Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 20 1 70 57 13 19 36 5 7 2 1
Moto 4 [1999] 1 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0
Moto 2 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
TOTAL RACES: 20 23 1 77 64 13 19 42 6 7 2 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,517 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2005-05-14 16:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,517 sec
0-18M: 1,556 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,168 sec 
0-300M: 9,061 sec
0-400M: 10,681 sec
TOTAL TIME: 11,198 sec
200-400M: 3,513 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,58 km/h
400M: 227,71 km/h
200-400M: 49,13 km/h

1,380 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-10-30 16:27:00

TIME INFORMATION
RT: 0,778 sec
0-18M: 1,380 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,576 sec 
0-300M: 8,470 sec
0-400M: 10,100 sec
TOTAL TIME: 10,878 sec
200-400M: 3,524 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,40 km/h
400M: 226,82 km/h
200-400M: 40,42 km/h

3,911 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,911 sec
0-200M: 5,981 sec 
0-300M: 7,689 sec
0-400M: 9,262 sec
TOTAL TIME: 10,294 sec
200-400M: 3,281 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,44 km/h
400M: 237,83 km/h
200-400M: 45,39 km/h

5,981 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,911 sec
0-200M: 5,981 sec 
0-300M: 7,689 sec
0-400M: 9,262 sec
TOTAL TIME: 10,294 sec
200-400M: 3,281 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,44 km/h
400M: 237,83 km/h
200-400M: 45,39 km/h

7,689 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,911 sec
0-200M: 5,981 sec 
0-300M: 7,689 sec
0-400M: 9,262 sec
TOTAL TIME: 10,294 sec
200-400M: 3,281 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,44 km/h
400M: 237,83 km/h
200-400M: 45,39 km/h

9,262 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,911 sec
0-200M: 5,981 sec 
0-300M: 7,689 sec
0-400M: 9,262 sec
TOTAL TIME: 10,294 sec
200-400M: 3,281 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,44 km/h
400M: 237,83 km/h
200-400M: 45,39 km/h

3,281 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:50:00

TIME INFORMATION
RT: 1,032 sec
0-18M: 1,424 sec
0-100M: 3,911 sec
0-200M: 5,981 sec 
0-300M: 7,689 sec
0-400M: 9,262 sec
TOTAL TIME: 10,294 sec
200-400M: 3,281 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,44 km/h
400M: 237,83 km/h
200-400M: 45,39 km/h

200,92 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Free Run
2004-11-20 16:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,948 sec
0-18M: 1,665 sec
0-100M: 4,288 sec
0-200M: 6,335 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,656 sec
TOTAL TIME: 10,604 sec
200-400M: 3,321 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 200,92 km/h
400M: 239,85 km/h
200-400M: 38,93 km/h

242,00 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2004-11-21 12:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,075 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 4,587 sec
0-200M: 6,651 sec 
0-300M: 8,422 sec
0-400M: 9,951 sec
TOTAL TIME: 11,026 sec
200-400M: 3,300 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,74 km/h
400M: 242,00 km/h
200-400M: 48,26 km/h

51,56 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
YAMAHA FJ

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,871 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 4,674 sec
0-200M: 7,137 sec 
0-300M: 9,019 sec
0-400M: 10,693 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 3,556 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,62 km/h
400M: 220,18 km/h
200-400M: 51,56 km/h

Moto 4 [1999]0,779 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,779 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,411 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 8,378 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 231,99 km/h
200-400M: 45,91 km/h

1,686 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,779 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,411 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 8,378 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 231,99 km/h
200-400M: 45,91 km/h

4,411 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,779 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,411 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 8,378 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 231,99 km/h
200-400M: 45,91 km/h

6,577 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,779 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,411 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 8,378 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 231,99 km/h
200-400M: 45,91 km/h

8,378 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,779 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,411 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 8,378 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 231,99 km/h
200-400M: 45,91 km/h

9,991 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 15:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,779 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,411 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 8,378 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 231,99 km/h
200-400M: 45,91 km/h

3,340 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,934 sec
0-18M: 1,901 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,814 sec 
0-300M: 8,577 sec
0-400M: 10,154 sec
TOTAL TIME: 11,088 sec
200-400M: 3,340 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,00 km/h
400M: 236,88 km/h
200-400M: 46,88 km/h

190,00 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,934 sec
0-18M: 1,901 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,814 sec 
0-300M: 8,577 sec
0-400M: 10,154 sec
TOTAL TIME: 11,088 sec
200-400M: 3,340 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,00 km/h
400M: 236,88 km/h
200-400M: 46,88 km/h

236,88 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,934 sec
0-18M: 1,901 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,814 sec 
0-300M: 8,577 sec
0-400M: 10,154 sec
TOTAL TIME: 11,088 sec
200-400M: 3,340 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,00 km/h
400M: 236,88 km/h
200-400M: 46,88 km/h

49,07 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 13:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,942 sec
0-100M: 4,724 sec
0-200M: 6,859 sec 
0-300M: 8,620 sec
0-400M: 10,225 sec
TOTAL TIME: 11,051 sec
200-400M: 3,366 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,76 km/h
400M: 235,83 km/h
200-400M: 49,07 km/h

Moto 2 [1999]11,671 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
HONDA CBR 600F

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2001-07-07 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,671 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,801 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,801 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 4,736 sec
0-200M: 6,851 sec 
0-300M: 8,603 sec
0-400M: 10,165 sec
TOTAL TIME: 10,966 sec
200-400M: 3,314 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,56 km/h
400M: 239,50 km/h
200-400M: 45,94 km/h

1,732 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,577 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 8,542 sec
0-400M: 10,164 sec
TOTAL TIME: 11,025 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,96 km/h
400M: 232,21 km/h
200-400M: 46,25 km/h

4,577 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,577 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 8,542 sec
0-400M: 10,164 sec
TOTAL TIME: 11,025 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,96 km/h
400M: 232,21 km/h
200-400M: 46,25 km/h

6,760 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,577 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 8,542 sec
0-400M: 10,164 sec
TOTAL TIME: 11,025 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,96 km/h
400M: 232,21 km/h
200-400M: 46,25 km/h

8,542 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,577 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 8,542 sec
0-400M: 10,164 sec
TOTAL TIME: 11,025 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,96 km/h
400M: 232,21 km/h
200-400M: 46,25 km/h

10,164 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,577 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 8,542 sec
0-400M: 10,164 sec
TOTAL TIME: 11,025 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,96 km/h
400M: 232,21 km/h
200-400M: 46,25 km/h

3,314 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,801 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 4,736 sec
0-200M: 6,851 sec 
0-300M: 8,603 sec
0-400M: 10,165 sec
TOTAL TIME: 10,966 sec
200-400M: 3,314 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,56 km/h
400M: 239,50 km/h
200-400M: 45,94 km/h

193,56 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,801 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 4,736 sec
0-200M: 6,851 sec 
0-300M: 8,603 sec
0-400M: 10,165 sec
TOTAL TIME: 10,966 sec
200-400M: 3,314 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,56 km/h
400M: 239,50 km/h
200-400M: 45,94 km/h

239,50 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,801 sec
0-18M: 2,002 sec
0-100M: 4,736 sec
0-200M: 6,851 sec 
0-300M: 8,603 sec
0-400M: 10,165 sec
TOTAL TIME: 10,966 sec
200-400M: 3,314 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,56 km/h
400M: 239,50 km/h
200-400M: 45,94 km/h

46,25 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,861 sec
0-18M: 1,732 sec
0-100M: 4,577 sec
0-200M: 6,760 sec 
0-300M: 8,542 sec
0-400M: 10,164 sec
TOTAL TIME: 11,025 sec
200-400M: 3,404 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,96 km/h
400M: 232,21 km/h
200-400M: 46,25 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,033 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo