Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΜΑΡΑΣ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 8 7 1 0 7 1 0 0 0
Moto True Street [2012] 3 0 16 11 5 0 11 2 2 1 0
TOTAL RACES: 4 5 0 24 18 6 0 18 3 2 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,452 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,452 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,670 sec
0-200M: 6,722 sec 
0-300M: 8,453 sec
0-400M: 10,024 sec
TOTAL TIME: 10,476 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,73 km/h
400M: 239,12 km/h
200-400M: 43,39 km/h

1,578 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:19:50

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,578 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,122 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,330 sec
TOTAL TIME: 9,852 sec
200-400M: 3,208 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,07 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 49,83 km/h

4,670 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,452 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,670 sec
0-200M: 6,722 sec 
0-300M: 8,453 sec
0-400M: 10,024 sec
TOTAL TIME: 10,476 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,73 km/h
400M: 239,12 km/h
200-400M: 43,39 km/h

6,122 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:19:50

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,578 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,122 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,330 sec
TOTAL TIME: 9,852 sec
200-400M: 3,208 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,07 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 49,83 km/h

8,453 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2011
SERRES RACING CIRCUIT
2011-09-24 to 2011-09-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2011-09-24 14:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,452 sec
0-18M: 1,946 sec
0-100M: 4,670 sec
0-200M: 6,722 sec 
0-300M: 8,453 sec
0-400M: 10,024 sec
TOTAL TIME: 10,476 sec
200-400M: 3,302 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,73 km/h
400M: 239,12 km/h
200-400M: 43,39 km/h

9,330 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:19:50

TIME INFORMATION
RT: 0,522 sec
0-18M: 1,578 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,122 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,330 sec
TOTAL TIME: 9,852 sec
200-400M: 3,208 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,07 km/h
400M: 245,90 km/h
200-400M: 49,83 km/h

3,194 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:14:26

TIME INFORMATION
RT: 1,024 sec
0-18M: 1,656 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,207 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,401 sec
TOTAL TIME: 10,425 sec
200-400M: 3,194 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,61 km/h
400M: 246,74 km/h
200-400M: 50,13 km/h

197,58 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-15 19:29:49

TIME INFORMATION
RT: 0,815 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,176 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,413 sec
TOTAL TIME: 10,228 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 243,90 km/h
200-400M: 46,32 km/h

246,74 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:14:26

TIME INFORMATION
RT: 1,024 sec
0-18M: 1,656 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,207 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,401 sec
TOTAL TIME: 10,425 sec
200-400M: 3,194 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,61 km/h
400M: 246,74 km/h
200-400M: 50,13 km/h

50,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:14:26

TIME INFORMATION
RT: 1,024 sec
0-18M: 1,656 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,207 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,401 sec
TOTAL TIME: 10,425 sec
200-400M: 3,194 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 196,61 km/h
400M: 246,74 km/h
200-400M: 50,13 km/h

Moto True Street [2012]0,554 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,554 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,392 sec
0-200M: 6,538 sec 
0-300M: 8,327 sec
0-400M: 9,951 sec
TOTAL TIME: 10,505 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,42 km/h
400M: 230,60 km/h
200-400M: 43,18 km/h

1,644 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:06:51

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,392 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,51 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 50,24 km/h

4,308 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-09-23 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,573 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 4,308 sec
0-200M: 6,370 sec 
0-300M: 8,115 sec
0-400M: 9,700 sec
TOTAL TIME: 10,273 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 236,26 km/h
200-400M: 42,61 km/h

6,210 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:50:25

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 1,645 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,210 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,623 sec
TOTAL TIME: 10,237 sec
200-400M: 3,413 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,27 km/h
400M: 232,70 km/h
200-400M: 43,43 km/h

8,115 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-09-23 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,573 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 4,308 sec
0-200M: 6,370 sec 
0-300M: 8,115 sec
0-400M: 9,700 sec
TOTAL TIME: 10,273 sec
200-400M: 3,330 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,65 km/h
400M: 236,26 km/h
200-400M: 42,61 km/h

9,608 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:06:51

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,392 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,51 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 50,24 km/h

3,256 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:06:51

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,392 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,51 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 50,24 km/h

194,59 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1000 K8

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-23 11:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,606 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 4,399 sec
0-200M: 6,448 sec 
0-300M: 8,184 sec
0-400M: 9,761 sec
TOTAL TIME: 10,367 sec
200-400M: 3,313 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,59 km/h
400M: 237,88 km/h
200-400M: 43,29 km/h

242,75 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:06:51

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,392 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,51 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 50,24 km/h

50,24 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:06:51

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 1,644 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,608 sec
TOTAL TIME: 10,392 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,51 km/h
400M: 242,75 km/h
200-400M: 50,24 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,013 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo