Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΠΑΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
SUZUKI SXR 1000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto True Street 13 [2011] 1 0 3 2 1 0 2 1 0 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 1 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 4 4 0 0 3 0 1 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto Tiger [2011] 1 1 7 7 0 0 4 0 1 1 1
Moto True Street [2012] 3 0 17 8 9 0 11 2 2 2 0
TOTAL RACES: 5 8 1 40 30 10 0 27 5 4 3 1

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto True Street 13 [2011]0,026 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-03 14:59:30

TIME INFORMATION
RT: 0,026 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 19,533 sec
TOTAL TIME: 19,559 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 105,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

14,561 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-03 12:36:25

TIME INFORMATION
RT: 2,544 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,561 sec
TOTAL TIME: 17,105 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 163,11 km/h
200-400M: 0,00 km/h

163,11 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street 13 [2011]
Qualification
2012-11-03 12:36:25

TIME INFORMATION
RT: 2,544 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,561 sec
TOTAL TIME: 17,105 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 163,11 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,809 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

1,739 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2011-11-13 11:20:28

TIME INFORMATION
RT: 0,966 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,783 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,249 sec
TOTAL TIME: 11,215 sec
200-400M: 3,466 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,64 km/h
400M: 228,71 km/h
200-400M: 49,07 km/h

6,632 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

9,950 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

3,318 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

187,59 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

239,20 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

51,61 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:35:27

TIME INFORMATION
RT: 0,809 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,632 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,950 sec
TOTAL TIME: 10,759 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,59 km/h
400M: 239,20 km/h
200-400M: 51,61 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,479 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2013-11-24 14:39:42

TIME INFORMATION
RT: 0,479 sec
0-18M: 1,921 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,709 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,036 sec
TOTAL TIME: 10,515 sec
200-400M: 3,327 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,47 km/h
400M: 236,68 km/h
200-400M: 46,21 km/h

1,646 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-24 10:36:06

TIME INFORMATION
RT: 1,378 sec
0-18M: 1,646 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,584 sec
TOTAL TIME: 10,962 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 239,04 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,353 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-23 14:04:43

TIME INFORMATION
RT: 1,554 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,353 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,494 sec
TOTAL TIME: 11,048 sec
200-400M: 3,141 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,47 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 47,18 km/h

9,494 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-23 14:04:43

TIME INFORMATION
RT: 1,554 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,353 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,494 sec
TOTAL TIME: 11,048 sec
200-400M: 3,141 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,47 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 47,18 km/h

3,132 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-23 17:02:21

TIME INFORMATION
RT: 3,709 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,370 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,502 sec
TOTAL TIME: 13,211 sec
200-400M: 3,132 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,79 km/h
400M: 251,92 km/h
200-400M: 50,13 km/h

202,47 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-23 14:04:43

TIME INFORMATION
RT: 1,554 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,353 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,494 sec
TOTAL TIME: 11,048 sec
200-400M: 3,141 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,47 km/h
400M: 249,65 km/h
200-400M: 47,18 km/h

251,92 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-23 17:02:21

TIME INFORMATION
RT: 3,709 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,370 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,502 sec
TOTAL TIME: 13,211 sec
200-400M: 3,132 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,79 km/h
400M: 251,92 km/h
200-400M: 50,13 km/h

50,13 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-11-23 17:02:21

TIME INFORMATION
RT: 3,709 sec
0-18M: 1,800 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,370 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,502 sec
TOTAL TIME: 13,211 sec
200-400M: 3,132 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,79 km/h
400M: 251,92 km/h
200-400M: 50,13 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,613 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:09:47

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,518 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,643 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,60 km/h
400M: 214,41 km/h
200-400M: 38,81 km/h

1,487 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-05-18 15:32:22

TIME INFORMATION
RT: 1,552 sec
0-18M: 1,487 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,454 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,063 sec
TOTAL TIME: 11,615 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,67 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 35,36 km/h

6,407 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:09:47

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,518 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,643 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,60 km/h
400M: 214,41 km/h
200-400M: 38,81 km/h

10,030 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:09:47

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,518 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,643 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,60 km/h
400M: 214,41 km/h
200-400M: 38,81 km/h

3,605 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:16:56

TIME INFORMATION
RT: 1,101 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,111 sec
TOTAL TIME: 11,212 sec
200-400M: 3,605 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,92 km/h
400M: 213,77 km/h
200-400M: 34,85 km/h

178,92 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2013-05-18 13:16:56

TIME INFORMATION
RT: 1,101 sec
0-18M: 1,513 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,506 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,111 sec
TOTAL TIME: 11,212 sec
200-400M: 3,605 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,92 km/h
400M: 213,77 km/h
200-400M: 34,85 km/h

214,41 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:09:47

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,518 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,643 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,60 km/h
400M: 214,41 km/h
200-400M: 38,81 km/h

38,81 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:09:47

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,518 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,407 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,030 sec
TOTAL TIME: 10,643 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,60 km/h
400M: 214,41 km/h
200-400M: 38,81 km/h

Moto Tiger [2011]0,563 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Semi Finals
2012-04-01 14:48:06

TIME INFORMATION
RT: 0,563 sec
0-18M: 1,703 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,783 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,503 sec
TOTAL TIME: 11,066 sec
200-400M: 3,720 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,02 km/h
400M: 207,73 km/h
200-400M: 36,71 km/h

1,605 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:55:30

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,605 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,038 sec
TOTAL TIME: 11,043 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 43,57 km/h

6,485 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:55:30

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,605 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,038 sec
TOTAL TIME: 11,043 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 43,57 km/h

10,038 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:55:30

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,605 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,038 sec
TOTAL TIME: 11,043 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 43,57 km/h

3,553 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:55:30

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,605 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,038 sec
TOTAL TIME: 11,043 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 43,57 km/h

177,69 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:55:30

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,605 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,038 sec
TOTAL TIME: 11,043 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 43,57 km/h

221,26 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Qualification
2012-03-31 14:55:30

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,605 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,485 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,038 sec
TOTAL TIME: 11,043 sec
200-400M: 3,553 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,69 km/h
400M: 221,26 km/h
200-400M: 43,57 km/h

44,08 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-03-31 to 2012-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
TIGER

CLASS - RUN
Moto Tiger [2011]
Eliminations - Finals
2012-04-01 15:30:16

TIME INFORMATION
RT: 0,586 sec
0-18M: 1,640 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,837 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,492 sec
TOTAL TIME: 11,078 sec
200-400M: 3,655 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,00 km/h
400M: 216,08 km/h
200-400M: 44,08 km/h

Moto True Street [2012]0,569 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-11-24 13:31:06

TIME INFORMATION
RT: 0,569 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,900 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,957 sec
TOTAL TIME: 11,526 sec
200-400M: 4,057 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,35 km/h
400M: 185,08 km/h
200-400M: 9,73 km/h

1,603 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-05-19 13:56:53

TIME INFORMATION
RT: 2,417 sec
0-18M: 1,603 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,577 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,114 sec
TOTAL TIME: 14,531 sec
200-400M: 5,537 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 147,29 km/h
400M: 125,26 km/h
200-400M: -22,03 km/h

6,259 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-11-04 13:20:35

TIME INFORMATION
RT: 0,683 sec
0-18M: 1,656 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,259 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,820 sec
TOTAL TIME: 10,503 sec
200-400M: 3,561 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 202,13 km/h
200-400M: 6,91 km/h

9,613 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,891 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,464 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,613 sec
TOTAL TIME: 11,504 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 250,52 km/h
200-400M: 50,64 km/h

3,145 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-05-19 10:49:10

TIME INFORMATION
RT: 1,855 sec
0-18M: 1,860 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,518 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,663 sec
TOTAL TIME: 11,518 sec
200-400M: 3,145 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,58 km/h
400M: 249,82 km/h
200-400M: 52,24 km/h

199,88 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,891 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,464 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,613 sec
TOTAL TIME: 11,504 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 250,52 km/h
200-400M: 50,64 km/h

250,52 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-11-23 16:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,891 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,464 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,613 sec
TOTAL TIME: 11,504 sec
200-400M: 3,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 250,52 km/h
200-400M: 50,64 km/h

54,00 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-05-18 13:00:14

TIME INFORMATION
RT: 1,981 sec
0-18M: 1,876 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,772 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,926 sec
TOTAL TIME: 11,907 sec
200-400M: 3,154 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,27 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 54,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,040 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo