Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΑΛΙΑΣ)
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΓΙΑΝΝΗΣ
 NICK NAME: ΣΑΛΙΑΣ
 BIRTH YEAR: 1976
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION: TUNER
 MAR. STATUS: ΑΓΑΜΟΣ
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto A3 [1999] 3 1 13 11 2 4 5 0 2 1 1
Auto BA2 [2005] 11 6 59 51 8 10 25 0 5 10 9
Auto BA [2002] 3 0 18 15 3 6 5 1 2 3 1
Auto BT2 [2008] 2 0 9 9 0 0 7 1 1 0 0
Auto True Street [2009] 1 0 7 7 0 0 4 1 1 1 0
TOTAL RACES: 17 20 7 106 93 13 20 46 3 11 15 11

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto A3 [1999]0,712 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-07-10 20:02:07

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,830 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 11,077 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,828 sec
200-400M: 4,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,279 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,803 sec
0-18M: 2,279 sec
0-100M: 5,842 sec
0-200M: 8,705 sec 
0-300M: 11,172 sec
0-400M: 13,236 sec
TOTAL TIME: 15,039 sec
200-400M: 4,531 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 182,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,830 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-07-10 20:02:07

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,830 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 11,077 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,828 sec
200-400M: 4,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,643 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-07-10 20:02:07

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,830 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 11,077 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,828 sec
200-400M: 4,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,077 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-07-10 20:02:07

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,830 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 11,077 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,828 sec
200-400M: 4,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,116 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-07-10 20:02:07

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,830 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 11,077 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,828 sec
200-400M: 4,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,473 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-07-10 20:02:07

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 2,297 sec
0-100M: 5,830 sec
0-200M: 8,643 sec 
0-300M: 11,077 sec
0-400M: 13,116 sec
TOTAL TIME: 13,828 sec
200-400M: 4,473 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 180,56 km/h
200-400M: 0,00 km/h

182,95 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto A3 [1999]
Free Run
2005-07-09 12:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,803 sec
0-18M: 2,279 sec
0-100M: 5,842 sec
0-200M: 8,705 sec 
0-300M: 11,172 sec
0-400M: 13,236 sec
TOTAL TIME: 15,039 sec
200-400M: 4,531 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 182,95 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Auto BA2 [2005]0,568 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-07-09 to 2005-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2005-07-10 18:50:30

TIME INFORMATION
RT: 0,568 sec
0-18M: 2,469 sec
0-100M: 6,049 sec
0-200M: 8,916 sec 
0-300M: 11,387 sec
0-400M: 13,455 sec
TOTAL TIME: 14,023 sec
200-400M: 4,539 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 178,57 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,883 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2006-07-23 13:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,883 sec
0-100M: 5,457 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 10,745 sec
0-400M: 12,881 sec
TOTAL TIME: 13,518 sec
200-400M: 4,515 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,73 km/h
400M: 171,86 km/h
200-400M: 35,13 km/h

5,164 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2006-04-15 14:27:00

TIME INFORMATION
RT: 1,370 sec
0-18M: 2,688 sec
0-100M: 5,164 sec
0-200M: 9,651 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,156 sec
TOTAL TIME: 15,526 sec
200-400M: 4,505 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,46 km/h
400M: 175,97 km/h
200-400M: 38,51 km/h

8,291 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-03-31 17:05:00

TIME INFORMATION
RT: 1,021 sec
0-18M: 1,952 sec
0-100M: 5,450 sec
0-200M: 8,291 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,728 sec
TOTAL TIME: 13,749 sec
200-400M: 4,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,29 km/h
400M: 176,79 km/h
200-400M: 33,50 km/h

10,745 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Semi Finals
2006-07-23 13:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,637 sec
0-18M: 1,883 sec
0-100M: 5,457 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 10,745 sec
0-400M: 12,881 sec
TOTAL TIME: 13,518 sec
200-400M: 4,515 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,73 km/h
400M: 171,86 km/h
200-400M: 35,13 km/h

12,728 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Qualification
2007-03-31 17:05:00

TIME INFORMATION
RT: 1,021 sec
0-18M: 1,952 sec
0-100M: 5,450 sec
0-200M: 8,291 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,728 sec
TOTAL TIME: 13,749 sec
200-400M: 4,437 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,29 km/h
400M: 176,79 km/h
200-400M: 33,50 km/h

4,421 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2007-04-01 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,623 sec
0-18M: 2,099 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,773 sec
TOTAL TIME: 13,396 sec
200-400M: 4,421 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,79 km/h
400M: 177,31 km/h
200-400M: 32,52 km/h

144,79 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M5

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Eliminations - Finals
2007-04-01 18:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,623 sec
0-18M: 2,099 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,352 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,773 sec
TOTAL TIME: 13,396 sec
200-400M: 4,421 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 144,79 km/h
400M: 177,31 km/h
200-400M: 32,52 km/h

183,73 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Free Run
2005-06-11 17:25:00

TIME INFORMATION
RT: 2,721 sec
0-18M: 2,155 sec
0-100M: 5,655 sec
0-200M: 8,470 sec 
0-300M: 10,890 sec
0-400M: 12,929 sec
TOTAL TIME: 15,650 sec
200-400M: 4,459 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,13 km/h
400M: 183,73 km/h
200-400M: 40,60 km/h

43,51 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA2 [2005]
Free Run
2005-06-11 17:48:00

TIME INFORMATION
RT: 3,270 sec
0-18M: 2,127 sec
0-100M: 5,744 sec
0-200M: 8,579 sec 
0-300M: 11,011 sec
0-400M: 13,056 sec
TOTAL TIME: 16,326 sec
200-400M: 4,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,81 km/h
400M: 183,32 km/h
200-400M: 43,51 km/h

Auto BA [2002]0,532 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - Finals
2004-06-20 14:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,532 sec
0-18M: 2,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,696 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,522 sec
TOTAL TIME: 15,054 sec
200-400M: 4,826 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,27 km/h
400M: 169,74 km/h
200-400M: 37,47 km/h

2,093 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2004-10-30 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,093 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,811 sec 
0-300M: 11,379 sec
0-400M: 13,628 sec
TOTAL TIME: 14,455 sec
200-400M: 4,817 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,72 km/h
400M: 165,82 km/h
200-400M: 33,10 km/h

6,107 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-05-22 15:47:15

TIME INFORMATION
RT: 0,752 sec
0-18M: 2,368 sec
0-100M: 6,107 sec
0-200M: 9,165 sec 
0-300M: 11,718 sec
0-400M: 14,010 sec
TOTAL TIME: 14,762 sec
200-400M: 4,845 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,52 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,811 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2004-10-30 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,093 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,811 sec 
0-300M: 11,379 sec
0-400M: 13,628 sec
TOTAL TIME: 14,455 sec
200-400M: 4,817 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,72 km/h
400M: 165,82 km/h
200-400M: 33,10 km/h

11,379 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2004-10-30 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,093 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,811 sec 
0-300M: 11,379 sec
0-400M: 13,628 sec
TOTAL TIME: 14,455 sec
200-400M: 4,817 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,72 km/h
400M: 165,82 km/h
200-400M: 33,10 km/h

13,628 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-10-30 to 2004-10-31

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Free Run
2004-10-30 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,093 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,811 sec 
0-300M: 11,379 sec
0-400M: 13,628 sec
TOTAL TIME: 14,455 sec
200-400M: 4,817 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,72 km/h
400M: 165,82 km/h
200-400M: 33,10 km/h

4,771 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-06-19 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,881 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,943 sec
TOTAL TIME: 14,824 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,24 km/h
400M: 172,13 km/h
200-400M: 38,89 km/h

133,24 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-06-19 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,881 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,943 sec
TOTAL TIME: 14,824 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,24 km/h
400M: 172,13 km/h
200-400M: 38,89 km/h

172,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Qualification
2004-06-19 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,881 sec
0-18M: 2,386 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,172 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,943 sec
TOTAL TIME: 14,824 sec
200-400M: 4,771 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 133,24 km/h
400M: 172,13 km/h
200-400M: 38,89 km/h

40,88 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
BMW M3

CLASS - RUN
Auto BA [2002]
Eliminations - 1st Round
2004-06-20 12:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,867 sec
0-18M: 2,398 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,749 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,688 sec
TOTAL TIME: 15,555 sec
200-400M: 4,939 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,98 km/h
400M: 167,86 km/h
200-400M: 40,88 km/h

Auto BT2 [2008]0,674 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Quarter Finals
2008-11-02 13:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,674 sec
0-18M: 2,165 sec
0-100M: 5,568 sec
0-200M: 8,125 sec 
0-300M: 10,316 sec
0-400M: 12,293 sec
TOTAL TIME: 12,967 sec
200-400M: 4,168 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,57 km/h
400M: 191,27 km/h
200-400M: 32,70 km/h

1,821 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-04 18:11:00

TIME INFORMATION
RT: 2,659 sec
0-18M: 1,821 sec
0-100M: 5,004 sec
0-200M: 7,575 sec 
0-300M: 9,697 sec
0-400M: 11,565 sec
TOTAL TIME: 14,224 sec
200-400M: 3,990 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,84 km/h
400M: 201,90 km/h
200-400M: 45,06 km/h

4,991 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,991 sec
0-200M: 7,490 sec 
0-300M: 9,536 sec
0-400M: 11,392 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 3,902 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,95 km/h
400M: 196,37 km/h
200-400M: 36,42 km/h

7,490 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,991 sec
0-200M: 7,490 sec 
0-300M: 9,536 sec
0-400M: 11,392 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 3,902 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,95 km/h
400M: 196,37 km/h
200-400M: 36,42 km/h

9,536 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,991 sec
0-200M: 7,490 sec 
0-300M: 9,536 sec
0-400M: 11,392 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 3,902 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,95 km/h
400M: 196,37 km/h
200-400M: 36,42 km/h

11,392 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,991 sec
0-200M: 7,490 sec 
0-300M: 9,536 sec
0-400M: 11,392 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 3,902 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,95 km/h
400M: 196,37 km/h
200-400M: 36,42 km/h

3,902 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,991 sec
0-200M: 7,490 sec 
0-300M: 9,536 sec
0-400M: 11,392 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 3,902 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,95 km/h
400M: 196,37 km/h
200-400M: 36,42 km/h

159,95 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 2,290 sec
0-18M: 1,842 sec
0-100M: 4,991 sec
0-200M: 7,490 sec 
0-300M: 9,536 sec
0-400M: 11,392 sec
TOTAL TIME: 13,682 sec
200-400M: 3,902 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 159,95 km/h
400M: 196,37 km/h
200-400M: 36,42 km/h

205,37 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-01 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 3,725 sec
0-18M: 1,996 sec
0-100M: 5,354 sec
0-200M: 7,927 sec 
0-300M: 10,022 sec
0-400M: 11,868 sec
TOTAL TIME: 15,593 sec
200-400M: 3,941 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,38 km/h
400M: 205,37 km/h
200-400M: 47,99 km/h

48,12 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
NISSAN 350Z

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-11-02 10:55:00

TIME INFORMATION
RT: 1,191 sec
0-18M: 2,036 sec
0-100M: 5,353 sec
0-200M: 7,920 sec 
0-300M: 10,019 sec
0-400M: 11,865 sec
TOTAL TIME: 13,056 sec
200-400M: 3,945 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 156,27 km/h
400M: 204,39 km/h
200-400M: 48,12 km/h

Auto True Street [2009]0,284 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-13 10:15:53

TIME INFORMATION
RT: 0,284 sec
0-18M: 4,442 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,624 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,928 sec
TOTAL TIME: 15,212 sec
200-400M: 4,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,59 km/h
400M: 185,37 km/h
200-400M: 41,78 km/h

1,955 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - Semi Finals
2011-11-13 14:37:04

TIME INFORMATION
RT: 1,021 sec
0-18M: 1,955 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,170 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 22,333 sec
TOTAL TIME: 23,354 sec
200-400M: 12,163 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 20,83 km/h
400M: 46,98 km/h
200-400M: 26,15 km/h

8,274 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-12 13:31:53

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 2,010 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,274 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,602 sec
TOTAL TIME: 13,451 sec
200-400M: 4,328 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,57 km/h
400M: 185,37 km/h
200-400M: 42,80 km/h

12,580 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:45:25

TIME INFORMATION
RT: 2,196 sec
0-18M: 2,017 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,580 sec
TOTAL TIME: 14,776 sec
200-400M: 4,296 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,29 km/h
400M: 183,39 km/h
200-400M: 161,10 km/h

4,296 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:45:25

TIME INFORMATION
RT: 2,196 sec
0-18M: 2,017 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,580 sec
TOTAL TIME: 14,776 sec
200-400M: 4,296 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,29 km/h
400M: 183,39 km/h
200-400M: 161,10 km/h

143,59 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-13 10:15:53

TIME INFORMATION
RT: 0,284 sec
0-18M: 4,442 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,624 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,928 sec
TOTAL TIME: 15,212 sec
200-400M: 4,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,59 km/h
400M: 185,37 km/h
200-400M: 41,78 km/h

185,37 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Qualification
2011-11-13 10:15:53

TIME INFORMATION
RT: 0,284 sec
0-18M: 4,442 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 10,624 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,928 sec
TOTAL TIME: 15,212 sec
200-400M: 4,304 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,59 km/h
400M: 185,37 km/h
200-400M: 41,78 km/h

161,10 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-11-12 to 2011-11-13

DRIVER - VEHICLE
ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ


CLASS - RUN
Auto True Street [2009]
Eliminations - 1st Round
2011-11-13 12:45:25

TIME INFORMATION
RT: 2,196 sec
0-18M: 2,017 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,580 sec
TOTAL TIME: 14,776 sec
200-400M: 4,296 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 22,29 km/h
400M: 183,39 km/h
200-400M: 161,10 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,038 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo