Νέα - News | DRC: Γενική Συνέλευση των μελών Κυριακή 2 Απριλίου 2006, ώρα 20:00.
28.03.06 

 

DRC

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου DRC ανακοινώνει ότι την Κυριακή 2 Απριλίου 2006 και ώρα 20.00, στην έδρα του DRC, θα πραγματοποιηθεί Γεν. Συνέλευση των μελών του DRC με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Απολογισμός 2005.
  2. Προϋπολογισμός 2006.
  3. Ενημέρωση για τους αγώνες dragster 2006.
  4. Τροποποίηση του καταστατικού του DRC.
  5. Αγορά ιδιόκτητου εξοπλισμού χρονομέτρησης.
  6. Θέμα επάθλου και εξουσιοδότηση DRC για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
  7. Προβλήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες τροποποιήσεις των κανονισμών dragster.
  8. Άλλα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση θα επιτραπεί η είσοδος μόνο στα μέλη του. Παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να το κάνουν κατά τη διάρκεια της συνέλευσής μας. Παρακαλούνται επίσης τα νέα μέλη να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν προσκομίσει ακόμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο