Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ 
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR: 1973
 BIRTH PLACE: ΑΘΗΝΑ
 RESIDENSE: ΑΘΗΝΑ
 PROFESSION: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 MAR. STATUS: ΑΓΑΜΟΣ
 FIRST RACE: 2000
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto T3 [1999] 3 1 13 10 3 2 4 0 3 2 2
Auto AT1 [2006] 8 3 48 41 7 0 28 0 7 8 5
Auto AT1.2 [2006] 1 0 4 4 0 0 2 0 1 1 0
Auto T2 [1999] 13 3 56 45 11 12 23 0 6 8 6
Auto AT1 [2008] 13 6 70 60 10 1 43 0 8 10 8
TOTAL RACES: 35 38 13 191 160 31 15 100 0 25 29 21

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto T3 [1999]0,617 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-10-15 20:05:43

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,813 sec
0-100M: 4,889 sec
0-200M: 7,286 sec 
0-300M: 9,268 sec
0-400M: 10,909 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,623 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,602 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Qualification
2005-09-10 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,834 sec
0-18M: 1,602 sec
0-100M: 4,704 sec
0-200M: 7,247 sec 
0-300M: 9,292 sec
0-400M: 11,436 sec
TOTAL TIME: 12,270 sec
200-400M: 4,189 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 164,21 km/h
400M: 165,60 km/h
200-400M: 1,39 km/h

4,692 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

7,157 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

9,075 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

10,756 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

3,599 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

172,96 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

225,41 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Finals
2005-09-11 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,614 sec
0-100M: 4,692 sec
0-200M: 7,157 sec 
0-300M: 9,075 sec
0-400M: 10,756 sec
TOTAL TIME: 11,584 sec
200-400M: 3,599 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,96 km/h
400M: 225,41 km/h
200-400M: 52,45 km/h

58,30 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T3 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2005-09-11 13:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,624 sec
0-100M: 4,770 sec
0-200M: 7,448 sec 
0-300M: 9,457 sec
0-400M: 11,176 sec
TOTAL TIME: 12,153 sec
200-400M: 3,728 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,25 km/h
400M: 221,55 km/h
200-400M: 58,30 km/h

Auto AT1 [2006]0,526 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:12:00

TIME INFORMATION
RT: 0,526 sec
0-18M: 1,763 sec
0-100M: 4,609 sec
0-200M: 6,871 sec 
0-300M: 8,745 sec
0-400M: 10,389 sec
TOTAL TIME: 10,915 sec
200-400M: 3,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,85 km/h
400M: 229,13 km/h
200-400M: 54,28 km/h

1,561 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2006-05-21 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,886 sec
0-18M: 1,561 sec
0-100M: 4,451 sec
0-200M: 6,750 sec 
0-300M: 8,608 sec
0-400M: 10,235 sec
TOTAL TIME: 12,121 sec
200-400M: 3,485 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,30 km/h
400M: 229,30 km/h
200-400M: 49,00 km/h

4,451 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2006-05-21 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,886 sec
0-18M: 1,561 sec
0-100M: 4,451 sec
0-200M: 6,750 sec 
0-300M: 8,608 sec
0-400M: 10,235 sec
TOTAL TIME: 12,121 sec
200-400M: 3,485 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,30 km/h
400M: 229,30 km/h
200-400M: 49,00 km/h

6,731 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Finals
2007-09-02 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,518 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,575 sec
0-400M: 10,211 sec
TOTAL TIME: 10,978 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,13 km/h
400M: 230,13 km/h
200-400M: 52,00 km/h

8,575 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Finals
2007-09-02 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,518 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,575 sec
0-400M: 10,211 sec
TOTAL TIME: 10,978 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,13 km/h
400M: 230,13 km/h
200-400M: 52,00 km/h

10,211 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Finals
2007-09-02 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,518 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,575 sec
0-400M: 10,211 sec
TOTAL TIME: 10,978 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,13 km/h
400M: 230,13 km/h
200-400M: 52,00 km/h

3,480 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Finals
2007-09-02 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,518 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,575 sec
0-400M: 10,211 sec
TOTAL TIME: 10,978 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,13 km/h
400M: 230,13 km/h
200-400M: 52,00 km/h

183,99 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2007-05-26 18:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,625 sec
0-18M: 1,815 sec
0-100M: 4,701 sec
0-200M: 6,949 sec 
0-300M: 8,778 sec
0-400M: 10,432 sec
TOTAL TIME: 11,057 sec
200-400M: 3,483 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,99 km/h
400M: 227,42 km/h
200-400M: 43,43 km/h

230,13 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Eliminations - Finals
2007-09-02 16:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 1,678 sec
0-100M: 4,518 sec
0-200M: 6,731 sec 
0-300M: 8,575 sec
0-400M: 10,211 sec
TOTAL TIME: 10,978 sec
200-400M: 3,480 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,13 km/h
400M: 230,13 km/h
200-400M: 52,00 km/h

80,17 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2006]
Qualification
2006-07-22 18:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,701 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 5,437 sec
0-200M: 9,047 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,364 sec
TOTAL TIME: 14,065 sec
200-400M: 4,317 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 117,54 km/h
400M: 197,71 km/h
200-400M: 80,17 km/h

Auto AT1.2 [2006]0,691 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 7,316 sec 
0-300M: 9,562 sec
0-400M: 11,919 sec
TOTAL TIME: 12,610 sec
200-400M: 4,603 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,80 km/h
400M: 145,46 km/h
200-400M: -13,34 km/h

1,661 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2006-04-16 13:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,808 sec
0-18M: 1,661 sec
0-100M: 4,755 sec
0-200M: 7,398 sec 
0-300M: 9,438 sec
0-400M: 11,161 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,46 km/h
400M: 217,67 km/h
200-400M: 57,21 km/h

4,707 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 7,316 sec 
0-300M: 9,562 sec
0-400M: 11,919 sec
TOTAL TIME: 12,610 sec
200-400M: 4,603 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,80 km/h
400M: 145,46 km/h
200-400M: -13,34 km/h

7,316 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2006-04-16 15:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,691 sec
0-18M: 1,663 sec
0-100M: 4,707 sec
0-200M: 7,316 sec 
0-300M: 9,562 sec
0-400M: 11,919 sec
TOTAL TIME: 12,610 sec
200-400M: 4,603 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 158,80 km/h
400M: 145,46 km/h
200-400M: -13,34 km/h

9,438 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2006-04-16 13:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,808 sec
0-18M: 1,661 sec
0-100M: 4,755 sec
0-200M: 7,398 sec 
0-300M: 9,438 sec
0-400M: 11,161 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,46 km/h
400M: 217,67 km/h
200-400M: 57,21 km/h

11,161 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Eliminations - Quarter Finals
2006-04-16 13:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,808 sec
0-18M: 1,661 sec
0-100M: 4,755 sec
0-200M: 7,398 sec 
0-300M: 9,438 sec
0-400M: 11,161 sec
TOTAL TIME: 11,969 sec
200-400M: 3,763 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,46 km/h
400M: 217,67 km/h
200-400M: 57,21 km/h

3,676 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Qualification
2006-04-16 10:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,145 sec
0-200M: 7,654 sec 
0-300M: 9,643 sec
0-400M: 11,330 sec
TOTAL TIME: 12,156 sec
200-400M: 3,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,43 km/h
400M: 220,91 km/h
200-400M: 57,48 km/h

163,43 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Qualification
2006-04-16 10:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,145 sec
0-200M: 7,654 sec 
0-300M: 9,643 sec
0-400M: 11,330 sec
TOTAL TIME: 12,156 sec
200-400M: 3,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,43 km/h
400M: 220,91 km/h
200-400M: 57,48 km/h

220,91 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Qualification
2006-04-16 10:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,145 sec
0-200M: 7,654 sec 
0-300M: 9,643 sec
0-400M: 11,330 sec
TOTAL TIME: 12,156 sec
200-400M: 3,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,43 km/h
400M: 220,91 km/h
200-400M: 57,48 km/h

57,48 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-04-15 to 2006-04-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1.2 [2006]
Qualification
2006-04-16 10:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,145 sec
0-200M: 7,654 sec 
0-300M: 9,643 sec
0-400M: 11,330 sec
TOTAL TIME: 12,156 sec
200-400M: 3,676 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,43 km/h
400M: 220,91 km/h
200-400M: 57,48 km/h

Auto T2 [1999]0,340 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC VTI 1600TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2001-07-07 13:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,340 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,858 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 184,60 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,705 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-04-24 11:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,705 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,296 sec 
0-300M: 9,779 sec
0-400M: 12,338 sec
TOTAL TIME: 13,191 sec
200-400M: 5,042 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,14 km/h
400M: 130,77 km/h
200-400M: -24,37 km/h

4,644 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:35:48

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 6,996 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,996 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:35:48

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 6,996 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,958 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:35:48

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 6,996 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,606 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:35:48

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 6,996 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,610 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:35:48

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 6,996 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

166,95 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-04-23 17:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,247 sec
0-18M: 1,814 sec
0-100M: 5,060 sec
0-200M: 7,486 sec 
0-300M: 9,658 sec
0-400M: 11,863 sec
TOTAL TIME: 13,110 sec
200-400M: 4,377 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,95 km/h
400M: 155,32 km/h
200-400M: -11,63 km/h

224,51 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC 1800 TURBO

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Qualification
2005-10-15 19:35:48

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 1,739 sec
0-100M: 4,644 sec
0-200M: 6,996 sec 
0-300M: 8,958 sec
0-400M: 10,606 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 3,610 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 224,51 km/h
200-400M: 0,00 km/h

71,06 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-04-23 to 2005-04-24

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto T2 [1999]
Free Run
2005-04-23 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 1,342 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 5,837 sec
0-200M: 9,934 sec 
0-300M: 13,499 sec
0-400M: 15,853 sec
TOTAL TIME: 17,195 sec
200-400M: 5,919 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 96,03 km/h
400M: 167,09 km/h
200-400M: 71,06 km/h

Auto AT1 [2008]0,438 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Eliminations - Semi Finals
2009-09-13 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 0,438 sec
0-18M: 2,031 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,883 sec 
0-300M: 12,286 sec
0-400M: 16,275 sec
TOTAL TIME: 16,713 sec
200-400M: 7,392 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 102,63 km/h
400M: 86,97 km/h
200-400M: -15,66 km/h

1,572 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,333 sec
0-200M: 6,440 sec 
0-300M: 8,173 sec
0-400M: 9,726 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,286 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,42 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 50,42 km/h

4,263 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-10-02 15:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,864 sec
0-18M: 1,603 sec
0-100M: 4,263 sec
0-200M: 6,378 sec 
0-300M: 8,197 sec
0-400M: 9,812 sec
TOTAL TIME: 10,676 sec
200-400M: 3,434 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,29 km/h
400M: 233,41 km/h
200-400M: 48,12 km/h

6,378 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2010-10-02 15:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,864 sec
0-18M: 1,603 sec
0-100M: 4,263 sec
0-200M: 6,378 sec 
0-300M: 8,197 sec
0-400M: 9,812 sec
TOTAL TIME: 10,676 sec
200-400M: 3,434 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 185,29 km/h
400M: 233,41 km/h
200-400M: 48,12 km/h

8,173 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,333 sec
0-200M: 6,440 sec 
0-300M: 8,173 sec
0-400M: 9,726 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,286 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,42 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 50,42 km/h

9,726 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,333 sec
0-200M: 6,440 sec 
0-300M: 8,173 sec
0-400M: 9,726 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,286 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,42 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 50,42 km/h

3,286 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,333 sec
0-200M: 6,440 sec 
0-300M: 8,173 sec
0-400M: 9,726 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,286 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,42 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 50,42 km/h

190,42 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,333 sec
0-200M: 6,440 sec 
0-300M: 8,173 sec
0-400M: 9,726 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,286 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,42 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 50,42 km/h

240,84 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-10-05 11:33:00

TIME INFORMATION
RT: 1,055 sec
0-18M: 1,572 sec
0-100M: 4,333 sec
0-200M: 6,440 sec 
0-300M: 8,173 sec
0-400M: 9,726 sec
TOTAL TIME: 10,781 sec
200-400M: 3,286 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,42 km/h
400M: 240,84 km/h
200-400M: 50,42 km/h

74,01 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
HONDA CIVIC

CLASS - RUN
Auto AT1 [2008]
Qualification
2008-11-01 16:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,738 sec
0-18M: 1,790 sec
0-100M: 5,087 sec
0-200M: 7,533 sec 
0-300M: 9,699 sec
0-400M: 11,561 sec
TOTAL TIME: 12,299 sec
200-400M: 4,028 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,36 km/h
400M: 209,37 km/h
200-400M: 74,01 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,043 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo