Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΠΑΥΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2005
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BT1 [2005] 6 2 38 28 10 8 15 4 5 4 2
Auto BT2 [2008] 2 1 8 6 2 0 5 0 1 1 1
TOTAL RACES: 8 8 3 46 34 12 8 20 4 6 5 3

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BT1 [2005]0,979 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - Finals
2005-06-12 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,979 sec
0-18M: 2,018 sec
0-100M: 5,411 sec
0-200M: 8,061 sec 
0-300M: 10,263 sec
0-400M: 12,113 sec
TOTAL TIME: 13,092 sec
200-400M: 4,052 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 151,47 km/h
400M: 198,21 km/h
200-400M: 46,74 km/h

1,858 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Free Run
2005-06-11 13:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,729 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,741 sec 
0-300M: 9,898 sec
0-400M: 11,718 sec
TOTAL TIME: 13,447 sec
200-400M: 3,977 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,90 km/h
400M: 204,11 km/h
200-400M: 48,21 km/h

5,138 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2005-09-10 17:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,190 sec
0-18M: 1,995 sec
0-100M: 5,138 sec
0-200M: 7,615 sec 
0-300M: 9,561 sec
0-400M: 11,304 sec
TOTAL TIME: 12,494 sec
200-400M: 3,689 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,03 km/h
400M: 216,08 km/h
200-400M: 49,05 km/h

7,607 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Free Run
2005-09-11 09:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,332 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,149 sec
0-200M: 7,607 sec 
0-300M: 9,534 sec
0-400M: 11,257 sec
TOTAL TIME: 12,589 sec
200-400M: 3,650 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,59 km/h
400M: 220,83 km/h
200-400M: 53,24 km/h

9,534 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Free Run
2005-09-11 09:40:00

TIME INFORMATION
RT: 1,332 sec
0-18M: 1,930 sec
0-100M: 5,149 sec
0-200M: 7,607 sec 
0-300M: 9,534 sec
0-400M: 11,257 sec
TOTAL TIME: 12,589 sec
200-400M: 3,650 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 167,59 km/h
400M: 220,83 km/h
200-400M: 53,24 km/h

11,209 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 2,932 sec
0-18M: 2,196 sec
0-100M: 5,342 sec
0-200M: 7,688 sec 
0-300M: 9,576 sec
0-400M: 11,209 sec
TOTAL TIME: 14,141 sec
200-400M: 3,521 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,88 km/h
400M: 228,42 km/h
200-400M: 57,54 km/h

3,521 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 2,932 sec
0-18M: 2,196 sec
0-100M: 5,342 sec
0-200M: 7,688 sec 
0-300M: 9,576 sec
0-400M: 11,209 sec
TOTAL TIME: 14,141 sec
200-400M: 3,521 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,88 km/h
400M: 228,42 km/h
200-400M: 57,54 km/h

170,88 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:47:00

TIME INFORMATION
RT: 2,932 sec
0-18M: 2,196 sec
0-100M: 5,342 sec
0-200M: 7,688 sec 
0-300M: 9,576 sec
0-400M: 11,209 sec
TOTAL TIME: 14,141 sec
200-400M: 3,521 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 170,88 km/h
400M: 228,42 km/h
200-400M: 57,54 km/h

230,38 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:05:00

TIME INFORMATION
RT: 2,460 sec
0-18M: 2,288 sec
0-100M: 5,483 sec
0-200M: 7,876 sec 
0-300M: 9,813 sec
0-400M: 11,464 sec
TOTAL TIME: 13,924 sec
200-400M: 3,588 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,06 km/h
400M: 230,38 km/h
200-400M: 64,32 km/h

64,32 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2007-09-02 10:05:00

TIME INFORMATION
RT: 2,460 sec
0-18M: 2,288 sec
0-100M: 5,483 sec
0-200M: 7,876 sec 
0-300M: 9,813 sec
0-400M: 11,464 sec
TOTAL TIME: 13,924 sec
200-400M: 3,588 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,06 km/h
400M: 230,38 km/h
200-400M: 64,32 km/h

Auto BT2 [2008]0,855 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 16:41:00

TIME INFORMATION
RT: 0,855 sec
0-18M: 2,336 sec
0-100M: 5,956 sec
0-200M: 8,520 sec 
0-300M: 10,518 sec
0-400M: 12,235 sec
TOTAL TIME: 13,090 sec
200-400M: 3,715 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 162,53 km/h
400M: 223,98 km/h
200-400M: 61,45 km/h

2,226 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-04-19 14:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,331 sec
0-18M: 2,226 sec
0-100M: 5,822 sec
0-200M: 8,325 sec 
0-300M: 10,255 sec
0-400M: 11,914 sec
TOTAL TIME: 13,245 sec
200-400M: 3,589 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,78 km/h
400M: 231,67 km/h
200-400M: 62,89 km/h

5,360 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

7,707 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

9,572 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

11,184 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

3,477 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

178,99 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

235,23 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:00:00

TIME INFORMATION
RT: 3,671 sec
0-18M: 2,249 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 7,707 sec 
0-300M: 9,572 sec
0-400M: 11,184 sec
TOTAL TIME: 14,855 sec
200-400M: 3,477 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,99 km/h
400M: 235,23 km/h
200-400M: 56,24 km/h

63,80 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
BMW M3 TURBO

CLASS - RUN
Auto BT2 [2008]
Qualification
2008-04-19 13:05:00

TIME INFORMATION
RT: 1,832 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 6,302 sec
0-200M: 8,908 sec 
0-300M: 10,882 sec
0-400M: 12,579 sec
TOTAL TIME: 14,411 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,51 km/h
400M: 227,31 km/h
200-400M: 63,80 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,238 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo