Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΕΛΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2013
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
GSXR 1000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 8 8 0 0 6 2 0 0 0
Moto True Street [2012] 3 0 14 12 2 0 11 2 1 0 0
TOTAL RACES: 4 5 0 22 20 2 0 17 4 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,498 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,498 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 4,503 sec
0-200M: 6,529 sec 
0-300M: 8,204 sec
0-400M: 9,713 sec
TOTAL TIME: 10,211 sec
200-400M: 3,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,22 km/h
400M: 246,31 km/h
200-400M: 44,09 km/h

1,620 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-07 15:53:00

TIME INFORMATION
RT: 0,801 sec
0-18M: 1,620 sec
0-100M: 4,304 sec
0-200M: 6,379 sec 
0-300M: 8,101 sec
0-400M: 9,647 sec
TOTAL TIME: 10,448 sec
200-400M: 3,268 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,50 km/h
400M: 242,24 km/h
200-400M: 44,74 km/h

4,176 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,176 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,843 sec
0-400M: 9,353 sec
TOTAL TIME: 9,945 sec
200-400M: 3,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,10 km/h
400M: 244,59 km/h
200-400M: 43,49 km/h

6,175 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,176 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,843 sec
0-400M: 9,353 sec
TOTAL TIME: 9,945 sec
200-400M: 3,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,10 km/h
400M: 244,59 km/h
200-400M: 43,49 km/h

7,843 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,176 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,843 sec
0-400M: 9,353 sec
TOTAL TIME: 9,945 sec
200-400M: 3,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,10 km/h
400M: 244,59 km/h
200-400M: 43,49 km/h

9,353 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,176 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,843 sec
0-400M: 9,353 sec
TOTAL TIME: 9,945 sec
200-400M: 3,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,10 km/h
400M: 244,59 km/h
200-400M: 43,49 km/h

3,178 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-09-08 11:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,592 sec
0-18M: 1,658 sec
0-100M: 4,176 sec
0-200M: 6,175 sec 
0-300M: 7,843 sec
0-400M: 9,353 sec
TOTAL TIME: 9,945 sec
200-400M: 3,178 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,10 km/h
400M: 244,59 km/h
200-400M: 43,49 km/h

202,22 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,498 sec
0-18M: 1,828 sec
0-100M: 4,503 sec
0-200M: 6,529 sec 
0-300M: 8,204 sec
0-400M: 9,713 sec
TOTAL TIME: 10,211 sec
200-400M: 3,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,22 km/h
400M: 246,31 km/h
200-400M: 44,09 km/h

246,57 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,920 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,550 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,783 sec
TOTAL TIME: 10,703 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,00 km/h
400M: 246,57 km/h
200-400M: 54,57 km/h

54,57 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2013-06-16 10:16:03

TIME INFORMATION
RT: 0,920 sec
0-18M: 1,713 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,550 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,783 sec
TOTAL TIME: 10,703 sec
200-400M: 3,233 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,00 km/h
400M: 246,57 km/h
200-400M: 54,57 km/h

Moto True Street [2012]-1,461 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-04-20 06:39:00

TIME INFORMATION
RT: -1,461 sec
0-18M: 2,024 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,791 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,114 sec
TOTAL TIME: 8,653 sec
200-400M: 3,323 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,98 km/h
400M: 236,51 km/h
200-400M: 45,53 km/h

1,674 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 15:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,573 sec
0-18M: 1,674 sec
0-100M: 4,461 sec
0-200M: 6,630 sec 
0-300M: 8,444 sec
0-400M: 10,077 sec
TOTAL TIME: 10,650 sec
200-400M: 3,447 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,59 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 49,07 km/h

4,299 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 13:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,223 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,299 sec
0-200M: 6,388 sec 
0-300M: 8,137 sec
0-400M: 9,731 sec
TOTAL TIME: 10,954 sec
200-400M: 3,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,89 km/h
400M: 233,93 km/h
200-400M: 45,04 km/h

6,367 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:50:25

TIME INFORMATION
RT: 0,644 sec
0-18M: 1,703 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,606 sec
TOTAL TIME: 10,250 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 243,24 km/h
200-400M: 43,58 km/h

8,137 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-09-22 13:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,223 sec
0-18M: 1,686 sec
0-100M: 4,299 sec
0-200M: 6,388 sec 
0-300M: 8,137 sec
0-400M: 9,731 sec
TOTAL TIME: 10,954 sec
200-400M: 3,343 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 188,89 km/h
400M: 233,93 km/h
200-400M: 45,04 km/h

9,606 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:50:25

TIME INFORMATION
RT: 0,644 sec
0-18M: 1,703 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,606 sec
TOTAL TIME: 10,250 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 243,24 km/h
200-400M: 43,58 km/h

3,237 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:08:59

TIME INFORMATION
RT: 0,759 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,902 sec
TOTAL TIME: 10,661 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,75 km/h
400M: 245,23 km/h
200-400M: 49,48 km/h

199,66 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2013-06-16 13:50:25

TIME INFORMATION
RT: 0,644 sec
0-18M: 1,703 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,367 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,606 sec
TOTAL TIME: 10,250 sec
200-400M: 3,239 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,66 km/h
400M: 243,24 km/h
200-400M: 43,58 km/h

245,23 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:08:59

TIME INFORMATION
RT: 0,759 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,902 sec
TOTAL TIME: 10,661 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,75 km/h
400M: 245,23 km/h
200-400M: 49,48 km/h

49,48 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND 3RD AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-06-15 to 2013-06-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
GSXR 1000

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2013-06-15 16:08:59

TIME INFORMATION
RT: 0,759 sec
0-18M: 1,848 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,902 sec
TOTAL TIME: 10,661 sec
200-400M: 3,237 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,75 km/h
400M: 245,23 km/h
200-400M: 49,48 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,014 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo