Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΑΓΓΕΛΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2005
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Mini Open [1999] 6 2 35 28 7 2 19 1 5 4 4
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 2 0 10 8 2 0 9 0 1 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 5 0 24 23 1 0 20 3 0 1 0
TOTAL RACES: 12 13 2 69 59 10 2 48 4 6 5 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Mini Open [1999]0,414 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2005-10-15 to 2005-10-16

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2005-10-15 20:27:39

TIME INFORMATION
RT: 0,414 sec
0-18M: 2,183 sec
0-100M: 6,027 sec
0-200M: 9,410 sec 
0-300M: 12,479 sec
0-400M: 15,244 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 5,834 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 132,32 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,830 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2006-05-21 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,291 sec
0-18M: 1,830 sec
0-100M: 5,546 sec
0-200M: 8,886 sec 
0-300M: 11,863 sec
0-400M: 14,655 sec
TOTAL TIME: 15,946 sec
200-400M: 5,769 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,25 km/h
400M: 132,76 km/h
200-400M: 20,51 km/h

5,422 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-01 14:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,151 sec
0-18M: 1,905 sec
0-100M: 5,422 sec
0-200M: 8,553 sec 
0-300M: 11,329 sec
0-400M: 13,977 sec
TOTAL TIME: 15,128 sec
200-400M: 5,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,40 km/h
400M: 138,10 km/h
200-400M: 13,70 km/h

8,553 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-01 14:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,151 sec
0-18M: 1,905 sec
0-100M: 5,422 sec
0-200M: 8,553 sec 
0-300M: 11,329 sec
0-400M: 13,977 sec
TOTAL TIME: 15,128 sec
200-400M: 5,424 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,40 km/h
400M: 138,10 km/h
200-400M: 13,70 km/h

11,288 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,621 sec 
0-300M: 11,288 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,668 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,53 km/h
400M: 154,00 km/h
200-400M: 25,47 km/h

13,767 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,621 sec 
0-300M: 11,288 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,668 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,53 km/h
400M: 154,00 km/h
200-400M: 25,47 km/h

5,146 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,621 sec 
0-300M: 11,288 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,668 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,53 km/h
400M: 154,00 km/h
200-400M: 25,47 km/h

128,53 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,621 sec 
0-300M: 11,288 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,668 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,53 km/h
400M: 154,00 km/h
200-400M: 25,47 km/h

154,00 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,621 sec 
0-300M: 11,288 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,668 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,53 km/h
400M: 154,00 km/h
200-400M: 25,47 km/h

25,47 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-09-02 10:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,901 sec
0-18M: 2,055 sec
0-100M: 5,579 sec
0-200M: 8,621 sec 
0-300M: 11,288 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,668 sec
200-400M: 5,146 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,53 km/h
400M: 154,00 km/h
200-400M: 25,47 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,695 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-11-02 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,695 sec
0-18M: 2,090 sec
0-100M: 5,298 sec
0-200M: 7,997 sec 
0-300M: 10,310 sec
0-400M: 12,448 sec
TOTAL TIME: 13,143 sec
200-400M: 4,451 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,16 km/h
400M: 170,14 km/h
200-400M: 26,98 km/h

1,882 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

4,983 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

7,565 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

9,763 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

11,823 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

4,258 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

153,36 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

177,87 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-05 14:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,936 sec
0-18M: 1,882 sec
0-100M: 4,983 sec
0-200M: 7,565 sec 
0-300M: 9,763 sec
0-400M: 11,823 sec
TOTAL TIME: 12,759 sec
200-400M: 4,258 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,36 km/h
400M: 177,87 km/h
200-400M: 24,51 km/h

27,85 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
HONDA 250

CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-11-01 13:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,966 sec
0-18M: 1,975 sec
0-100M: 5,159 sec
0-200M: 7,815 sec 
0-300M: 10,132 sec
0-400M: 12,294 sec
TOTAL TIME: 13,260 sec
200-400M: 4,479 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,80 km/h
400M: 171,65 km/h
200-400M: 27,85 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,653 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-10-04 13:54:00

TIME INFORMATION
RT: 0,653 sec
0-18M: 2,114 sec
0-100M: 5,816 sec
0-200M: 9,085 sec 
0-300M: 12,024 sec
0-400M: 14,844 sec
TOTAL TIME: 15,497 sec
200-400M: 5,759 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,08 km/h
400M: 130,52 km/h
200-400M: 9,44 km/h

1,738 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-04-19 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,027 sec
0-18M: 1,738 sec
0-100M: 5,394 sec
0-200M: 8,523 sec 
0-300M: 11,317 sec
0-400M: 13,969 sec
TOTAL TIME: 14,996 sec
200-400M: 5,446 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,57 km/h
400M: 141,43 km/h
200-400M: 18,86 km/h

5,302 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,039 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,302 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 11,056 sec
0-400M: 13,591 sec
TOTAL TIME: 14,630 sec
200-400M: 5,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,82 km/h
400M: 139,53 km/h
200-400M: 11,71 km/h

8,366 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,039 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,302 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 11,056 sec
0-400M: 13,591 sec
TOTAL TIME: 14,630 sec
200-400M: 5,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,82 km/h
400M: 139,53 km/h
200-400M: 11,71 km/h

11,056 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,039 sec
0-18M: 1,908 sec
0-100M: 5,302 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 11,056 sec
0-400M: 13,591 sec
TOTAL TIME: 14,630 sec
200-400M: 5,225 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 127,82 km/h
400M: 139,53 km/h
200-400M: 11,71 km/h

13,468 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-08-31 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,468 sec
TOTAL TIME: 14,517 sec
200-400M: 5,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 150,29 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,088 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-08-31 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,468 sec
TOTAL TIME: 14,517 sec
200-400M: 5,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 150,29 km/h
200-400M: 0,00 km/h

129,08 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,173 sec
0-18M: 1,941 sec
0-100M: 5,421 sec
0-200M: 8,471 sec 
0-300M: 11,112 sec
0-400M: 13,587 sec
TOTAL TIME: 14,760 sec
200-400M: 5,116 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,08 km/h
400M: 143,25 km/h
200-400M: 14,17 km/h

150,29 km/h
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-08-31 12:20:00

TIME INFORMATION
RT: 1,049 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,380 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,468 sec
TOTAL TIME: 14,517 sec
200-400M: 5,088 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 150,29 km/h
200-400M: 0,00 km/h

22,80 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-09-14 11:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,977 sec
0-100M: 5,596 sec
0-200M: 8,871 sec 
0-300M: 11,821 sec
0-400M: 14,577 sec
TOTAL TIME: 15,377 sec
200-400M: 5,706 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,76 km/h
400M: 139,56 km/h
200-400M: 22,80 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,024 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo