Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2 [1999] 3 0 8 6 2 2 4 0 1 0 0
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 2 0 5 4 1 2 2 1 0 0 0
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 3 1 18 14 4 5 5 3 2 2 1
Moto Mini Open [1999] 9 5 31 28 3 9 13 2 3 1 3
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 1 0 6 6 0 0 4 1 1 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 5 4 1 0 2 1 1 1 0
TOTAL RACES: 12 19 6 73 62 11 18 30 8 8 4 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2 [1999]0,714 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,714 sec
0-18M: 2,478 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,637 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,436 sec
TOTAL TIME: 15,150 sec
200-400M: 5,799 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,08 km/h
400M: 107,30 km/h
200-400M: -27,78 km/h

2,147 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA CBR400RR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 2,147 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,259 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,847 sec
TOTAL TIME: 13,824 sec
200-400M: 4,588 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,20 km/h
400M: 170,21 km/h
200-400M: 32,01 km/h

7,232 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-26 09:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,041 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,232 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,086 sec
TOTAL TIME: 14,127 sec
200-400M: 4,854 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,086 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Free Run
2002-10-26 09:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,041 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,232 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,086 sec
TOTAL TIME: 14,127 sec
200-400M: 4,854 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,518 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA CBR400RR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 2,204 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,779 sec
TOTAL TIME: 14,036 sec
200-400M: 4,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,81 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 34,10 km/h

139,81 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA CBR400RR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 2,204 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,779 sec
TOTAL TIME: 14,036 sec
200-400M: 4,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,81 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 34,10 km/h

173,91 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA CBR400RR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 2,204 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,779 sec
TOTAL TIME: 14,036 sec
200-400M: 4,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,81 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 34,10 km/h

34,10 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-04-27 to 2002-04-28

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA CBR400RR

CLASS - RUN
Moto 2 [1999]
Qualification
2002-04-27 09:15:00

TIME INFORMATION
RT: 1,257 sec
0-18M: 2,204 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,779 sec
TOTAL TIME: 14,036 sec
200-400M: 4,518 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,81 km/h
400M: 173,91 km/h
200-400M: 34,10 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,849 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 2,186 sec
0-100M: 5,208 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,800 sec
0-400M: 11,806 sec
TOTAL TIME: 12,655 sec
200-400M: 4,124 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 27,20 km/h

1,904 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 4,951 sec
0-200M: 7,439 sec 
0-300M: 9,653 sec
0-400M: 11,818 sec
TOTAL TIME: 12,890 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,51 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 12,71 km/h

4,951 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 4,951 sec
0-200M: 7,439 sec 
0-300M: 9,653 sec
0-400M: 11,818 sec
TOTAL TIME: 12,890 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,51 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 12,71 km/h

7,439 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 4,951 sec
0-200M: 7,439 sec 
0-300M: 9,653 sec
0-400M: 11,818 sec
TOTAL TIME: 12,890 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,51 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 12,71 km/h

9,653 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-04-13 09:29:00

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,904 sec
0-100M: 4,951 sec
0-200M: 7,439 sec 
0-300M: 9,653 sec
0-400M: 11,818 sec
TOTAL TIME: 12,890 sec
200-400M: 4,379 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 155,51 km/h
400M: 168,22 km/h
200-400M: 12,71 km/h

11,806 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 2,186 sec
0-100M: 5,208 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,800 sec
0-400M: 11,806 sec
TOTAL TIME: 12,655 sec
200-400M: 4,124 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 27,20 km/h

4,124 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 2,186 sec
0-100M: 5,208 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,800 sec
0-400M: 11,806 sec
TOTAL TIME: 12,655 sec
200-400M: 4,124 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 27,20 km/h

157,89 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 2,186 sec
0-100M: 5,208 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,800 sec
0-400M: 11,806 sec
TOTAL TIME: 12,655 sec
200-400M: 4,124 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 27,20 km/h

185,09 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-04-13 08:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,849 sec
0-18M: 2,186 sec
0-100M: 5,208 sec
0-200M: 7,682 sec 
0-300M: 9,800 sec
0-400M: 11,806 sec
TOTAL TIME: 12,655 sec
200-400M: 4,124 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 157,89 km/h
400M: 185,09 km/h
200-400M: 27,20 km/h

29,22 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 250

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2003-04-12 09:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,956 sec
0-18M: 1,984 sec
0-100M: 5,154 sec
0-200M: 7,725 sec 
0-300M: 9,905 sec
0-400M: 11,930 sec
TOTAL TIME: 12,886 sec
200-400M: 4,205 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 153,52 km/h
400M: 182,74 km/h
200-400M: 29,22 km/h

Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,564 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-06-28 12:10:00

TIME INFORMATION
RT: 0,564 sec
0-18M: 2,641 sec
0-100M: 6,378 sec
0-200M: 9,292 sec 
0-300M: 11,694 sec
0-400M: 13,958 sec
TOTAL TIME: 14,522 sec
200-400M: 4,666 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,83 km/h
400M: 163,27 km/h
200-400M: 28,44 km/h

1,931 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:35:02

TIME INFORMATION
RT: 1,224 sec
0-18M: 1,931 sec
0-100M: 5,291 sec
0-200M: 8,163 sec 
0-300M: 10,605 sec
0-400M: 12,838 sec
TOTAL TIME: 14,062 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,79 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,291 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:35:02

TIME INFORMATION
RT: 1,224 sec
0-18M: 1,931 sec
0-100M: 5,291 sec
0-200M: 8,163 sec 
0-300M: 10,605 sec
0-400M: 12,838 sec
TOTAL TIME: 14,062 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,79 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,103 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-06-20 10:31:00

TIME INFORMATION
RT: 1,141 sec
0-18M: 1,947 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,103 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,844 sec
TOTAL TIME: 13,985 sec
200-400M: 4,741 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,97 km/h
400M: 163,77 km/h
200-400M: 22,80 km/h

10,605 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:35:02

TIME INFORMATION
RT: 1,224 sec
0-18M: 1,931 sec
0-100M: 5,291 sec
0-200M: 8,163 sec 
0-300M: 10,605 sec
0-400M: 12,838 sec
TOTAL TIME: 14,062 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,79 km/h
200-400M: 0,00 km/h

12,838 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA RS 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2004-05-23 12:35:02

TIME INFORMATION
RT: 1,224 sec
0-18M: 1,931 sec
0-100M: 5,291 sec
0-200M: 8,163 sec 
0-300M: 10,605 sec
0-400M: 12,838 sec
TOTAL TIME: 14,062 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 167,79 km/h
200-400M: 0,00 km/h

4,580 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-06-29 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,053 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,632 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,946 sec
TOTAL TIME: 13,999 sec
200-400M: 4,580 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,45 km/h
400M: 166,67 km/h
200-400M: 25,22 km/h

141,45 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2003-06-29 09:06:00

TIME INFORMATION
RT: 1,053 sec
0-18M: 2,252 sec
0-100M: 5,632 sec
0-200M: 8,366 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,946 sec
TOTAL TIME: 13,999 sec
200-400M: 4,580 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,45 km/h
400M: 166,67 km/h
200-400M: 25,22 km/h

169,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:46:00

TIME INFORMATION
RT: 1,147 sec
0-18M: 2,192 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,381 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,056 sec
TOTAL TIME: 14,203 sec
200-400M: 4,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,20 km/h
400M: 169,34 km/h
200-400M: 28,14 km/h

29,28 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-06-29 11:04:00

TIME INFORMATION
RT: 0,586 sec
0-18M: 2,230 sec
0-100M: 5,766 sec
0-200M: 8,664 sec 
0-300M: 11,073 sec
0-400M: 13,310 sec
TOTAL TIME: 13,896 sec
200-400M: 4,646 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 136,62 km/h
400M: 165,90 km/h
200-400M: 29,28 km/h

Moto Mini Open [1999]0,090 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2002-09-15 09:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,090 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,881 sec
TOTAL TIME: 13,971 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 142,10 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,380 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2003-06-28 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,266 sec
0-18M: 1,380 sec
0-100M: 5,100 sec
0-200M: 8,294 sec 
0-300M: 9,126 sec
0-400M: 13,653 sec
TOTAL TIME: 15,919 sec
200-400M: 5,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,20 km/h
400M: 134,83 km/h
200-400M: 14,63 km/h

5,100 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2003-06-28 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,266 sec
0-18M: 1,380 sec
0-100M: 5,100 sec
0-200M: 8,294 sec 
0-300M: 9,126 sec
0-400M: 13,653 sec
TOTAL TIME: 15,919 sec
200-400M: 5,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,20 km/h
400M: 134,83 km/h
200-400M: 14,63 km/h

8,294 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2003-06-28 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,266 sec
0-18M: 1,380 sec
0-100M: 5,100 sec
0-200M: 8,294 sec 
0-300M: 9,126 sec
0-400M: 13,653 sec
TOTAL TIME: 15,919 sec
200-400M: 5,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,20 km/h
400M: 134,83 km/h
200-400M: 14,63 km/h

9,126 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-06-28 to 2003-06-29

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2003-06-28 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 2,266 sec
0-18M: 1,380 sec
0-100M: 5,100 sec
0-200M: 8,294 sec 
0-300M: 9,126 sec
0-400M: 13,653 sec
TOTAL TIME: 15,919 sec
200-400M: 5,359 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,20 km/h
400M: 134,83 km/h
200-400M: 14,63 km/h

13,608 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-22 12:55:31

TIME INFORMATION
RT: 1,158 sec
0-18M: 1,960 sec
0-100M: 5,456 sec
0-200M: 8,485 sec 
0-300M: 11,122 sec
0-400M: 13,608 sec
TOTAL TIME: 14,766 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 145,76 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,120 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-06-19 15:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,837 sec
0-18M: 2,342 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,953 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,073 sec
TOTAL TIME: 14,910 sec
200-400M: 5,120 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,89 km/h
400M: 152,30 km/h
200-400M: 21,41 km/h

130,89 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2004-06-19 15:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,837 sec
0-18M: 2,342 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,953 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,073 sec
TOTAL TIME: 14,910 sec
200-400M: 5,120 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,89 km/h
400M: 152,30 km/h
200-400M: 21,41 km/h

152,32 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C-50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Free Run
2004-05-23 10:54:27

TIME INFORMATION
RT: 1,092 sec
0-18M: 1,924 sec
0-100M: 5,459 sec
0-200M: 8,553 sec 
0-300M: 11,281 sec
0-400M: 13,767 sec
TOTAL TIME: 14,859 sec
200-400M: 5,214 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 152,32 km/h
200-400M: 0,00 km/h

33,24 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
FORMER ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
2003-04-12 to 2003-04-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
HONDA C 50 HIPPY

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2003-04-13 17:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,932 sec
0-18M: 2,178 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,912 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,838 sec
TOTAL TIME: 16,770 sec
200-400M: 5,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 101,84 km/h
400M: 135,08 km/h
200-400M: 33,24 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,941 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-20 10:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,941 sec
0-18M: 2,163 sec
0-100M: 5,764 sec
0-200M: 8,684 sec 
0-300M: 11,216 sec
0-400M: 13,550 sec
TOTAL TIME: 14,491 sec
200-400M: 4,866 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 135,51 km/h
400M: 160,10 km/h
200-400M: 24,59 km/h

1,895 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,284 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 5,212 sec
0-200M: 7,991 sec 
0-300M: 10,408 sec
0-400M: 12,675 sec
TOTAL TIME: 13,959 sec
200-400M: 4,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,06 km/h
400M: 164,31 km/h
200-400M: 24,25 km/h

5,212 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,284 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 5,212 sec
0-200M: 7,991 sec 
0-300M: 10,408 sec
0-400M: 12,675 sec
TOTAL TIME: 13,959 sec
200-400M: 4,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,06 km/h
400M: 164,31 km/h
200-400M: 24,25 km/h

7,991 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,284 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 5,212 sec
0-200M: 7,991 sec 
0-300M: 10,408 sec
0-400M: 12,675 sec
TOTAL TIME: 13,959 sec
200-400M: 4,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,06 km/h
400M: 164,31 km/h
200-400M: 24,25 km/h

10,408 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,284 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 5,212 sec
0-200M: 7,991 sec 
0-300M: 10,408 sec
0-400M: 12,675 sec
TOTAL TIME: 13,959 sec
200-400M: 4,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,06 km/h
400M: 164,31 km/h
200-400M: 24,25 km/h

12,675 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 13:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,284 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 5,212 sec
0-200M: 7,991 sec 
0-300M: 10,408 sec
0-400M: 12,675 sec
TOTAL TIME: 13,959 sec
200-400M: 4,684 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 140,06 km/h
400M: 164,31 km/h
200-400M: 24,25 km/h

4,613 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,148 sec
0-100M: 5,657 sec
0-200M: 8,434 sec 
0-300M: 10,832 sec
0-400M: 13,047 sec
TOTAL TIME: 14,090 sec
200-400M: 4,613 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,67 km/h
400M: 167,50 km/h
200-400M: 25,83 km/h

141,67 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 17:11:00

TIME INFORMATION
RT: 1,043 sec
0-18M: 2,148 sec
0-100M: 5,657 sec
0-200M: 8,434 sec 
0-300M: 10,832 sec
0-400M: 13,047 sec
TOTAL TIME: 14,090 sec
200-400M: 4,613 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,67 km/h
400M: 167,50 km/h
200-400M: 25,83 km/h

168,34 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,044 sec
0-18M: 2,094 sec
0-100M: 5,544 sec
0-200M: 8,336 sec 
0-300M: 10,744 sec
0-400M: 12,973 sec
TOTAL TIME: 14,017 sec
200-400M: 4,637 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,52 km/h
400M: 168,34 km/h
200-400M: 28,82 km/h

28,82 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ζ 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-04-19 15:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,044 sec
0-18M: 2,094 sec
0-100M: 5,544 sec
0-200M: 8,336 sec 
0-300M: 10,744 sec
0-400M: 12,973 sec
TOTAL TIME: 14,017 sec
200-400M: 4,637 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,52 km/h
400M: 168,34 km/h
200-400M: 28,82 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,828 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2008-07-13 14:20:41

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,068 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,925 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,70 km/h
400M: 153,51 km/h
200-400M: 24,81 km/h

1,786 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2008-07-13 14:20:41

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,068 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,925 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,70 km/h
400M: 153,51 km/h
200-400M: 24,81 km/h

8,020 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-13 10:48:22

TIME INFORMATION
RT: 3,907 sec
0-18M: 1,825 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,020 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,938 sec
TOTAL TIME: 16,845 sec
200-400M: 4,918 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,93 km/h
400M: 153,71 km/h
200-400M: 20,78 km/h

12,925 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2008-07-13 14:20:41

TIME INFORMATION
RT: 0,828 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,068 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,925 sec
TOTAL TIME: 13,753 sec
200-400M: 4,857 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,70 km/h
400M: 153,51 km/h
200-400M: 24,81 km/h

4,829 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-12 17:33:43

TIME INFORMATION
RT: 9,999 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,113 sec
TOTAL TIME: 23,112 sec
200-400M: 4,829 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,24 km/h
400M: 156,11 km/h
200-400M: 24,87 km/h

132,93 km/h
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-13 10:48:22

TIME INFORMATION
RT: 3,907 sec
0-18M: 1,825 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,020 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,938 sec
TOTAL TIME: 16,845 sec
200-400M: 4,918 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,93 km/h
400M: 153,71 km/h
200-400M: 20,78 km/h

156,11 km/h
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-12 17:33:43

TIME INFORMATION
RT: 9,999 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,113 sec
TOTAL TIME: 23,112 sec
200-400M: 4,829 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,24 km/h
400M: 156,11 km/h
200-400M: 24,87 km/h

24,87 km/h
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-07-12 17:33:43

TIME INFORMATION
RT: 9,999 sec
0-18M: 2,009 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,284 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,113 sec
TOTAL TIME: 23,112 sec
200-400M: 4,829 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 131,24 km/h
400M: 156,11 km/h
200-400M: 24,87 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,063 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo