Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
GSXR 1000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 5 5 0 0 3 1 1 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 9 9 0 0 7 2 0 0 0
Moto True Street [2012] 1 0 4 3 1 0 3 1 0 0 0
TOTAL RACES: 4 4 0 18 17 1 0 13 4 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]1,086 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:24:40

TIME INFORMATION
RT: 1,086 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 10,000 sec
200-400M: 2,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,21 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 53,03 km/h

1,670 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:24:40

TIME INFORMATION
RT: 1,086 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 10,000 sec
200-400M: 2,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,21 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 53,03 km/h

5,930 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:24:40

TIME INFORMATION
RT: 1,086 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 10,000 sec
200-400M: 2,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,21 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 53,03 km/h

8,914 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:24:40

TIME INFORMATION
RT: 1,086 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 10,000 sec
200-400M: 2,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,21 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 53,03 km/h

2,984 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:24:40

TIME INFORMATION
RT: 1,086 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 10,000 sec
200-400M: 2,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,21 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 53,03 km/h

210,64 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2015-05-30 19:41:39

TIME INFORMATION
RT: 1,875 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,074 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,097 sec
TOTAL TIME: 10,972 sec
200-400M: 3,023 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,64 km/h
400M: 260,49 km/h
200-400M: 49,85 km/h

262,58 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:43:02

TIME INFORMATION
RT: 1,108 sec
0-18M: 2,085 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,618 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,611 sec
TOTAL TIME: 10,719 sec
200-400M: 2,993 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 210,28 km/h
400M: 262,58 km/h
200-400M: 52,30 km/h

53,03 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ZZZR 1400

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2015-05-31 15:24:40

TIME INFORMATION
RT: 1,086 sec
0-18M: 1,670 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,930 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,914 sec
TOTAL TIME: 10,000 sec
200-400M: 2,984 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,21 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 53,03 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,594 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 4,607 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,427 sec
0-400M: 9,986 sec
TOTAL TIME: 10,580 sec
200-400M: 3,292 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,91 km/h
400M: 243,84 km/h
200-400M: 46,93 km/h

1,685 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-07-09 14:55:32

TIME INFORMATION
RT: 0,897 sec
0-18M: 1,685 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,895 sec
TOTAL TIME: 10,792 sec
200-400M: 3,347 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,37 km/h
400M: 237,15 km/h
200-400M: 47,78 km/h

4,466 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-28 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,057 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,466 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,280 sec
0-400M: 9,845 sec
TOTAL TIME: 10,902 sec
200-400M: 3,297 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,38 km/h
400M: 239,64 km/h
200-400M: 42,26 km/h

6,423 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-07-09 13:09:36

TIME INFORMATION
RT: 1,115 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,423 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,730 sec
TOTAL TIME: 10,845 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,37 km/h
400M: 232,85 km/h
200-400M: 42,48 km/h

8,280 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-28 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,057 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,466 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,280 sec
0-400M: 9,845 sec
TOTAL TIME: 10,902 sec
200-400M: 3,297 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,38 km/h
400M: 239,64 km/h
200-400M: 42,26 km/h

9,730 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-07-09 13:09:36

TIME INFORMATION
RT: 1,115 sec
0-18M: 1,688 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,423 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,730 sec
TOTAL TIME: 10,845 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,37 km/h
400M: 232,85 km/h
200-400M: 42,48 km/h

3,283 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-29 11:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,985 sec
0-18M: 2,061 sec
0-100M: 4,785 sec
0-200M: 6,888 sec 
0-300M: 8,615 sec
0-400M: 10,171 sec
TOTAL TIME: 11,156 sec
200-400M: 3,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,90 km/h
400M: 240,26 km/h
200-400M: 45,36 km/h

197,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2012-04-28 17:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,057 sec
0-18M: 1,741 sec
0-100M: 4,466 sec
0-200M: 6,548 sec 
0-300M: 8,280 sec
0-400M: 9,845 sec
TOTAL TIME: 10,902 sec
200-400M: 3,297 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,38 km/h
400M: 239,64 km/h
200-400M: 42,26 km/h

243,84 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,594 sec
0-18M: 1,900 sec
0-100M: 4,607 sec
0-200M: 6,694 sec 
0-300M: 8,427 sec
0-400M: 9,986 sec
TOTAL TIME: 10,580 sec
200-400M: 3,292 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,91 km/h
400M: 243,84 km/h
200-400M: 46,93 km/h

199,40 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-07-10 10:35:33

TIME INFORMATION
RT: 0,806 sec
0-18M: 1,768 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,640 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,972 sec
TOTAL TIME: 10,778 sec
200-400M: 3,332 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 40,12 km/h
400M: 239,52 km/h
200-400M: 199,40 km/h

Moto True Street [2012]0,741 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:07:20

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 1,747 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,477 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,737 sec
TOTAL TIME: 10,478 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,36 km/h
400M: 243,07 km/h
200-400M: 45,71 km/h

1,747 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:07:20

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 1,747 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,477 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,737 sec
TOTAL TIME: 10,478 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,36 km/h
400M: 243,07 km/h
200-400M: 45,71 km/h

6,441 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:10:09

TIME INFORMATION
RT: 1,837 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,441 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,719 sec
TOTAL TIME: 11,556 sec
200-400M: 3,278 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,07 km/h
400M: 238,09 km/h
200-400M: 44,02 km/h

9,719 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:10:09

TIME INFORMATION
RT: 1,837 sec
0-18M: 1,782 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,441 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,719 sec
TOTAL TIME: 11,556 sec
200-400M: 3,278 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,07 km/h
400M: 238,09 km/h
200-400M: 44,02 km/h

3,232 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 17:44:48

TIME INFORMATION
RT: 1,056 sec
0-18M: 1,849 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,573 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,805 sec
TOTAL TIME: 10,861 sec
200-400M: 3,232 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 243,40 km/h
200-400M: 48,18 km/h

197,36 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:07:20

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 1,747 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,477 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,737 sec
TOTAL TIME: 10,478 sec
200-400M: 3,260 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,36 km/h
400M: 243,07 km/h
200-400M: 45,71 km/h

243,40 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 17:44:48

TIME INFORMATION
RT: 1,056 sec
0-18M: 1,849 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,573 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,805 sec
TOTAL TIME: 10,861 sec
200-400M: 3,232 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 243,40 km/h
200-400M: 48,18 km/h

48,18 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
KAWA 1400

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 17:44:48

TIME INFORMATION
RT: 1,056 sec
0-18M: 1,849 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,573 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,805 sec
TOTAL TIME: 10,861 sec
200-400M: 3,232 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 243,40 km/h
200-400M: 48,18 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,028 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo