Νέα - News | Οδηγίες για την Έκδοση και την Ανανέωση των Αγωνιστικών Αδειών της ΟΜΕ το 2011.
30.05.2011 
 

Για μια ακόμα χρονιά, δημιουργήσαμε έναν αναλυτικό οδηγό για την Έκδοση ή Ανανέωση Αγωνιστικών Αδειών της ΟΜΕ.

ΈΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ).

 1. Συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση Για Την Έκδοση Αδείας Διαγωνιζόμενου Και Αναβάτη Αγώνων Μοτοσικλέτας.
   
 2. Αν είστε ανήλικος, οι γονείς σας (ή αυτοί που έχουν την επιμέλειά σας) πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση Γονέων.
   
 3. Προβείτε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
  Μετά την ολοκλήρωση της καθεμίας, ο ιατρός πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Δελτίο Ιατρικών Εξετάσεων.
  Προσοχή: Αν έχετε αφήσει πρόσφατες εξετάσεις σε άλλο φορέα, π.χ. στην ΕΛΠΑ, ζητήστε τις ώστε να μην χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.
  Προσοχή: Για τους άνω των 50 ετών, απαιτείται και Τεστ Κόπωσης.
   
 4. Επισκεφτείτε ένα νοσοκομείο ή μικροβιολογικό εργαστήριο και πάρτε Βεβαίωση της Ομάδας Αίματός σας.
   
 5. Βγάλτε φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως.
   
 6. Βγάλτε Φωτογραφία Διαβατηρίου (κατά προτίμηση) και αναγράψτε στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμό σας.
   
 7. Καταθέστε το απαιτούμενο ποσό σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
  • ΕΘΝΙΚΗ 872/604255-48 ή
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5259045802215
  και βγάλτε Φωτοαντίγραφο της Απόδειξης Κατάθεσης. Για να μάθετε το απαιτούμενο ποσό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο έκδοσης αγωνιστικών αδειών:
  Φαξ: 2310-774034
  Κιν:  699-3238809
  E-Mail: [email protected]
   
 8. Στείλτε όλα τα παραπάνω στον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο της ΟΜΕ για την Έκδοση Αγωνιστικών αδειών, στη διεύθυνση:
  Μαιάνδρου 22
  Τ.Κ. 56224 Εύοσμος
  Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΝΈΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

 1. Συμπληρώστε και υπογράψτε την Αίτηση Για Την Έκδοση Αδείας Διαγωνιζόμενου Και Αναβάτη Αγώνων Μοτοσικλέτας.
   
 2. Αν είστε ανήλικος, οι γονείς σας (ή αυτοί που έχουν την επιμέλειά σας) πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση Γονέων.
   
 3. Προβείτε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (μόνο αν έχει λήξει η διάρκειά τους).
  Μετά την ολοκλήρωση της καθεμίας, ο ιατρός πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Δελτίο Ιατρικών Εξετάσεων.
  Προσοχή: Αν έχετε αφήσει πρόσφατες εξετάσεις σε άλλο φορέα, π.χ. στην ΕΛΠΑ, ζητήστε τις ώστε να μην χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.
  Προσοχή: Για τους άνω των 50 ετών, απαιτείται και Τεστ Κόπωσης.
   
 4. Καταθέστε το απαιτούμενο ποσό σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
  • ΕΘΝΙΚΗ 872/604255-48 ή
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5259045802215
  και βγάλτε Φωτοαντίγραφο της Απόδειξης Κατάθεσης. Για να μάθετε το απαιτούμενο ποσό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο έκδοσης αγωνιστικών αδειών:
  Φαξ: 2310-774034
  Κιν:  699-3238809
  E-Mail: [email protected]
   
 5. Στείλτε όλα τα παραπάνω στον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, υπεύθυνο της ΟΜΕ για την Έκδοση Αγωνιστικών αδειών, στη διεύθυνση:
  Μαιάνδρου 22
  Τ.Κ. 56224 Εύοσμος
  Θεσσαλονίκη
 
 
Execution & Transfer Time: 0,001 secs.
© greekdragster.com - The Greek Drag Racing Site, since Oct 2001.