Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
CIVIC

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
Auto True Street [2009] 1 0 5 4 1 0 4 1 0 0 0
Auto True Street 12 [2012] 2 1 13 9 4 2 8 0 1 1 1
TOTAL RACES: 4 4 1 22 17 5 2 15 2 1 1 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,610 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:33:22

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,547 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,469 sec
TOTAL TIME: 12,079 sec
200-400M: 3,922 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,96 km/h
400M: 205,59 km/h
200-400M: 47,63 km/h

1,675 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:20:28

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 1,675 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,482 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,402 sec
200-400M: 3,969 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,36 km/h
400M: 201,11 km/h
200-400M: 41,75 km/h

7,482 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:20:28

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 1,675 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,482 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,402 sec
200-400M: 3,969 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,36 km/h
400M: 201,11 km/h
200-400M: 41,75 km/h

11,451 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:20:28

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 1,675 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,482 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,402 sec
200-400M: 3,969 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,36 km/h
400M: 201,11 km/h
200-400M: 41,75 km/h

3,922 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:33:22

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,547 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,469 sec
TOTAL TIME: 12,079 sec
200-400M: 3,922 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,96 km/h
400M: 205,59 km/h
200-400M: 47,63 km/h

159,36 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2013-11-23 15:20:28

TIME INFORMATION
RT: 0,951 sec
0-18M: 1,675 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,482 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,451 sec
TOTAL TIME: 12,402 sec
200-400M: 3,969 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,36 km/h
400M: 201,11 km/h
200-400M: 41,75 km/h

205,59 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:33:22

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,547 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,469 sec
TOTAL TIME: 12,079 sec
200-400M: 3,922 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,96 km/h
400M: 205,59 km/h
200-400M: 47,63 km/h

47,63 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 12:33:22

TIME INFORMATION
RT: 0,610 sec
0-18M: 1,733 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,547 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,469 sec
TOTAL TIME: 12,079 sec
200-400M: 3,922 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,96 km/h
400M: 205,59 km/h
200-400M: 47,63 km/h

Auto True Street [2009]1,042 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

2,136 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

8,970 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

13,290 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

4,320 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

140,90 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 12:07:46

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 2,236 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,083 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,469 sec
TOTAL TIME: 14,726 sec
200-400M: 4,386 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,90 km/h
400M: 176,21 km/h
200-400M: 35,31 km/h

184,80 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

46,02 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-07-09 13:47:44

TIME INFORMATION
RT: 1,042 sec
0-18M: 2,136 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,970 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,290 sec
TOTAL TIME: 14,332 sec
200-400M: 4,320 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,78 km/h
400M: 184,80 km/h
200-400M: 46,02 km/h

Auto True Street 12 [2012]0,545 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-09-22 12:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,545 sec
0-18M: 2,167 sec
0-100M: 5,655 sec
0-200M: 8,285 sec 
0-300M: 10,468 sec
0-400M: 12,404 sec
TOTAL TIME: 12,949 sec
200-400M: 4,119 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 193,62 km/h
200-400M: 42,68 km/h

1,864 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 13:44:56

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,775 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,012 sec
TOTAL TIME: 12,629 sec
200-400M: 4,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,56 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 24,35 km/h

5,332 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,701 sec
0-18M: 1,999 sec
0-100M: 5,332 sec
0-200M: 7,957 sec 
0-300M: 10,162 sec
0-400M: 12,265 sec
TOTAL TIME: 12,966 sec
200-400M: 4,308 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,12 km/h
400M: 165,75 km/h
200-400M: 15,63 km/h

7,775 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 13:44:56

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,864 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,775 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,012 sec
TOTAL TIME: 12,629 sec
200-400M: 4,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,56 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 24,35 km/h

10,047 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-09-23 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,987 sec
0-100M: 5,351 sec
0-200M: 7,924 sec 
0-300M: 10,047 sec
0-400M: 11,961 sec
TOTAL TIME: 12,587 sec
200-400M: 4,037 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,56 km/h
400M: 195,13 km/h
200-400M: 39,57 km/h

11,961 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-09-23 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,987 sec
0-100M: 5,351 sec
0-200M: 7,924 sec 
0-300M: 10,047 sec
0-400M: 11,961 sec
TOTAL TIME: 12,587 sec
200-400M: 4,037 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,56 km/h
400M: 195,13 km/h
200-400M: 39,57 km/h

4,037 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-09-23 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,987 sec
0-100M: 5,351 sec
0-200M: 7,924 sec 
0-300M: 10,047 sec
0-400M: 11,961 sec
TOTAL TIME: 12,587 sec
200-400M: 4,037 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,56 km/h
400M: 195,13 km/h
200-400M: 39,57 km/h

155,56 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Free Run
2012-09-23 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,626 sec
0-18M: 1,987 sec
0-100M: 5,351 sec
0-200M: 7,924 sec 
0-300M: 10,047 sec
0-400M: 11,961 sec
TOTAL TIME: 12,587 sec
200-400M: 4,037 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,56 km/h
400M: 195,13 km/h
200-400M: 39,57 km/h

199,77 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-11-04 10:08:02

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,960 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,022 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,069 sec
TOTAL TIME: 12,714 sec
200-400M: 4,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,81 km/h
400M: 199,77 km/h
200-400M: 48,96 km/h

48,96 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 12 [2012]
Qualification
2012-11-04 10:08:02

TIME INFORMATION
RT: 0,645 sec
0-18M: 1,960 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,022 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,069 sec
TOTAL TIME: 12,714 sec
200-400M: 4,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,81 km/h
400M: 199,77 km/h
200-400M: 48,96 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,019 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo