Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Mini Open [1999] 1 0 3 3 0 0 2 1 0 0 0
Moto Scooter [2005] 7 2 33 28 5 0 21 0 1 7 4
TOTAL RACES: 7 8 2 36 31 5 0 23 1 1 7 4

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Mini Open [1999]0,596 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-03-31 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 2,250 sec
0-100M: 6,126 sec
0-200M: 9,603 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,393 sec
TOTAL TIME: 16,989 sec
200-400M: 6,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 106,76 km/h
400M: 99,88 km/h
200-400M: -6,88 km/h

2,250 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-03-31 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 2,250 sec
0-100M: 6,126 sec
0-200M: 9,603 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,393 sec
TOTAL TIME: 16,989 sec
200-400M: 6,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 106,76 km/h
400M: 99,88 km/h
200-400M: -6,88 km/h

6,126 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-03-31 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 2,250 sec
0-100M: 6,126 sec
0-200M: 9,603 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,393 sec
TOTAL TIME: 16,989 sec
200-400M: 6,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 106,76 km/h
400M: 99,88 km/h
200-400M: -6,88 km/h

9,603 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-03-31 15:38:00

TIME INFORMATION
RT: 0,596 sec
0-18M: 2,250 sec
0-100M: 6,126 sec
0-200M: 9,603 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,393 sec
TOTAL TIME: 16,989 sec
200-400M: 6,790 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 106,76 km/h
400M: 99,88 km/h
200-400M: -6,88 km/h

15,802 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,350 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,620 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,802 sec
TOTAL TIME: 16,543 sec
200-400M: 6,182 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,56 km/h
400M: 103,55 km/h
200-400M: -20,01 km/h

6,182 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,350 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,620 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,802 sec
TOTAL TIME: 16,543 sec
200-400M: 6,182 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,56 km/h
400M: 103,55 km/h
200-400M: -20,01 km/h

123,56 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,350 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,620 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,802 sec
TOTAL TIME: 16,543 sec
200-400M: 6,182 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,56 km/h
400M: 103,55 km/h
200-400M: -20,01 km/h

103,55 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 15:49:00

TIME INFORMATION
RT: 0,741 sec
0-18M: 2,350 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,620 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,802 sec
TOTAL TIME: 16,543 sec
200-400M: 6,182 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,56 km/h
400M: 103,55 km/h
200-400M: -20,01 km/h

-3,13 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-04-01 09:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 2,434 sec
0-100M: 6,454 sec
0-200M: 10,030 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,774 sec
TOTAL TIME: 17,420 sec
200-400M: 6,744 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 104,67 km/h
400M: 101,54 km/h
200-400M: -3,13 km/h

Moto Scooter [2005]0,485 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-04-19 15:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,485 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,485 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,877 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2007-12-22 14:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,823 sec
0-18M: 1,877 sec
0-100M: 5,697 sec
0-200M: 9,145 sec 
0-300M: 12,191 sec
0-400M: 15,094 sec
TOTAL TIME: 15,917 sec
200-400M: 5,949 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 110,57 km/h
400M: 129,16 km/h
200-400M: 18,59 km/h

5,360 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-03-30 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 1,916 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 8,450 sec 
0-300M: 11,212 sec
0-400M: 13,844 sec
TOTAL TIME: 14,456 sec
200-400M: 5,394 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,49 km/h
400M: 139,42 km/h
200-400M: 13,93 km/h

8,450 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-03-30 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 1,916 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 8,450 sec 
0-300M: 11,212 sec
0-400M: 13,844 sec
TOTAL TIME: 14,456 sec
200-400M: 5,394 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,49 km/h
400M: 139,42 km/h
200-400M: 13,93 km/h

11,212 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-03-30 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 1,916 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 8,450 sec 
0-300M: 11,212 sec
0-400M: 13,844 sec
TOTAL TIME: 14,456 sec
200-400M: 5,394 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,49 km/h
400M: 139,42 km/h
200-400M: 13,93 km/h

13,844 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-03-30 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 1,916 sec
0-100M: 5,360 sec
0-200M: 8,450 sec 
0-300M: 11,212 sec
0-400M: 13,844 sec
TOTAL TIME: 14,456 sec
200-400M: 5,394 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,49 km/h
400M: 139,42 km/h
200-400M: 13,93 km/h

5,376 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-03-30 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,664 sec
0-18M: 1,940 sec
0-100M: 5,448 sec
0-200M: 8,550 sec 
0-300M: 11,312 sec
0-400M: 13,926 sec
TOTAL TIME: 14,590 sec
200-400M: 5,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,39 km/h
400M: 140,76 km/h
200-400M: 14,37 km/h

126,39 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Eliminations - Semi Finals
2008-03-30 16:19:00

TIME INFORMATION
RT: 0,664 sec
0-18M: 1,940 sec
0-100M: 5,448 sec
0-200M: 8,550 sec 
0-300M: 11,312 sec
0-400M: 13,926 sec
TOTAL TIME: 14,590 sec
200-400M: 5,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,39 km/h
400M: 140,76 km/h
200-400M: 14,37 km/h

141,37 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-04-19 13:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,600 sec
0-18M: 1,957 sec
0-100M: 5,507 sec
0-200M: 8,729 sec 
0-300M: 11,617 sec
0-400M: 14,372 sec
TOTAL TIME: 14,972 sec
200-400M: 5,643 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,55 km/h
400M: 141,37 km/h
200-400M: 21,82 km/h

21,82 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-04-19 13:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,600 sec
0-18M: 1,957 sec
0-100M: 5,507 sec
0-200M: 8,729 sec 
0-300M: 11,617 sec
0-400M: 14,372 sec
TOTAL TIME: 14,972 sec
200-400M: 5,643 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 119,55 km/h
400M: 141,37 km/h
200-400M: 21,82 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo