Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 FIRST NAME: ΓΙΩΡΓΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2003
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 1 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 4 0 20 18 2 4 7 4 2 3 0
TOTAL RACES: 5 5 0 23 21 2 5 8 5 2 3 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,697 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

1,909 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-05-14 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,078 sec
0-18M: 1,909 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,361 sec 
0-300M: 9,406 sec
0-400M: 11,223 sec
TOTAL TIME: 12,301 sec
200-400M: 3,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,53 km/h
400M: 190,83 km/h
200-400M: 27,30 km/h

5,030 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

7,361 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-05-14 14:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,078 sec
0-18M: 1,909 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,361 sec 
0-300M: 9,406 sec
0-400M: 11,223 sec
TOTAL TIME: 12,301 sec
200-400M: 3,862 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 163,53 km/h
400M: 190,83 km/h
200-400M: 27,30 km/h

9,313 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

10,977 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

3,609 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

174,83 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

222,96 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

48,13 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-05-14 to 2005-05-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
HONDA CBR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-05-15 09:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,697 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 5,030 sec
0-200M: 7,368 sec 
0-300M: 9,313 sec
0-400M: 10,977 sec
TOTAL TIME: 11,674 sec
200-400M: 3,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,83 km/h
400M: 222,96 km/h
200-400M: 48,13 km/h

Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,665 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-09-06 15:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,665 sec
0-18M: 2,275 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,662 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,766 sec
TOTAL TIME: 14,431 sec
200-400M: 5,104 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,90 km/h
400M: 156,11 km/h
200-400M: 20,21 km/h

1,958 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-06-19 16:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,902 sec
0-18M: 1,958 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,400 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,215 sec
TOTAL TIME: 14,117 sec
200-400M: 4,815 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,74 km/h
400M: 164,66 km/h
200-400M: 25,92 km/h

5,366 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:10:41

TIME INFORMATION
RT: 0,961 sec
0-18M: 2,043 sec
0-100M: 5,366 sec
0-200M: 8,213 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,919 sec
TOTAL TIME: 13,880 sec
200-400M: 4,706 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 169,81 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,213 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:10:41

TIME INFORMATION
RT: 0,961 sec
0-18M: 2,043 sec
0-100M: 5,366 sec
0-200M: 8,213 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,919 sec
TOTAL TIME: 13,880 sec
200-400M: 4,706 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 169,81 km/h
200-400M: 0,00 km/h

10,705 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-23 10:56:46

TIME INFORMATION
RT: 1,098 sec
0-18M: 1,999 sec
0-100M: 5,390 sec
0-200M: 8,254 sec 
0-300M: 10,705 sec
0-400M: 12,954 sec
TOTAL TIME: 14,052 sec
200-400M: 4,700 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 166,14 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,865 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:03:44

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 5,429 sec
0-200M: 8,279 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,865 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 176,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,571 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:31:04

TIME INFORMATION
RT: 0,872 sec
0-18M: 2,289 sec
0-100M: 5,673 sec
0-200M: 8,457 sec 
0-300M: 10,841 sec
0-400M: 13,028 sec
TOTAL TIME: 13,900 sec
200-400M: 4,571 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 172,50 km/h
200-400M: 0,00 km/h

140,76 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,404 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,935 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,739 sec
TOTAL TIME: 14,782 sec
200-400M: 4,804 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,76 km/h
400M: 160,23 km/h
200-400M: 19,47 km/h

176,71 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:03:44

TIME INFORMATION
RT: 0,888 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 5,429 sec
0-200M: 8,279 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,865 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 176,71 km/h
200-400M: 0,00 km/h

30,10 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-06-20 13:36:00

TIME INFORMATION
RT: 1,009 sec
0-18M: 1,981 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,371 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,198 sec
TOTAL TIME: 14,207 sec
200-400M: 4,827 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,64 km/h
400M: 165,74 km/h
200-400M: 30,10 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,039 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo