Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΙΑΡΗΣ 
 FIRST NAME: ΓΑΒΡΙΗΛ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2004
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 2 0 10 10 0 4 4 2 0 0 0
TOTAL RACES: 2 2 0 10 10 0 4 4 2 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,686 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2004-06-20 11:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,686 sec
0-18M: 2,399 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,031 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,384 sec
TOTAL TIME: 15,070 sec
200-400M: 5,353 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,48 km/h
400M: 143,77 km/h
200-400M: 17,29 km/h

2,177 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-23 10:56:46

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,682 sec
0-200M: 8,630 sec 
0-300M: 11,276 sec
0-400M: 13,919 sec
TOTAL TIME: 14,944 sec
200-400M: 5,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 132,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,682 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-23 10:56:46

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,682 sec
0-200M: 8,630 sec 
0-300M: 11,276 sec
0-400M: 13,919 sec
TOTAL TIME: 14,944 sec
200-400M: 5,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 132,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,630 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-23 10:56:46

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,682 sec
0-200M: 8,630 sec 
0-300M: 11,276 sec
0-400M: 13,919 sec
TOTAL TIME: 14,944 sec
200-400M: 5,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 132,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,276 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-23 10:56:46

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,682 sec
0-200M: 8,630 sec 
0-300M: 11,276 sec
0-400M: 13,919 sec
TOTAL TIME: 14,944 sec
200-400M: 5,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 132,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

13,919 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-23 10:56:46

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 2,177 sec
0-100M: 5,682 sec
0-200M: 8,630 sec 
0-300M: 11,276 sec
0-400M: 13,919 sec
TOTAL TIME: 14,944 sec
200-400M: 5,289 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 132,06 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,133 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 2,342 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,846 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,979 sec
TOTAL TIME: 14,845 sec
200-400M: 5,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,68 km/h
400M: 153,14 km/h
200-400M: 20,46 km/h

132,68 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 2,342 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,846 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,979 sec
TOTAL TIME: 14,845 sec
200-400M: 5,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,68 km/h
400M: 153,14 km/h
200-400M: 20,46 km/h

155,80 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2004-05-22 to 2004-05-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-05-22 12:58:51

TIME INFORMATION
RT: 1,118 sec
0-18M: 2,313 sec
0-100M: 5,917 sec
0-200M: 8,847 sec 
0-300M: 11,556 sec
0-400M: 14,094 sec
TOTAL TIME: 15,212 sec
200-400M: 5,247 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 155,80 km/h
200-400M: 0,00 km/h

20,46 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2004
SERRES RACING CIRCUIT
2004-06-19 to 2004-06-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
YAMAHA Z 125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Free Run
2004-06-19 14:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,866 sec
0-18M: 2,342 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,846 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,979 sec
TOTAL TIME: 14,845 sec
200-400M: 5,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,68 km/h
400M: 153,14 km/h
200-400M: 20,46 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo