Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2013
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
YAMAHA YZF

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 2 0 12 11 1 0 8 0 0 2 2
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 3 0 17 16 1 0 12 2 2 1 0
TOTAL RACES: 3 5 0 29 27 2 0 20 2 2 3 2

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,469 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA YZF R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Semi Finals
2013-04-21 17:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,469 sec
0-18M: 1,962 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,202 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,000 sec
TOTAL TIME: 11,469 sec
200-400M: 3,798 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 169,14 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,712 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,847 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,246 sec
200-400M: 3,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,50 km/h
400M: 209,31 km/h
200-400M: 37,81 km/h

4,555 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,847 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,246 sec
200-400M: 3,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,50 km/h
400M: 209,31 km/h
200-400M: 37,81 km/h

6,874 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,847 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,246 sec
200-400M: 3,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,50 km/h
400M: 209,31 km/h
200-400M: 37,81 km/h

8,847 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,847 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,246 sec
200-400M: 3,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,50 km/h
400M: 209,31 km/h
200-400M: 37,81 km/h

10,629 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2012-09-23 17:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,712 sec
0-100M: 4,555 sec
0-200M: 6,874 sec 
0-300M: 8,847 sec
0-400M: 10,629 sec
TOTAL TIME: 11,246 sec
200-400M: 3,755 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,50 km/h
400M: 209,31 km/h
200-400M: 37,81 km/h

3,732 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-23 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 2,004 sec
0-100M: 4,882 sec
0-200M: 7,190 sec 
0-300M: 9,143 sec
0-400M: 10,922 sec
TOTAL TIME: 11,519 sec
200-400M: 3,732 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,08 km/h
400M: 211,37 km/h
200-400M: 37,29 km/h

174,08 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-23 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 2,004 sec
0-100M: 4,882 sec
0-200M: 7,190 sec 
0-300M: 9,143 sec
0-400M: 10,922 sec
TOTAL TIME: 11,519 sec
200-400M: 3,732 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,08 km/h
400M: 211,37 km/h
200-400M: 37,29 km/h

211,37 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-23 12:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 2,004 sec
0-100M: 4,882 sec
0-200M: 7,190 sec 
0-300M: 9,143 sec
0-400M: 10,922 sec
TOTAL TIME: 11,519 sec
200-400M: 3,732 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,08 km/h
400M: 211,37 km/h
200-400M: 37,29 km/h

45,19 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2012-09-22 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,918 sec
0-18M: 1,972 sec
0-100M: 4,846 sec
0-200M: 7,337 sec 
0-300M: 9,430 sec
0-400M: 11,291 sec
TOTAL TIME: 12,209 sec
200-400M: 3,954 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,43 km/h
400M: 203,62 km/h
200-400M: 45,19 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,131 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,131 sec
0-18M: 2,587 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,136 sec 
0-300M: 10,367 sec
0-400M: 12,434 sec
TOTAL TIME: 12,565 sec
200-400M: 4,298 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,00 km/h
400M: 172,58 km/h
200-400M: 17,58 km/h

1,549 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

4,436 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

6,928 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

9,071 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

11,098 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

4,170 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

162,10 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2013-09-08 14:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,466 sec
0-18M: 1,549 sec
0-100M: 4,436 sec
0-200M: 6,928 sec 
0-300M: 9,071 sec
0-400M: 11,098 sec
TOTAL TIME: 11,564 sec
200-400M: 4,170 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,10 km/h
400M: 177,18 km/h
200-400M: 15,08 km/h

178,92 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 1,613 sec
0-100M: 4,546 sec
0-200M: 7,069 sec 
0-300M: 9,232 sec
0-400M: 11,275 sec
TOTAL TIME: 11,843 sec
200-400M: 4,206 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,02 km/h
400M: 178,92 km/h
200-400M: 18,90 km/h

27,50 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΧΑΤΖΗΑΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 14:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,663 sec
0-18M: 1,749 sec
0-100M: 4,926 sec
0-200M: 7,655 sec 
0-300M: 10,031 sec
0-400M: 12,219 sec
TOTAL TIME: 12,882 sec
200-400M: 4,564 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,70 km/h
400M: 169,20 km/h
200-400M: 27,50 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo