Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΝΤΙΝΑΣ 
 FIRST NAME: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2012
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
SUZUKI GSXR 1000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 9 9 0 0 7 1 1 0 0
Moto True Street [2012] 5 1 27 21 6 0 17 3 3 2 2
TOTAL RACES: 5 7 1 36 30 6 0 24 4 4 2 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,458 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:15:16

TIME INFORMATION
RT: 0,458 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,262 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,497 sec
TOTAL TIME: 9,955 sec
200-400M: 3,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 44,56 km/h

1,683 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:15:16

TIME INFORMATION
RT: 0,458 sec
0-18M: 1,683 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,262 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,497 sec
TOTAL TIME: 9,955 sec
200-400M: 3,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,80 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 44,56 km/h

6,195 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:18:48

TIME INFORMATION
RT: 0,494 sec
0-18M: 1,689 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,195 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,392 sec
TOTAL TIME: 9,886 sec
200-400M: 3,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,12 km/h
400M: 246,23 km/h
200-400M: 48,11 km/h

9,392 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:18:48

TIME INFORMATION
RT: 0,494 sec
0-18M: 1,689 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,195 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,392 sec
TOTAL TIME: 9,886 sec
200-400M: 3,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,12 km/h
400M: 246,23 km/h
200-400M: 48,11 km/h

3,197 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:18:48

TIME INFORMATION
RT: 0,494 sec
0-18M: 1,689 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,195 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,392 sec
TOTAL TIME: 9,886 sec
200-400M: 3,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,12 km/h
400M: 246,23 km/h
200-400M: 48,11 km/h

198,12 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:18:48

TIME INFORMATION
RT: 0,494 sec
0-18M: 1,689 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,195 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,392 sec
TOTAL TIME: 9,886 sec
200-400M: 3,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,12 km/h
400M: 246,23 km/h
200-400M: 48,11 km/h

246,23 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:18:48

TIME INFORMATION
RT: 0,494 sec
0-18M: 1,689 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,195 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,392 sec
TOTAL TIME: 9,886 sec
200-400M: 3,197 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,12 km/h
400M: 246,23 km/h
200-400M: 48,11 km/h

49,46 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-15 15:10:30

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,510 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,817 sec
TOTAL TIME: 10,329 sec
200-400M: 3,307 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,18 km/h
400M: 240,64 km/h
200-400M: 49,46 km/h

Moto True Street [2012]-0,912 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: -0,912 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,399 sec
0-200M: 6,459 sec 
0-300M: 8,201 sec
0-400M: 9,796 sec
TOTAL TIME: 8,884 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,73 km/h
400M: 232,86 km/h
200-400M: 41,13 km/h

1,627 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:09:44

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,332 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,015 sec
TOTAL TIME: 10,527 sec
200-400M: 3,683 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,20 km/h
400M: 221,40 km/h
200-400M: 54,20 km/h

4,399 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: -0,912 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,399 sec
0-200M: 6,459 sec 
0-300M: 8,201 sec
0-400M: 9,796 sec
TOTAL TIME: 8,884 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,73 km/h
400M: 232,86 km/h
200-400M: 41,13 km/h

6,187 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Semi Finals
2013-06-16 16:19:40

TIME INFORMATION
RT: 0,481 sec
0-18M: 1,628 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,187 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,757 sec
TOTAL TIME: 10,238 sec
200-400M: 3,570 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 202,47 km/h
200-400M: 8,72 km/h

8,201 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-09-07 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: -0,912 sec
0-18M: 1,787 sec
0-100M: 4,399 sec
0-200M: 6,459 sec 
0-300M: 8,201 sec
0-400M: 9,796 sec
TOTAL TIME: 8,884 sec
200-400M: 3,337 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,73 km/h
400M: 232,86 km/h
200-400M: 41,13 km/h

9,683 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-11-04 13:25:07

TIME INFORMATION
RT: 0,548 sec
0-18M: 1,653 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,683 sec
TOTAL TIME: 10,231 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 235,75 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,224 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:01:31

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,943 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,975 sec
TOTAL TIME: 10,756 sec
200-400M: 3,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 245,23 km/h
200-400M: 50,01 km/h

198,03 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΣΗ)

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2013-04-21 16:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,427 sec
0-18M: 1,796 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,450 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,768 sec
TOTAL TIME: 10,195 sec
200-400M: 3,318 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,03 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

245,23 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-16 11:01:31

TIME INFORMATION
RT: 0,781 sec
0-18M: 1,943 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,751 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,975 sec
TOTAL TIME: 10,756 sec
200-400M: 3,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,22 km/h
400M: 245,23 km/h
200-400M: 50,01 km/h

54,20 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 20:09:44

TIME INFORMATION
RT: 0,512 sec
0-18M: 1,627 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,332 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,015 sec
TOTAL TIME: 10,527 sec
200-400M: 3,683 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,20 km/h
400M: 221,40 km/h
200-400M: 54,20 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo