Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΓΙΑΝΚΟΥ 
 FIRST NAME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2013
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
Ζ 125

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 3 0 12 9 3 0 9 3 0 0 0
TOTAL RACES: 3 3 0 12 9 3 0 9 3 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,393 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 15:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,393 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 5,107 sec
0-200M: 7,949 sec 
0-300M: 10,435 sec
0-400M: 12,718 sec
TOTAL TIME: 13,111 sec
200-400M: 4,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,40 km/h
400M: 166,13 km/h
200-400M: 27,73 km/h

1,766 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2012-09-22 16:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,943 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 5,122 sec
0-200M: 8,095 sec 
0-300M: 10,708 sec
0-400M: 13,084 sec
TOTAL TIME: 14,027 sec
200-400M: 4,989 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,95 km/h
400M: 157,14 km/h
200-400M: 32,19 km/h

4,732 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

7,201 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

9,280 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

11,219 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

4,018 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

166,49 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

190,90 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2013-09-07 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,585 sec
0-18M: 1,834 sec
0-100M: 4,732 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 9,280 sec
0-400M: 11,219 sec
TOTAL TIME: 11,804 sec
200-400M: 4,018 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,49 km/h
400M: 190,90 km/h
200-400M: 24,41 km/h

53,23 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
POLYKASTRO
2013-09-07 to 2013-09-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΙΑΝΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2013-09-08 13:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 4,756 sec
0-200M: 7,575 sec 
0-300M: 9,924 sec
0-400M: 11,984 sec
TOTAL TIME: 12,786 sec
200-400M: 4,409 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,30 km/h
400M: 183,53 km/h
200-400M: 53,23 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,009 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo