Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 5 4 1 0 5 0 0 0 0
Moto True Street [2012] 3 0 15 14 1 0 12 2 1 0 0
TOTAL RACES: 4 4 0 20 18 2 0 17 2 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,640 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 05:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,640 sec
0-18M: 2,174 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,189 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,627 sec
TOTAL TIME: 11,267 sec
200-400M: 3,438 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,36 km/h
400M: 213,61 km/h
200-400M: 31,25 km/h

1,874 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 07:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,788 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,825 sec
TOTAL TIME: 10,613 sec
200-400M: 3,234 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 238,06 km/h
200-400M: 43,26 km/h

6,591 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 07:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,788 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,825 sec
TOTAL TIME: 10,613 sec
200-400M: 3,234 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 238,06 km/h
200-400M: 43,26 km/h

9,825 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 07:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,788 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,825 sec
TOTAL TIME: 10,613 sec
200-400M: 3,234 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 238,06 km/h
200-400M: 43,26 km/h

3,234 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 07:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,788 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,825 sec
TOTAL TIME: 10,613 sec
200-400M: 3,234 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 238,06 km/h
200-400M: 43,26 km/h

194,80 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-20 07:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,788 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,825 sec
TOTAL TIME: 10,613 sec
200-400M: 3,234 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 238,06 km/h
200-400M: 43,26 km/h

241,78 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-21 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,279 sec
TOTAL TIME: 11,018 sec
200-400M: 3,292 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,57 km/h
400M: 241,78 km/h
200-400M: 48,21 km/h

48,21 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-04-21 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,739 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,987 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,279 sec
TOTAL TIME: 11,018 sec
200-400M: 3,292 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,57 km/h
400M: 241,78 km/h
200-400M: 48,21 km/h

Moto True Street [2012]0,250 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-30 17:55:52

TIME INFORMATION
RT: 0,250 sec
0-18M: 2,544 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,194 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,497 sec
TOTAL TIME: 10,747 sec
200-400M: 3,303 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,98 km/h
400M: 237,15 km/h
200-400M: 46,17 km/h

1,721 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2015-05-31 13:48:47

TIME INFORMATION
RT: 0,876 sec
0-18M: 1,721 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,444 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,991 sec
TOTAL TIME: 10,867 sec
200-400M: 3,547 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,38 km/h
400M: 191,79 km/h
200-400M: 0,41 km/h

4,631 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,551 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 4,631 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,428 sec
0-400M: 10,052 sec
TOTAL TIME: 10,603 sec
200-400M: 3,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,31 km/h
400M: 216,10 km/h
200-400M: 22,79 km/h

6,443 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-30 19:53:25

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,785 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,443 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,733 sec
TOTAL TIME: 10,567 sec
200-400M: 3,290 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,38 km/h
400M: 236,22 km/h
200-400M: 41,84 km/h

8,428 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,551 sec
0-18M: 1,938 sec
0-100M: 4,631 sec
0-200M: 6,703 sec 
0-300M: 8,428 sec
0-400M: 10,052 sec
TOTAL TIME: 10,603 sec
200-400M: 3,349 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,31 km/h
400M: 216,10 km/h
200-400M: 22,79 km/h

9,719 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-31 10:30:50

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,470 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,719 sec
TOTAL TIME: 11,037 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,97 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 45,80 km/h

3,249 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-31 10:30:50

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,470 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,719 sec
TOTAL TIME: 11,037 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,97 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 45,80 km/h

197,25 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 12:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,600 sec
0-18M: 2,033 sec
0-100M: 4,677 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,456 sec
0-400M: 10,008 sec
TOTAL TIME: 10,608 sec
200-400M: 3,274 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,25 km/h
400M: 240,21 km/h
200-400M: 42,96 km/h

241,77 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2015-05-31 10:30:50

TIME INFORMATION
RT: 1,318 sec
0-18M: 1,804 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,470 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,719 sec
TOTAL TIME: 11,037 sec
200-400M: 3,249 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,97 km/h
400M: 241,77 km/h
200-400M: 45,80 km/h

54,41 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
GSXR 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:06:27

TIME INFORMATION
RT: 0,745 sec
0-18M: 2,216 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,881 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,363 sec
TOTAL TIME: 12,108 sec
200-400M: 3,482 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,16 km/h
400M: 228,57 km/h
200-400M: 54,41 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,015 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo