Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ -  © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΝΙΚΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2002
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto Open [1999] 2 1 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Auto T1 [1999] 1 0 5 5 0 1 2 0 0 1 0
Auto AA2 [2006] 5 2 24 22 2 0 15 0 0 4 5
Auto AT2 [2008] 1 1 5 4 1 0 3 0 0 1 1
Auto AA2 [2008] 3 2 9 9 0 0 7 0 0 0 2
TOTAL RACES: 12 12 6 48 45 3 1 31 0 1 6 8

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto Open [1999]0,977 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 14:46:05

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,469 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,200 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,610 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,410 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 46,95 km/h

1,469 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 14:46:05

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,469 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,200 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,610 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,410 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 46,95 km/h

3,981 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CHEVY TOP DRAGSTER

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-06-28 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,418 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 3,981 sec
0-200M: 5,829 sec 
0-300M: 7,383 sec
0-400M: 8,685 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 2,856 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,829 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CHEVY TOP DRAGSTER

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-06-28 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,418 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 3,981 sec
0-200M: 5,829 sec 
0-300M: 7,383 sec
0-400M: 8,685 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 2,856 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

7,383 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CHEVY TOP DRAGSTER

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-06-28 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,418 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 3,981 sec
0-200M: 5,829 sec 
0-300M: 7,383 sec
0-400M: 8,685 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 2,856 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

8,685 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CHEVY TOP DRAGSTER

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-06-28 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,418 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 3,981 sec
0-200M: 5,829 sec 
0-300M: 7,383 sec
0-400M: 8,685 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 2,856 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,856 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CHEVY TOP DRAGSTER

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-06-28 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,418 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 3,981 sec
0-200M: 5,829 sec 
0-300M: 7,383 sec
0-400M: 8,685 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 2,856 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

192,41 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 14:46:05

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,469 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,200 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,610 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,410 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 46,95 km/h

281,09 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
MESSINI RACEWAY
2009-06-27 to 2009-06-28

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CHEVY TOP DRAGSTER

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Qualification
2009-06-28 14:47:00

TIME INFORMATION
RT: 1,418 sec
0-18M: 1,570 sec
0-100M: 3,981 sec
0-200M: 5,829 sec 
0-300M: 7,383 sec
0-400M: 8,685 sec
TOTAL TIME: 10,103 sec
200-400M: 2,856 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 281,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

46,95 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
-

CLASS - RUN
Auto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2008-06-08 14:46:05

TIME INFORMATION
RT: 0,977 sec
0-18M: 1,469 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,200 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,610 sec
TOTAL TIME: 10,587 sec
200-400M: 3,410 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,41 km/h
400M: 239,36 km/h
200-400M: 46,95 km/h

Auto T1 [1999]0,767 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Free Run
2002-10-27 09:37:00

TIME INFORMATION
RT: 0,767 sec
0-18M: 2,438 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,934 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,628 sec
TOTAL TIME: 14,395 sec
200-400M: 4,694 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 138,20 km/h
400M: 165,90 km/h
200-400M: 27,70 km/h

2,217 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,217 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,671 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,273 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 30,41 km/h

8,671 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,217 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,671 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,273 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 30,41 km/h

13,273 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,217 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,671 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,273 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 30,41 km/h

4,546 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-26 10:37:00

TIME INFORMATION
RT: 1,246 sec
0-18M: 2,367 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,782 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,328 sec
TOTAL TIME: 14,574 sec
200-400M: 4,546 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

139,00 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,217 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,671 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,273 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 30,41 km/h

169,41 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,217 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,671 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,273 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 30,41 km/h

30,41 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
TRIPOLIS MILITARY AIRPORT
2002-10-26 to 2002-10-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
RENAULT 5 GT

CLASS - RUN
Auto T1 [1999]
Qualification
2002-10-27 10:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,217 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,671 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,273 sec
TOTAL TIME: 14,085 sec
200-400M: 4,602 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 139,00 km/h
400M: 169,41 km/h
200-400M: 30,41 km/h

Auto AA2 [2006]0,461 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Eliminations - Semi Finals
2007-09-02 15:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,461 sec
0-18M: 1,507 sec
0-100M: 4,147 sec
0-200M: 6,341 sec 
0-300M: 8,170 sec
0-400M: 9,797 sec
TOTAL TIME: 10,258 sec
200-400M: 3,456 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,06 km/h
400M: 231,89 km/h
200-400M: 49,83 km/h

1,434 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-05-27 10:13:00

TIME INFORMATION
RT: 2,278 sec
0-18M: 1,434 sec
0-100M: 4,156 sec
0-200M: 6,456 sec 
0-300M: 8,389 sec
0-400M: 10,131 sec
TOTAL TIME: 12,409 sec
200-400M: 3,675 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,54 km/h
400M: 214,72 km/h
200-400M: 42,18 km/h

4,116 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,480 sec
0-100M: 4,116 sec
0-200M: 6,296 sec 
0-300M: 8,102 sec
0-400M: 9,711 sec
TOTAL TIME: 10,656 sec
200-400M: 3,415 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,91 km/h
400M: 229,38 km/h
200-400M: 45,47 km/h

6,296 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,480 sec
0-100M: 4,116 sec
0-200M: 6,296 sec 
0-300M: 8,102 sec
0-400M: 9,711 sec
TOTAL TIME: 10,656 sec
200-400M: 3,415 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,91 km/h
400M: 229,38 km/h
200-400M: 45,47 km/h

8,102 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,480 sec
0-100M: 4,116 sec
0-200M: 6,296 sec 
0-300M: 8,102 sec
0-400M: 9,711 sec
TOTAL TIME: 10,656 sec
200-400M: 3,415 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,91 km/h
400M: 229,38 km/h
200-400M: 45,47 km/h

9,657 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-12-23 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,104 sec
0-18M: 1,512 sec
0-100M: 4,152 sec
0-200M: 6,300 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,657 sec
TOTAL TIME: 10,761 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,357 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-12-23 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,104 sec
0-18M: 1,512 sec
0-100M: 4,152 sec
0-200M: 6,300 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,657 sec
TOTAL TIME: 10,761 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

183,91 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-02 10:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,945 sec
0-18M: 1,480 sec
0-100M: 4,116 sec
0-200M: 6,296 sec 
0-300M: 8,102 sec
0-400M: 9,711 sec
TOTAL TIME: 10,656 sec
200-400M: 3,415 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,91 km/h
400M: 229,38 km/h
200-400M: 45,47 km/h

233,09 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-12-23 15:44:00

TIME INFORMATION
RT: 1,104 sec
0-18M: 1,512 sec
0-100M: 4,152 sec
0-200M: 6,300 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,657 sec
TOTAL TIME: 10,761 sec
200-400M: 3,357 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 233,09 km/h
200-400M: 0,00 km/h

51,19 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO KILLER

CLASS - RUN
Auto AA2 [2006]
Qualification
2007-09-01 17:43:00

TIME INFORMATION
RT: 1,586 sec
0-18M: 1,591 sec
0-100M: 4,365 sec
0-200M: 6,665 sec 
0-300M: 8,558 sec
0-400M: 10,230 sec
TOTAL TIME: 11,816 sec
200-400M: 3,565 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,99 km/h
400M: 226,18 km/h
200-400M: 51,19 km/h

Auto AT2 [2008]4,133 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:20:00

TIME INFORMATION
RT: 4,133 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,502 sec 
0-300M: 8,201 sec
0-400M: 9,692 sec
TOTAL TIME: 13,825 sec
200-400M: 3,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,78 km/h
400M: 255,31 km/h
200-400M: 63,53 km/h

1,411 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

3,894 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

5,896 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

7,558 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

9,044 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

3,148 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

197,67 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-14 12:26:00

TIME INFORMATION
RT: 4,756 sec
0-18M: 1,411 sec
0-100M: 3,894 sec
0-200M: 5,896 sec 
0-300M: 7,558 sec
0-400M: 9,044 sec
TOTAL TIME: 13,800 sec
200-400M: 3,148 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,67 km/h
400M: 251,23 km/h
200-400M: 53,56 km/h

255,31 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 15:20:00

TIME INFORMATION
RT: 4,133 sec
0-18M: 1,764 sec
0-100M: 4,405 sec
0-200M: 6,502 sec 
0-300M: 8,201 sec
0-400M: 9,692 sec
TOTAL TIME: 13,825 sec
200-400M: 3,190 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 191,78 km/h
400M: 255,31 km/h
200-400M: 63,53 km/h

64,51 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
BMW

CLASS - RUN
Auto AT2 [2008]
Qualification
2008-09-13 16:54:00

TIME INFORMATION
RT: 5,077 sec
0-18M: 1,529 sec
0-100M: 4,216 sec
0-200M: 6,436 sec 
0-300M: 8,188 sec
0-400M: 9,718 sec
TOTAL TIME: 14,795 sec
200-400M: 3,282 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,71 km/h
400M: 248,22 km/h
200-400M: 64,51 km/h

Auto AA2 [2008]0,518 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2008-04-19 16:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,518 sec
0-18M: 1,440 sec
0-100M: 4,078 sec
0-200M: 6,255 sec 
0-300M: 8,061 sec
0-400M: 9,669 sec
TOTAL TIME: 10,187 sec
200-400M: 3,414 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,63 km/h
400M: 234,63 km/h
200-400M: 51,00 km/h

1,416 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2008-04-20 10:35:00

TIME INFORMATION
RT: 0,831 sec
0-18M: 1,416 sec
0-100M: 4,056 sec
0-200M: 6,235 sec 
0-300M: 8,040 sec
0-400M: 9,646 sec
TOTAL TIME: 10,477 sec
200-400M: 3,411 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,85 km/h
400M: 234,65 km/h
200-400M: 51,80 km/h

4,029 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

6,180 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

7,966 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

9,556 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

3,376 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

186,08 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

236,39 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Eliminations - Finals
2008-03-30 17:02:00

TIME INFORMATION
RT: 1,351 sec
0-18M: 1,426 sec
0-100M: 4,029 sec
0-200M: 6,180 sec 
0-300M: 7,966 sec
0-400M: 9,556 sec
TOTAL TIME: 10,907 sec
200-400M: 3,376 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,08 km/h
400M: 236,39 km/h
200-400M: 50,31 km/h

55,46 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
IRON NICK'S CHEVY CAMARO

CLASS - RUN
Auto AA2 [2008]
Qualification
2008-03-30 10:26:00

TIME INFORMATION
RT: 1,579 sec
0-18M: 1,528 sec
0-100M: 4,198 sec
0-200M: 6,453 sec 
0-300M: 8,291 sec
0-400M: 9,903 sec
TOTAL TIME: 11,482 sec
200-400M: 3,450 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,36 km/h
400M: 233,82 km/h
200-400M: 55,46 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,034 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo