Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΕΡΔΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΑΝΤΩΝΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2005
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 3 0 13 10 3 3 8 2 0 0 0
Moto True Street [2012] 2 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0
TOTAL RACES: 5 5 0 19 16 3 3 14 2 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,517 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-04-23 15:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,517 sec
0-18M: 2,138 sec
0-100M: 5,212 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,566 sec
0-400M: 11,339 sec
TOTAL TIME: 11,856 sec
200-400M: 3,774 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,82 km/h
400M: 200,05 km/h
200-400M: 28,23 km/h

1,820 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,708 sec
0-200M: 7,008 sec 
0-300M: 8,927 sec
0-400M: 10,665 sec
TOTAL TIME: 11,317 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 209,55 km/h
200-400M: 32,50 km/h

4,708 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,708 sec
0-200M: 7,008 sec 
0-300M: 8,927 sec
0-400M: 10,665 sec
TOTAL TIME: 11,317 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 209,55 km/h
200-400M: 32,50 km/h

7,008 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,708 sec
0-200M: 7,008 sec 
0-300M: 8,927 sec
0-400M: 10,665 sec
TOTAL TIME: 11,317 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 209,55 km/h
200-400M: 32,50 km/h

8,927 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,708 sec
0-200M: 7,008 sec 
0-300M: 8,927 sec
0-400M: 10,665 sec
TOTAL TIME: 11,317 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 209,55 km/h
200-400M: 32,50 km/h

10,665 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 19:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,652 sec
0-18M: 1,820 sec
0-100M: 4,708 sec
0-200M: 7,008 sec 
0-300M: 8,927 sec
0-400M: 10,665 sec
TOTAL TIME: 11,317 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,05 km/h
400M: 209,55 km/h
200-400M: 32,50 km/h

3,614 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-21 10:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,730 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 4,836 sec
0-200M: 7,108 sec 
0-300M: 9,005 sec
0-400M: 10,722 sec
TOTAL TIME: 11,452 sec
200-400M: 3,614 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,04 km/h
400M: 215,52 km/h
200-400M: 42,48 km/h

177,92 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2006-05-20 17:41:00

TIME INFORMATION
RT: 1,090 sec
0-18M: 1,971 sec
0-100M: 4,937 sec
0-200M: 7,214 sec 
0-300M: 9,126 sec
0-400M: 10,857 sec
TOTAL TIME: 11,947 sec
200-400M: 3,643 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,92 km/h
400M: 211,09 km/h
200-400M: 33,17 km/h

218,84 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-14 16:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,031 sec
0-18M: 1,942 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 9,091 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 11,840 sec
200-400M: 3,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,28 km/h
400M: 218,84 km/h
200-400M: 46,56 km/h

46,56 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-14 16:00:00

TIME INFORMATION
RT: 1,031 sec
0-18M: 1,942 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,123 sec 
0-300M: 9,091 sec
0-400M: 10,809 sec
TOTAL TIME: 11,840 sec
200-400M: 3,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,28 km/h
400M: 218,84 km/h
200-400M: 46,56 km/h

Moto True Street [2012]0,576 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 1,903 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,177 sec 
0-300M: 9,116 sec
0-400M: 10,893 sec
TOTAL TIME: 11,469 sec
200-400M: 3,716 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,76 km/h
400M: 203,66 km/h
200-400M: 24,90 km/h

1,785 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
R 1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:09:50

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,785 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,043 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,663 sec
TOTAL TIME: 11,752 sec
200-400M: 3,620 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 216,86 km/h
200-400M: 43,29 km/h

7,043 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
R 1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:09:50

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,785 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,043 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,663 sec
TOTAL TIME: 11,752 sec
200-400M: 3,620 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 216,86 km/h
200-400M: 43,29 km/h

9,116 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,576 sec
0-18M: 1,903 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,177 sec 
0-300M: 9,116 sec
0-400M: 10,893 sec
TOTAL TIME: 11,469 sec
200-400M: 3,716 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,76 km/h
400M: 203,66 km/h
200-400M: 24,90 km/h

10,663 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
R 1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:09:50

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,785 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,043 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,663 sec
TOTAL TIME: 11,752 sec
200-400M: 3,620 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,57 km/h
400M: 216,86 km/h
200-400M: 43,29 km/h

3,610 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,605 sec
0-18M: 1,936 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,061 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 11,276 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,53 km/h
400M: 221,82 km/h
200-400M: 43,29 km/h

179,70 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 14:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,676 sec
0-18M: 1,910 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,080 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,709 sec
TOTAL TIME: 11,385 sec
200-400M: 3,629 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,70 km/h
400M: 216,32 km/h
200-400M: 36,62 km/h

221,82 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,605 sec
0-18M: 1,936 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,061 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 11,276 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,53 km/h
400M: 221,82 km/h
200-400M: 43,29 km/h

43,29 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
YAMAHA R1

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-21 12:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,605 sec
0-18M: 1,936 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,061 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,671 sec
TOTAL TIME: 11,276 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,53 km/h
400M: 221,82 km/h
200-400M: 43,29 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo