Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΝΙΚΟΣ 
 FIRST NAME: ΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2011
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
HONDA INTEGRA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2008] 3 0 15 14 1 0 10 1 2 2 0
TOTAL RACES: 3 3 0 15 14 1 0 10 1 2 2 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2008]0,447 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE 2011
MARITSA AIRPORT - RHODES
2011-10-29 to 2011-10-30

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2011-10-15 14:41:37

TIME INFORMATION
RT: 0,447 sec
0-18M: 2,590 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,826 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,896 sec
TOTAL TIME: 13,343 sec
200-400M: 4,070 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,62 km/h
400M: 178,39 km/h
200-400M: 27,77 km/h

1,305 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:44:20

TIME INFORMATION
RT: 1,339 sec
0-18M: 1,305 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,140 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,151 sec
TOTAL TIME: 12,490 sec
200-400M: 4,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,71 km/h
400M: 197,15 km/h
200-400M: 43,44 km/h

7,140 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:44:20

TIME INFORMATION
RT: 1,339 sec
0-18M: 1,305 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,140 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,151 sec
TOTAL TIME: 12,490 sec
200-400M: 4,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,71 km/h
400M: 197,15 km/h
200-400M: 43,44 km/h

11,151 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:44:20

TIME INFORMATION
RT: 1,339 sec
0-18M: 1,305 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,140 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,151 sec
TOTAL TIME: 12,490 sec
200-400M: 4,011 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,71 km/h
400M: 197,15 km/h
200-400M: 43,44 km/h

3,897 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:54:48

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 2,015 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,861 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,758 sec
TOTAL TIME: 12,542 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,72 km/h
400M: 207,73 km/h
200-400M: 51,01 km/h

161,43 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2012-11-04 13:02:18

TIME INFORMATION
RT: 0,943 sec
0-18M: 1,987 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,657 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,590 sec
TOTAL TIME: 12,533 sec
200-400M: 3,933 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,43 km/h
400M: 198,12 km/h
200-400M: 36,69 km/h

207,73 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Qualification
2012-11-03 16:54:48

TIME INFORMATION
RT: 0,784 sec
0-18M: 2,015 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,861 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,758 sec
TOTAL TIME: 12,542 sec
200-400M: 3,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,72 km/h
400M: 207,73 km/h
200-400M: 51,01 km/h

54,87 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BT1 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2012-11-04 13:51:45

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,383 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,389 sec
TOTAL TIME: 13,231 sec
200-400M: 4,006 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 146,69 km/h
400M: 201,56 km/h
200-400M: 54,87 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo