3,904 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,49 km/h
400M: 202,81 km/h
200-400M: 42,32 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,070 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo