Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΟΣΧΟΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 5 2 30 29 1 0 20 1 4 2 3
Moto Super Street [2010] 5 0 23 23 0 0 17 4 2 0 0
TOTAL RACES: 8 10 2 53 52 1 0 37 5 6 2 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,458 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-07-10 10:49:10

TIME INFORMATION
RT: 0,458 sec
0-18M: 1,777 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,611 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,875 sec
TOTAL TIME: 10,333 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,37 km/h
400M: 237,93 km/h
200-400M: 47,56 km/h

1,424 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-05-19 14:42:32

TIME INFORMATION
RT: 0,679 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,752 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,868 sec
TOTAL TIME: 9,547 sec
200-400M: 3,116 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 203,61 km/h
400M: 248,61 km/h
200-400M: 45,00 km/h

5,729 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:17:33

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 1,439 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,729 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,658 sec
TOTAL TIME: 9,324 sec
200-400M: 2,929 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 271,08 km/h
200-400M: 59,94 km/h

8,658 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:17:33

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 1,439 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,729 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,658 sec
TOTAL TIME: 9,324 sec
200-400M: 2,929 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 271,08 km/h
200-400M: 59,94 km/h

2,929 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:17:33

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 1,439 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,729 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,658 sec
TOTAL TIME: 9,324 sec
200-400M: 2,929 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 271,08 km/h
200-400M: 59,94 km/h

211,14 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Finals
2013-05-19 17:17:33

TIME INFORMATION
RT: 0,666 sec
0-18M: 1,439 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,729 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,658 sec
TOTAL TIME: 9,324 sec
200-400M: 2,929 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,14 km/h
400M: 271,08 km/h
200-400M: 59,94 km/h

275,01 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2012-11-04 11:55:44

TIME INFORMATION
RT: 0,707 sec
0-18M: 1,600 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,036 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,965 sec
TOTAL TIME: 9,672 sec
200-400M: 2,929 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,18 km/h
400M: 275,01 km/h
200-400M: 65,83 km/h

178,28 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:30:38

TIME INFORMATION
RT: 0,684 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,544 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,849 sec
TOTAL TIME: 10,533 sec
200-400M: 3,305 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 57,01 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 178,28 km/h

Moto Super Street [2010]0,511 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-09-22 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,511 sec
0-18M: 1,972 sec
0-100M: 4,647 sec
0-200M: 6,583 sec 
0-300M: 8,155 sec
0-400M: 9,588 sec
TOTAL TIME: 10,099 sec
200-400M: 3,005 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 209,63 km/h
400M: 262,45 km/h
200-400M: 52,82 km/h

1,392 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-05-19 11:31:17

TIME INFORMATION
RT: 0,599 sec
0-18M: 1,392 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,876 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,920 sec
TOTAL TIME: 9,519 sec
200-400M: 3,044 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,00 km/h
400M: 259,92 km/h
200-400M: 60,92 km/h

3,982 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2012-09-23 13:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,556 sec
0-100M: 3,982 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,487 sec
0-400M: 8,922 sec
TOTAL TIME: 9,618 sec
200-400M: 3,022 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,05 km/h
400M: 262,40 km/h
200-400M: 51,35 km/h

5,658 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:25:34

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,468 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,658 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,619 sec
TOTAL TIME: 9,178 sec
200-400M: 2,961 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,69 km/h
400M: 266,86 km/h
200-400M: 51,17 km/h

7,487 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
SUZUKI 1000

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2012-09-23 13:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,696 sec
0-18M: 1,556 sec
0-100M: 3,982 sec
0-200M: 5,900 sec 
0-300M: 7,487 sec
0-400M: 8,922 sec
TOTAL TIME: 9,618 sec
200-400M: 3,022 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,05 km/h
400M: 262,40 km/h
200-400M: 51,35 km/h

8,619 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:25:34

TIME INFORMATION
RT: 0,559 sec
0-18M: 1,468 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,658 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,619 sec
TOTAL TIME: 9,178 sec
200-400M: 2,961 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 215,69 km/h
400M: 266,86 km/h
200-400M: 51,17 km/h

2,917 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-11-04 12:03:01

TIME INFORMATION
RT: 0,586 sec
0-18M: 1,488 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,807 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,724 sec
TOTAL TIME: 9,310 sec
200-400M: 2,917 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,88 km/h
400M: 274,39 km/h
200-400M: 62,51 km/h

222,25 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2012-04-29 15:05:00

TIME INFORMATION
RT: 0,557 sec
0-18M: 1,634 sec
0-100M: 4,113 sec
0-200M: 6,051 sec 
0-300M: 7,677 sec
0-400M: 9,136 sec
TOTAL TIME: 9,693 sec
200-400M: 3,085 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 222,25 km/h
400M: 259,21 km/h
200-400M: 36,96 km/h

276,07 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-11-03 17:42:29

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 1,485 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,820 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,772 sec
TOTAL TIME: 9,360 sec
200-400M: 2,952 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,45 km/h
400M: 276,07 km/h
200-400M: 67,62 km/h

67,62 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2012-11-03 17:42:29

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 1,485 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,820 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,772 sec
TOTAL TIME: 9,360 sec
200-400M: 2,952 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,45 km/h
400M: 276,07 km/h
200-400M: 67,62 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,024 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo