Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - YAMAHA Z 125 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1984
 BIRTH PLACE: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 RESIDENSE: ΑΝΟΙΞΗ
 PROFESSION: ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 MAR. STATUS: ΑΓΑΜΟΣ
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
YAMAHA Z 125

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 10 0 45 33 12 5 23 10 4 3 0
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 5 0 16 13 3 0 12 3 1 0 0
TOTAL RACES: 15 15 0 61 46 15 5 35 13 5 3 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,458 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z-125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-16 19:06:04

TIME INFORMATION
RT: 0,458 sec
0-18M: 1,659 sec
0-100M: 5,232 sec
0-200M: 8,076 sec 
0-300M: 10,623 sec
0-400M: 12,891 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,815 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 156,10 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,659 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z-125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2005-10-16 19:06:04

TIME INFORMATION
RT: 0,458 sec
0-18M: 1,659 sec
0-100M: 5,232 sec
0-200M: 8,076 sec 
0-300M: 10,623 sec
0-400M: 12,891 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 4,815 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 156,10 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,029 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,363 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 5,029 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 10,363 sec
0-400M: 12,704 sec
TOTAL TIME: 14,067 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,76 km/h
400M: 165,14 km/h
200-400M: 23,38 km/h

7,818 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,363 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 5,029 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 10,363 sec
0-400M: 12,704 sec
TOTAL TIME: 14,067 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,76 km/h
400M: 165,14 km/h
200-400M: 23,38 km/h

10,363 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,363 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 5,029 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 10,363 sec
0-400M: 12,704 sec
TOTAL TIME: 14,067 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,76 km/h
400M: 165,14 km/h
200-400M: 23,38 km/h

12,704 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,363 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 5,029 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 10,363 sec
0-400M: 12,704 sec
TOTAL TIME: 14,067 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,76 km/h
400M: 165,14 km/h
200-400M: 23,38 km/h

4,756 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 17:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,837 sec
0-18M: 2,011 sec
0-100M: 5,267 sec
0-200M: 8,045 sec 
0-300M: 10,486 sec
0-400M: 12,801 sec
TOTAL TIME: 13,638 sec
200-400M: 4,756 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,05 km/h
400M: 161,31 km/h
200-400M: 18,26 km/h

148,66 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:56:00

TIME INFORMATION
RT: 0,908 sec
0-18M: 1,849 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,875 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,718 sec
TOTAL TIME: 13,626 sec
200-400M: 4,843 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 148,66 km/h
400M: 146,72 km/h
200-400M: -1,94 km/h

165,14 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 1,363 sec
0-18M: 1,803 sec
0-100M: 5,029 sec
0-200M: 7,818 sec 
0-300M: 10,363 sec
0-400M: 12,704 sec
TOTAL TIME: 14,067 sec
200-400M: 4,886 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,76 km/h
400M: 165,14 km/h
200-400M: 23,38 km/h

30,01 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-05-27 12:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 1,917 sec
0-100M: 5,217 sec
0-200M: 8,150 sec 
0-300M: 10,804 sec
0-400M: 13,281 sec
TOTAL TIME: 13,893 sec
200-400M: 5,131 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,85 km/h
400M: 156,86 km/h
200-400M: 30,01 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,575 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2008-04-20 12:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 2,127 sec
0-100M: 5,580 sec
0-200M: 8,480 sec 
0-300M: 10,981 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 13,885 sec
200-400M: 4,830 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,63 km/h
400M: 157,95 km/h
200-400M: 23,32 km/h

1,746 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,897 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,888 sec
0-200M: 7,652 sec 
0-300M: 10,104 sec
0-400M: 12,382 sec
TOTAL TIME: 13,279 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 160,11 km/h
200-400M: 21,92 km/h

4,888 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,897 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,888 sec
0-200M: 7,652 sec 
0-300M: 10,104 sec
0-400M: 12,382 sec
TOTAL TIME: 13,279 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 160,11 km/h
200-400M: 21,92 km/h

7,652 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,897 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,888 sec
0-200M: 7,652 sec 
0-300M: 10,104 sec
0-400M: 12,382 sec
TOTAL TIME: 13,279 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 160,11 km/h
200-400M: 21,92 km/h

10,104 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,897 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,888 sec
0-200M: 7,652 sec 
0-300M: 10,104 sec
0-400M: 12,382 sec
TOTAL TIME: 13,279 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 160,11 km/h
200-400M: 21,92 km/h

12,382 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,897 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,888 sec
0-200M: 7,652 sec 
0-300M: 10,104 sec
0-400M: 12,382 sec
TOTAL TIME: 13,279 sec
200-400M: 4,730 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,19 km/h
400M: 160,11 km/h
200-400M: 21,92 km/h

4,688 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-06-27 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,828 sec 
0-300M: 10,330 sec
0-400M: 12,516 sec
TOTAL TIME: 13,486 sec
200-400M: 4,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,93 km/h
200-400M: 0,00 km/h

142,39 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 13:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,597 sec
0-18M: 2,184 sec
0-100M: 6,188 sec
0-200M: 9,046 sec 
0-300M: 11,483 sec
0-400M: 13,736 sec
TOTAL TIME: 14,333 sec
200-400M: 4,690 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,39 km/h
400M: 164,84 km/h
200-400M: 22,45 km/h

171,93 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-06-27 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,970 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 5,013 sec
0-200M: 7,828 sec 
0-300M: 10,330 sec
0-400M: 12,516 sec
TOTAL TIME: 13,486 sec
200-400M: 4,688 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 171,93 km/h
200-400M: 0,00 km/h

23,32 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2008-04-20 12:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,575 sec
0-18M: 2,127 sec
0-100M: 5,580 sec
0-200M: 8,480 sec 
0-300M: 10,981 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 13,885 sec
200-400M: 4,830 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,63 km/h
400M: 157,95 km/h
200-400M: 23,32 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,032 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo