Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 LAST NAME: ΚΑΜΑΡΔΑΣ 
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - KAWASAKI ZX12 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - KAWASAKI ZX12 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
KAWASAKI ZX12 KAWASAKI ZX12

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 4 0 17 17 0 0 13 3 1 0 0
Moto 3 [1999] 3 0 6 6 0 0 5 1 0 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 7 0 30 30 0 0 28 2 0 0 0
TOTAL RACES: 14 14 0 53 53 0 0 46 6 1 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,590 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2007-04-01 16:04:44

TIME INFORMATION
RT: 0,590 sec
0-18M: 2,148 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,121 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,450 sec
TOTAL TIME: 11,040 sec
200-400M: 3,329 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,50 km/h
400M: 232,38 km/h
200-400M: 42,88 km/h

1,770 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,581 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,509 sec
0-400M: 10,102 sec
TOTAL TIME: 11,139 sec
200-400M: 3,368 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,11 km/h
400M: 236,59 km/h
200-400M: 46,48 km/h

4,581 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,581 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,509 sec
0-400M: 10,102 sec
TOTAL TIME: 11,139 sec
200-400M: 3,368 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,11 km/h
400M: 236,59 km/h
200-400M: 46,48 km/h

6,734 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-01 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,037 sec
0-18M: 1,770 sec
0-100M: 4,581 sec
0-200M: 6,734 sec 
0-300M: 8,509 sec
0-400M: 10,102 sec
TOTAL TIME: 11,139 sec
200-400M: 3,368 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,11 km/h
400M: 236,59 km/h
200-400M: 46,48 km/h

8,508 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 8,508 sec
0-400M: 10,068 sec
TOTAL TIME: 10,681 sec
200-400M: 3,295 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,13 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 47,38 km/h

10,068 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 8,508 sec
0-400M: 10,068 sec
TOTAL TIME: 10,681 sec
200-400M: 3,295 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,13 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 47,38 km/h

3,295 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 8,508 sec
0-400M: 10,068 sec
TOTAL TIME: 10,681 sec
200-400M: 3,295 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,13 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 47,38 km/h

192,13 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 8,508 sec
0-400M: 10,068 sec
TOTAL TIME: 10,681 sec
200-400M: 3,295 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,13 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 47,38 km/h

239,51 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-09-02 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,823 sec
0-100M: 4,671 sec
0-200M: 6,773 sec 
0-300M: 8,508 sec
0-400M: 10,068 sec
TOTAL TIME: 10,681 sec
200-400M: 3,295 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,13 km/h
400M: 239,51 km/h
200-400M: 47,38 km/h

55,56 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2007-05-26 14:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,150 sec
0-18M: 2,059 sec
0-100M: 4,897 sec
0-200M: 7,228 sec 
0-300M: 9,072 sec
0-400M: 10,693 sec
TOTAL TIME: 11,843 sec
200-400M: 3,465 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,56 km/h
400M: 232,12 km/h
200-400M: 55,56 km/h

Moto 3 [1999]10,914 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-09-08 to 2001-09-09

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZXR750

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2001-09-08 09:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,914 sec
TOTAL TIME: 10,914 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

213,00 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-03-23 to 2002-03-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI 750

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Eliminations - 1st Round
2002-03-24 14:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,095 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 213,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,583 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-09-13 to 2008-09-14

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-09-13 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,583 sec
0-18M: 1,934 sec
0-100M: 4,690 sec
0-200M: 6,800 sec 
0-300M: 8,559 sec
0-400M: 10,151 sec
TOTAL TIME: 10,734 sec
200-400M: 3,351 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,67 km/h
400M: 233,70 km/h
200-400M: 47,03 km/h

1,682 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2009-05-24 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 1,011 sec
0-18M: 1,682 sec
0-100M: 4,372 sec
0-200M: 6,464 sec 
0-300M: 8,190 sec
0-400M: 9,759 sec
TOTAL TIME: 10,770 sec
200-400M: 3,295 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,38 km/h
400M: 238,89 km/h
200-400M: 48,51 km/h

4,362 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-05-29 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,659 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,362 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 8,107 sec
0-400M: 9,647 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,08 km/h
400M: 241,67 km/h
200-400M: 44,59 km/h

6,402 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-05-29 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,659 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,362 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 8,107 sec
0-400M: 9,647 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,08 km/h
400M: 241,67 km/h
200-400M: 44,59 km/h

8,107 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-05-29 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,659 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,362 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 8,107 sec
0-400M: 9,647 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,08 km/h
400M: 241,67 km/h
200-400M: 44,59 km/h

9,647 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-05-29 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,659 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,362 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 8,107 sec
0-400M: 9,647 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,08 km/h
400M: 241,67 km/h
200-400M: 44,59 km/h

3,245 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-05-29 14:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,659 sec
0-18M: 1,737 sec
0-100M: 4,362 sec
0-200M: 6,402 sec 
0-300M: 8,107 sec
0-400M: 9,647 sec
TOTAL TIME: 10,306 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,08 km/h
400M: 241,67 km/h
200-400M: 44,59 km/h

197,43 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
SERRES RACING CIRCUIT
2010-05-29 to 2010-05-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-05-29 13:16:00

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 1,808 sec
0-100M: 4,490 sec
0-200M: 6,533 sec 
0-300M: 8,237 sec
0-400M: 9,785 sec
TOTAL TIME: 10,495 sec
200-400M: 3,252 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 197,43 km/h
400M: 240,40 km/h
200-400M: 42,97 km/h

244,65 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2010-10-03 13:04:00

TIME INFORMATION
RT: 1,025 sec
0-18M: 1,865 sec
0-100M: 4,713 sec
0-200M: 6,822 sec 
0-300M: 8,549 sec
0-400M: 10,114 sec
TOTAL TIME: 11,139 sec
200-400M: 3,292 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 189,11 km/h
400M: 244,65 km/h
200-400M: 55,54 km/h

79,95 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
KAWASAKI ZX12

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,118 sec
0-18M: 1,853 sec
0-100M: 5,185 sec
0-200M: 8,625 sec 
0-300M: 10,910 sec
0-400M: 12,740 sec
TOTAL TIME: 13,858 sec
200-400M: 4,115 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,76 km/h
400M: 210,71 km/h
200-400M: 79,95 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,022 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo