Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΣΑΝΤΟΣ 
 FIRST NAME: ΣΤΑΥΡΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Mini Open [1999] 3 0 15 14 1 0 9 2 3 1 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 2 0 7 7 0 0 6 1 0 0 0
TOTAL RACES: 5 5 0 22 21 1 0 15 3 3 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Mini Open [1999]0,484 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,554 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,571 sec
TOTAL TIME: 15,055 sec
200-400M: 5,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 125,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,991 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,554 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,571 sec
TOTAL TIME: 15,055 sec
200-400M: 5,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 125,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,554 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,554 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,571 sec
TOTAL TIME: 15,055 sec
200-400M: 5,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 125,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,778 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,554 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,571 sec
TOTAL TIME: 15,055 sec
200-400M: 5,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 125,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

11,913 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-22 16:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,643 sec
0-18M: 2,141 sec
0-100M: 5,785 sec
0-200M: 8,986 sec 
0-300M: 11,913 sec
0-400M: 14,723 sec
TOTAL TIME: 15,366 sec
200-400M: 5,737 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 129,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

14,571 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-12-23 14:26:00

TIME INFORMATION
RT: 0,484 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,554 sec
0-200M: 8,778 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,571 sec
TOTAL TIME: 15,055 sec
200-400M: 5,793 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 125,94 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,478 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,490 sec
0-18M: 2,371 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,470 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,948 sec
TOTAL TIME: 15,438 sec
200-400M: 5,478 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,26 km/h
400M: 138,12 km/h
200-400M: 17,86 km/h

122,29 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-03-31 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,600 sec
0-18M: 2,764 sec
0-100M: 6,638 sec
0-200M: 9,967 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,567 sec
TOTAL TIME: 16,167 sec
200-400M: 5,600 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,29 km/h
400M: 134,37 km/h
200-400M: 12,08 km/h

138,12 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,490 sec
0-18M: 2,371 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,470 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,948 sec
TOTAL TIME: 15,438 sec
200-400M: 5,478 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 120,26 km/h
400M: 138,12 km/h
200-400M: 17,86 km/h

20,89 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-12-23 12:03:00

TIME INFORMATION
RT: 1,116 sec
0-18M: 2,286 sec
0-100M: 5,945 sec
0-200M: 9,183 sec 
0-300M: 12,163 sec
0-400M: 14,973 sec
TOTAL TIME: 16,089 sec
200-400M: 5,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,72 km/h
400M: 133,61 km/h
200-400M: 20,89 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,401 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-29 15:47:00

TIME INFORMATION
RT: 0,401 sec
0-18M: 2,332 sec
0-100M: 5,871 sec
0-200M: 8,972 sec 
0-300M: 11,733 sec
0-400M: 14,305 sec
TOTAL TIME: 14,706 sec
200-400M: 5,333 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,44 km/h
400M: 143,26 km/h
200-400M: 17,82 km/h

1,965 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-04-25 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,604 sec
0-200M: 8,715 sec 
0-300M: 11,431 sec
0-400M: 13,981 sec
TOTAL TIME: 14,744 sec
200-400M: 5,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,27 km/h
400M: 143,54 km/h
200-400M: 18,27 km/h

5,604 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-04-24 to 2010-04-25

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2010-04-25 12:00:00

TIME INFORMATION
RT: 0,763 sec
0-18M: 1,965 sec
0-100M: 5,604 sec
0-200M: 8,715 sec 
0-300M: 11,431 sec
0-400M: 13,981 sec
TOTAL TIME: 14,744 sec
200-400M: 5,266 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,27 km/h
400M: 143,54 km/h
200-400M: 18,27 km/h

8,653 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:40:00

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 5,680 sec
0-200M: 8,653 sec 
0-300M: 11,328 sec
0-400M: 13,802 sec
TOTAL TIME: 16,641 sec
200-400M: 5,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,01 km/h
400M: 150,31 km/h
200-400M: 20,30 km/h

11,328 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:40:00

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 5,680 sec
0-200M: 8,653 sec 
0-300M: 11,328 sec
0-400M: 13,802 sec
TOTAL TIME: 16,641 sec
200-400M: 5,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,01 km/h
400M: 150,31 km/h
200-400M: 20,30 km/h

13,802 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:40:00

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 5,680 sec
0-200M: 8,653 sec 
0-300M: 11,328 sec
0-400M: 13,802 sec
TOTAL TIME: 16,641 sec
200-400M: 5,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,01 km/h
400M: 150,31 km/h
200-400M: 20,30 km/h

5,123 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 2,134 sec
0-100M: 5,733 sec
0-200M: 8,770 sec 
0-300M: 11,433 sec
0-400M: 13,893 sec
TOTAL TIME: 14,507 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,24 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 21,22 km/h

130,01 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2008-03-30 10:40:00

TIME INFORMATION
RT: 2,839 sec
0-18M: 2,190 sec
0-100M: 5,680 sec
0-200M: 8,653 sec 
0-300M: 11,328 sec
0-400M: 13,802 sec
TOTAL TIME: 16,641 sec
200-400M: 5,149 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,01 km/h
400M: 150,31 km/h
200-400M: 20,30 km/h

150,46 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 2,134 sec
0-100M: 5,733 sec
0-200M: 8,770 sec 
0-300M: 11,433 sec
0-400M: 13,893 sec
TOTAL TIME: 14,507 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,24 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 21,22 km/h

21,22 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
C 50

CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 13:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 2,134 sec
0-100M: 5,733 sec
0-200M: 8,770 sec 
0-300M: 11,433 sec
0-400M: 13,893 sec
TOTAL TIME: 14,507 sec
200-400M: 5,123 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,24 km/h
400M: 150,46 km/h
200-400M: 21,22 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,012 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo