Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T1 [1999] 1 0 4 4 0 0 2 0 0 1 1
Auto BT1 [2005] 1 0 5 5 0 0 3 1 1 0 0
Auto BA2 [2005] 12 3 56 48 8 5 28 0 6 10 7
Auto BA [2002] 1 1 6 5 1 1 2 0 1 1 1
Auto BA2 [2008] 3 0 14 13 1 0 10 0 2 1 1
TOTAL RACES: 18 18 4 85 75 10 6 45 1 10 13 10

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T1 [1999]0,391 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
FIAT UNO 1,4 TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2001-07-07 13:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,391 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,657 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 127,60 km/h
200-400M: 0,00 km/h

14,259 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
FIAT UNO 1,4 TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2001-07-07 11:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,259 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,40 km/h
200-400M: 0,00 km/h

161,40 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
FIAT UNO 1,4 TURBO

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2001-07-07 11:12:00

TIME INFORMATION
RT: 1,046 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,259 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 161,40 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BT1 [2005]0,759 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2006-09-03 13:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,759 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,422 sec
0-200M: 8,326 sec 
0-300M: 10,780 sec
0-400M: 12,986 sec
TOTAL TIME: 13,745 sec
200-400M: 4,660 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,02 km/h
400M: 171,42 km/h
200-400M: 33,40 km/h

1,837 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

5,273 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

8,161 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

10,598 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

12,789 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

4,628 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

139,00 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

172,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,978 sec
0-18M: 1,837 sec
0-100M: 5,273 sec
0-200M: 8,161 sec 
0-300M: 10,598 sec
0-400M: 12,789 sec
TOTAL TIME: 13,767 sec
200-400M: 4,628 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 172,73 km/h
200-400M: 33,73 km/h

33,77 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-09-02 15:52:00

TIME INFORMATION
RT: 2,170 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,407 sec
0-200M: 8,334 sec 
0-300M: 10,797 sec
0-400M: 13,007 sec
TOTAL TIME: 15,177 sec
200-400M: 4,673 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,66 km/h
400M: 171,43 km/h
200-400M: 33,77 km/h

Auto BA2 [2005]0,476 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2005-05-15 13:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,476 sec
0-18M: 2,691 sec
0-100M: 13,510 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,476 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,779 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 5,270 sec
0-200M: 8,165 sec 
0-300M: 10,621 sec
0-400M: 12,836 sec
TOTAL TIME: 13,841 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,63 km/h
400M: 168,07 km/h
200-400M: 31,44 km/h

5,270 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 5,270 sec
0-200M: 8,165 sec 
0-300M: 10,621 sec
0-400M: 12,836 sec
TOTAL TIME: 13,841 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,63 km/h
400M: 168,07 km/h
200-400M: 31,44 km/h

8,165 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 5,270 sec
0-200M: 8,165 sec 
0-300M: 10,621 sec
0-400M: 12,836 sec
TOTAL TIME: 13,841 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,63 km/h
400M: 168,07 km/h
200-400M: 31,44 km/h

10,621 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 5,270 sec
0-200M: 8,165 sec 
0-300M: 10,621 sec
0-400M: 12,836 sec
TOTAL TIME: 13,841 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,63 km/h
400M: 168,07 km/h
200-400M: 31,44 km/h

12,836 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 5,270 sec
0-200M: 8,165 sec 
0-300M: 10,621 sec
0-400M: 12,836 sec
TOTAL TIME: 13,841 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,63 km/h
400M: 168,07 km/h
200-400M: 31,44 km/h

4,646 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2006-04-15 17:19:00

TIME INFORMATION
RT: 2,252 sec
0-18M: 2,253 sec
0-100M: 5,845 sec
0-200M: 8,765 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,411 sec
TOTAL TIME: 15,663 sec
200-400M: 4,646 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,12 km/h
400M: 168,80 km/h
200-400M: 32,68 km/h

136,63 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2006-05-21 15:48:00

TIME INFORMATION
RT: 1,005 sec
0-18M: 1,779 sec
0-100M: 5,270 sec
0-200M: 8,165 sec 
0-300M: 10,621 sec
0-400M: 12,836 sec
TOTAL TIME: 13,841 sec
200-400M: 4,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,63 km/h
400M: 168,07 km/h
200-400M: 31,44 km/h

171,29 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2005-06-11 15:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,917 sec
0-18M: 1,988 sec
0-100M: 5,565 sec
0-200M: 8,503 sec 
0-300M: 11,037 sec
0-400M: 13,214 sec
TOTAL TIME: 14,131 sec
200-400M: 4,711 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,78 km/h
400M: 171,29 km/h
200-400M: 35,51 km/h

37,60 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 12:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,976 sec
0-18M: 2,012 sec
0-100M: 5,745 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,298 sec
0-400M: 13,533 sec
TOTAL TIME: 14,509 sec
200-400M: 4,757 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,05 km/h
400M: 168,65 km/h
200-400M: 37,60 km/h

Auto BA [2002]0,555 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Semi Finals
2004-11-21 14:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,555 sec
0-18M: 2,391 sec
0-100M: 6,305 sec
0-200M: 9,400 sec 
0-300M: 12,046 sec
0-400M: 14,332 sec
TOTAL TIME: 14,887 sec
200-400M: 4,932 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,56 km/h
400M: 159,81 km/h
200-400M: 30,25 km/h

2,016 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

5,568 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

8,499 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

11,062 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

13,268 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

4,769 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

134,77 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

169,09 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 11:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,766 sec
0-18M: 2,016 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,499 sec 
0-300M: 11,062 sec
0-400M: 13,268 sec
TOTAL TIME: 14,034 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,77 km/h
400M: 169,09 km/h
200-400M: 34,32 km/h

34,70 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-11-20 to 2004-11-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-11-21 09:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,782 sec
0-18M: 2,488 sec
0-100M: 6,170 sec
0-200M: 9,141 sec 
0-300M: 11,724 sec
0-400M: 13,944 sec
TOTAL TIME: 14,726 sec
200-400M: 4,803 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,58 km/h
400M: 168,28 km/h
200-400M: 34,70 km/h

Auto BA2 [2008]0,588 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2011-09-11 13:01:33

TIME INFORMATION
RT: 0,588 sec
0-18M: 2,170 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,849 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,730 sec
TOTAL TIME: 14,318 sec
200-400M: 4,881 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,96 km/h
400M: 162,38 km/h
200-400M: 32,42 km/h

1,687 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 5,179 sec
0-200M: 8,154 sec 
0-300M: 10,654 sec
0-400M: 12,909 sec
TOTAL TIME: 13,643 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,82 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 31,98 km/h

5,179 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 5,179 sec
0-200M: 8,154 sec 
0-300M: 10,654 sec
0-400M: 12,909 sec
TOTAL TIME: 13,643 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,82 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 31,98 km/h

8,154 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 5,179 sec
0-200M: 8,154 sec 
0-300M: 10,654 sec
0-400M: 12,909 sec
TOTAL TIME: 13,643 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,82 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 31,98 km/h

10,654 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 5,179 sec
0-200M: 8,154 sec 
0-300M: 10,654 sec
0-400M: 12,909 sec
TOTAL TIME: 13,643 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,82 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 31,98 km/h

12,909 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2012-06-03 10:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,734 sec
0-18M: 1,687 sec
0-100M: 5,179 sec
0-200M: 8,154 sec 
0-300M: 10,654 sec
0-400M: 12,909 sec
TOTAL TIME: 13,643 sec
200-400M: 4,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,82 km/h
400M: 165,80 km/h
200-400M: 31,98 km/h

4,698 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-20 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 2,092 sec
0-100M: 5,686 sec
0-200M: 8,624 sec 
0-300M: 11,097 sec
0-400M: 13,322 sec
TOTAL TIME: 14,201 sec
200-400M: 4,698 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,77 km/h
400M: 168,86 km/h
200-400M: 33,09 km/h

135,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-04-20 13:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 2,092 sec
0-100M: 5,686 sec
0-200M: 8,624 sec 
0-300M: 11,097 sec
0-400M: 13,322 sec
TOTAL TIME: 14,201 sec
200-400M: 4,698 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,77 km/h
400M: 168,86 km/h
200-400M: 33,09 km/h

169,39 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-04-19 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 1,163 sec
0-18M: 2,247 sec
0-100M: 6,035 sec
0-200M: 9,076 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,856 sec
TOTAL TIME: 15,019 sec
200-400M: 4,780 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,01 km/h
400M: 169,39 km/h
200-400M: 36,38 km/h

36,38 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
OPEL KADETT

CLASS - RUN
Auto BA2 [2008]
Qualification
2008-04-19 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 1,163 sec
0-18M: 2,247 sec
0-100M: 6,035 sec
0-200M: 9,076 sec 
0-300M: 11,615 sec
0-400M: 13,856 sec
TOTAL TIME: 15,019 sec
200-400M: 4,780 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,01 km/h
400M: 169,39 km/h
200-400M: 36,38 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,048 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo