Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΒΟΡΓΙΑΣ 
 FIRST NAME: ΣΠΥΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2 [1999] 1 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 1 0 5 5 0 2 2 0 1 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 8 8 0 4 3 0 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2 [1999]0,543 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 2,095 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,205 sec
TOTAL TIME: 12,748 sec
200-400M: 4,288 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,69 km/h
400M: 180,45 km/h
200-400M: 30,76 km/h

1,994 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,976 sec
0-18M: 1,994 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,981 sec
TOTAL TIME: 12,957 sec
200-400M: 4,290 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 180,00 km/h
200-400M: 29,06 km/h

7,691 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,976 sec
0-18M: 1,994 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,981 sec
TOTAL TIME: 12,957 sec
200-400M: 4,290 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 180,00 km/h
200-400M: 29,06 km/h

11,981 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,976 sec
0-18M: 1,994 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,981 sec
TOTAL TIME: 12,957 sec
200-400M: 4,290 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 180,00 km/h
200-400M: 29,06 km/h

4,226 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-26 09:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,608 sec
0-18M: 2,119 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,891 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,117 sec
TOTAL TIME: 12,725 sec
200-400M: 4,226 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

150,94 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,976 sec
0-18M: 1,994 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,691 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,981 sec
TOTAL TIME: 12,957 sec
200-400M: 4,290 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,94 km/h
400M: 180,00 km/h
200-400M: 29,06 km/h

180,45 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 2,095 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,205 sec
TOTAL TIME: 12,748 sec
200-400M: 4,288 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,69 km/h
400M: 180,45 km/h
200-400M: 30,76 km/h

30,76 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
HONDA 250 NSR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 0,543 sec
0-18M: 2,095 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,917 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,205 sec
TOTAL TIME: 12,748 sec
200-400M: 4,288 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 149,69 km/h
400M: 180,45 km/h
200-400M: 30,76 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,627 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2004-05-23 13:13:28

TIME INFORMATION
RT: 0,627 sec
0-18M: 1,949 sec
0-100M: 5,081 sec
0-200M: 7,644 sec 
0-300M: 9,840 sec
0-400M: 11,844 sec
TOTAL TIME: 12,471 sec
200-400M: 4,200 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 189,26 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,945 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:36:23

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,945 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,604 sec 
0-300M: 9,797 sec
0-400M: 11,788 sec
TOTAL TIME: 12,667 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,039 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:36:23

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,945 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,604 sec 
0-300M: 9,797 sec
0-400M: 11,788 sec
TOTAL TIME: 12,667 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,604 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:36:23

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,945 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,604 sec 
0-300M: 9,797 sec
0-400M: 11,788 sec
TOTAL TIME: 12,667 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,797 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:36:23

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,945 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,604 sec 
0-300M: 9,797 sec
0-400M: 11,788 sec
TOTAL TIME: 12,667 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,788 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-05-22 16:36:23

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 1,945 sec
0-100M: 5,039 sec
0-200M: 7,604 sec 
0-300M: 9,797 sec
0-400M: 11,788 sec
TOTAL TIME: 12,667 sec
200-400M: 4,184 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 188,87 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,128 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:10:11

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 2,123 sec
0-100M: 5,334 sec
0-200M: 7,903 sec 
0-300M: 10,064 sec
0-400M: 12,031 sec
TOTAL TIME: 12,910 sec
200-400M: 4,128 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 190,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

190,74 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 13:10:11

TIME INFORMATION
RT: 0,879 sec
0-18M: 2,123 sec
0-100M: 5,334 sec
0-200M: 7,903 sec 
0-300M: 10,064 sec
0-400M: 12,031 sec
TOTAL TIME: 12,910 sec
200-400M: 4,128 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 190,74 km/h
200-400M: 0,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,011 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo