Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - HONDA C50 © greekdragster.com - The Greek Dragster Site
 FIRST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2001
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:
HONDA C50

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 4 [1999] 2 0 9 9 0 4 3 2 0 0 0
Moto 3 [1999] 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 2 0 8 7 1 1 4 1 1 1 0
Moto Mini Open [1999] 19 2 64 48 16 1 39 4 8 6 6
Moto Scooter [2005] 20 6 88 83 5 2 57 0 1 14 14
Auto BT1 [2005] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Auto BA1 [2005] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] 1 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 1 0 5 4 1 0 4 0 0 0 1
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] 10 0 43 38 5 0 37 4 2 0 0
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] 1 0 4 3 1 0 3 0 0 0 1
TOTAL RACES: 34 59 8 236 207 29 8 160 12 13 21 22

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 4 [1999]0,841 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
FJ 1200

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-09-07 10:52:00

TIME INFORMATION
RT: 0,841 sec
0-18M: 2,063 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,747 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,048 sec
TOTAL TIME: 12,889 sec
200-400M: 4,301 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 150,00 km/h
400M: 186,28 km/h
200-400M: 36,28 km/h

1,846 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,819 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,283 sec
0-400M: 11,150 sec
TOTAL TIME: 12,239 sec
200-400M: 3,892 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,81 km/h
400M: 200,29 km/h
200-400M: 33,48 km/h

4,819 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,819 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,283 sec
0-400M: 11,150 sec
TOTAL TIME: 12,239 sec
200-400M: 3,892 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,81 km/h
400M: 200,29 km/h
200-400M: 33,48 km/h

7,258 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,819 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,283 sec
0-400M: 11,150 sec
TOTAL TIME: 12,239 sec
200-400M: 3,892 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,81 km/h
400M: 200,29 km/h
200-400M: 33,48 km/h

9,283 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,819 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,283 sec
0-400M: 11,150 sec
TOTAL TIME: 12,239 sec
200-400M: 3,892 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,81 km/h
400M: 200,29 km/h
200-400M: 33,48 km/h

11,150 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-10 13:57:00

TIME INFORMATION
RT: 1,089 sec
0-18M: 1,846 sec
0-100M: 4,819 sec
0-200M: 7,258 sec 
0-300M: 9,283 sec
0-400M: 11,150 sec
TOTAL TIME: 12,239 sec
200-400M: 3,892 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 166,81 km/h
400M: 200,29 km/h
200-400M: 33,48 km/h

3,844 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-11 10:19:00

TIME INFORMATION
RT: 1,034 sec
0-18M: 1,963 sec
0-100M: 5,043 sec
0-200M: 7,468 sec 
0-300M: 9,476 sec
0-400M: 11,312 sec
TOTAL TIME: 12,346 sec
200-400M: 3,844 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,73 km/h
400M: 201,09 km/h
200-400M: 32,36 km/h

168,73 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Free Run
2005-09-11 10:19:00

TIME INFORMATION
RT: 1,034 sec
0-18M: 1,963 sec
0-100M: 5,043 sec
0-200M: 7,468 sec 
0-300M: 9,476 sec
0-400M: 11,312 sec
TOTAL TIME: 12,346 sec
200-400M: 3,844 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 168,73 km/h
400M: 201,09 km/h
200-400M: 32,36 km/h

202,20 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,870 sec
0-18M: 2,192 sec
0-100M: 5,913 sec
0-200M: 8,511 sec 
0-300M: 10,569 sec
0-400M: 12,424 sec
TOTAL TIME: 13,294 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,79 km/h
400M: 202,20 km/h
200-400M: 40,41 km/h

40,41 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-09-10 to 2005-09-11

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZR 1000

CLASS - RUN
Moto 4 [1999]
Qualification
2005-09-10 16:07:00

TIME INFORMATION
RT: 0,870 sec
0-18M: 2,192 sec
0-100M: 5,913 sec
0-200M: 8,511 sec 
0-300M: 10,569 sec
0-400M: 12,424 sec
TOTAL TIME: 13,294 sec
200-400M: 3,913 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 161,79 km/h
400M: 202,20 km/h
200-400M: 40,41 km/h

Moto 3 [1999]12,190 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2001
SERRES RACING CIRCUIT
2001-07-07 to 2001-07-08

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA FZX 750

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2001-07-07 12:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,000 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,190 sec
TOTAL TIME: 0,000 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,508 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-12-23 16:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,508 sec
0-18M: 1,951 sec
0-100M: 5,662 sec
0-200M: 9,028 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,017 sec
TOTAL TIME: 15,525 sec
200-400M: 5,989 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 112,49 km/h
400M: 124,71 km/h
200-400M: 12,22 km/h

1,858 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

5,501 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

8,776 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

11,696 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

14,424 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

5,648 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

118,78 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

136,02 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,863 sec
0-18M: 1,858 sec
0-100M: 5,501 sec
0-200M: 8,776 sec 
0-300M: 11,696 sec
0-400M: 14,424 sec
TOTAL TIME: 15,287 sec
200-400M: 5,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,78 km/h
400M: 136,02 km/h
200-400M: 17,24 km/h

24,50 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2003
SERRES RACING CIRCUIT
2003-09-06 to 2003-09-07

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YAMAHA Z125

CLASS - RUN
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - 1st Round
2003-09-07 12:18:00

TIME INFORMATION
RT: 0,812 sec
0-18M: 2,021 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,812 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,460 sec
TOTAL TIME: 17,272 sec
200-400M: 6,648 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 96,32 km/h
400M: 120,82 km/h
200-400M: 24,50 km/h

Moto Mini Open [1999]0,133 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2002
SERRES RACING CIRCUIT
2002-09-14 to 2002-09-15

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
C 50 ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2002-09-15 10:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,133 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,001 sec
TOTAL TIME: 15,134 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 127,66 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,020 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-04-01 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 6,539 sec
0-200M: 11,520 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 19,545 sec
TOTAL TIME: 20,387 sec
200-400M: 8,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 81,51 km/h
400M: 133,52 km/h
200-400M: 52,01 km/h

5,813 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 15:01:00

TIME INFORMATION
RT: 1,223 sec
0-18M: 2,091 sec
0-100M: 5,813 sec
0-200M: 9,144 sec 
0-300M: 12,086 sec
0-400M: 14,870 sec
TOTAL TIME: 16,093 sec
200-400M: 5,726 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,93 km/h
400M: 134,14 km/h
200-400M: 22,21 km/h

9,144 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2007-06-24 15:01:00

TIME INFORMATION
RT: 1,223 sec
0-18M: 2,091 sec
0-100M: 5,813 sec
0-200M: 9,144 sec 
0-300M: 12,086 sec
0-400M: 14,870 sec
TOTAL TIME: 16,093 sec
200-400M: 5,726 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,93 km/h
400M: 134,14 km/h
200-400M: 22,21 km/h

12,026 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2006-09-03 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 6,028 sec
0-200M: 9,278 sec 
0-300M: 12,026 sec
0-400M: 14,864 sec
TOTAL TIME: 15,510 sec
200-400M: 5,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,83 km/h
400M: 118,65 km/h
200-400M: -10,18 km/h

14,838 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-06-24 13:29:00

TIME INFORMATION
RT: 0,730 sec
0-18M: 2,147 sec
0-100M: 5,948 sec
0-200M: 9,255 sec 
0-300M: 12,117 sec
0-400M: 14,838 sec
TOTAL TIME: 15,568 sec
200-400M: 5,583 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 116,47 km/h
400M: 135,92 km/h
200-400M: 19,45 km/h

5,436 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2006-07-23 13:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,867 sec
0-18M: 2,107 sec
0-100M: 6,245 sec
0-200M: 9,545 sec 
0-300M: 12,352 sec
0-400M: 14,981 sec
TOTAL TIME: 15,848 sec
200-400M: 5,436 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,96 km/h
400M: 131,68 km/h
200-400M: 15,72 km/h

128,83 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-09-02 to 2006-09-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Semi Finals
2006-09-03 14:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 6,028 sec
0-200M: 9,278 sec 
0-300M: 12,026 sec
0-400M: 14,864 sec
TOTAL TIME: 15,510 sec
200-400M: 5,586 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 128,83 km/h
400M: 118,65 km/h
200-400M: -10,18 km/h

141,63 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2005
SERRES RACING CIRCUIT
2005-06-11 to 2005-06-12

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
HONDA C50

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Eliminations - Finals
2005-06-12 14:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,827 sec
0-18M: 2,113 sec
0-100M: 6,410 sec
0-200M: 10,091 sec 
0-300M: 13,136 sec
0-400M: 15,804 sec
TOTAL TIME: 16,631 sec
200-400M: 5,713 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 109,92 km/h
400M: 141,63 km/h
200-400M: 31,71 km/h

52,01 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-03-31 to 2007-04-01

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MINI OPEN

CLASS - RUN
Moto Mini Open [1999]
Qualification
2007-04-01 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,842 sec
0-18M: 2,020 sec
0-100M: 6,539 sec
0-200M: 11,520 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 19,545 sec
TOTAL TIME: 20,387 sec
200-400M: 8,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 81,51 km/h
400M: 133,52 km/h
200-400M: 52,01 km/h

Moto Scooter [2005]0,505 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-04-20 15:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,505 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,505 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,778 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-10-02 17:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 5,242 sec
0-200M: 8,354 sec 
0-300M: 11,110 sec
0-400M: 13,710 sec
TOTAL TIME: 14,487 sec
200-400M: 5,356 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,58 km/h
400M: 141,78 km/h
200-400M: 17,20 km/h

5,069 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2006-07-23 10:44:00

TIME INFORMATION
RT: 0,843 sec
0-18M: 2,144 sec
0-100M: 5,069 sec
0-200M: 9,702 sec 
0-300M: 12,893 sec
0-400M: 15,985 sec
TOTAL TIME: 16,828 sec
200-400M: 6,283 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 104,69 km/h
400M: 116,80 km/h
200-400M: 12,11 km/h

8,315 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-10-03 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,692 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,315 sec 
0-300M: 11,074 sec
0-400M: 13,721 sec
TOTAL TIME: 14,413 sec
200-400M: 5,406 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,82 km/h
400M: 137,90 km/h
200-400M: 13,08 km/h

11,074 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-10-03 12:55:00

TIME INFORMATION
RT: 0,692 sec
0-18M: 1,786 sec
0-100M: 5,224 sec
0-200M: 8,315 sec 
0-300M: 11,074 sec
0-400M: 13,721 sec
TOTAL TIME: 14,413 sec
200-400M: 5,406 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,82 km/h
400M: 137,90 km/h
200-400M: 13,08 km/h

13,710 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-10-02 17:09:00

TIME INFORMATION
RT: 0,777 sec
0-18M: 1,778 sec
0-100M: 5,242 sec
0-200M: 8,354 sec 
0-300M: 11,110 sec
0-400M: 13,710 sec
TOTAL TIME: 14,487 sec
200-400M: 5,356 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,58 km/h
400M: 141,78 km/h
200-400M: 17,20 km/h

5,213 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-08-31 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,979 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,804 sec
TOTAL TIME: 14,606 sec
200-400M: 5,213 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 146,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

125,12 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-10-02 18:58:00

TIME INFORMATION
RT: 0,826 sec
0-18M: 1,839 sec
0-100M: 5,275 sec
0-200M: 8,378 sec 
0-300M: 11,140 sec
0-400M: 13,756 sec
TOTAL TIME: 14,582 sec
200-400M: 5,378 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 125,12 km/h
400M: 140,97 km/h
200-400M: 15,85 km/h

146,65 km/h
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SCOOTER

CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2008-08-31 11:03:00

TIME INFORMATION
RT: 0,802 sec
0-18M: 1,979 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,591 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,804 sec
TOTAL TIME: 14,606 sec
200-400M: 5,213 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 146,65 km/h
200-400M: 0,00 km/h

110,17 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
TYBAKI
2010-07-17 to 2010-07-18

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Scooter [2005]
Qualification
2010-07-17 16:03:57

TIME INFORMATION
RT: 0,968 sec
0-18M: 2,232 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,604 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,474 sec
TOTAL TIME: 16,442 sec
200-400M: 5,870 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 20,59 km/h
400M: 130,76 km/h
200-400M: 110,17 km/h

Auto BT1 [2005]0,954 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2006-05-21 12:01:00

TIME INFORMATION
RT: 0,954 sec
0-18M: 2,443 sec
0-100M: 6,742 sec
0-200M: 9,812 sec 
0-300M: 12,305 sec
0-400M: 14,486 sec
TOTAL TIME: 15,440 sec
200-400M: 4,674 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,69 km/h
400M: 171,87 km/h
200-400M: 42,18 km/h

2,346 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,268 sec
0-18M: 2,346 sec
0-100M: 6,273 sec
0-200M: 9,283 sec 
0-300M: 11,755 sec
0-400M: 13,937 sec
TOTAL TIME: 15,205 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,43 km/h
400M: 170,10 km/h
200-400M: 37,67 km/h

6,273 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,268 sec
0-18M: 2,346 sec
0-100M: 6,273 sec
0-200M: 9,283 sec 
0-300M: 11,755 sec
0-400M: 13,937 sec
TOTAL TIME: 15,205 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,43 km/h
400M: 170,10 km/h
200-400M: 37,67 km/h

9,283 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,268 sec
0-18M: 2,346 sec
0-100M: 6,273 sec
0-200M: 9,283 sec 
0-300M: 11,755 sec
0-400M: 13,937 sec
TOTAL TIME: 15,205 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,43 km/h
400M: 170,10 km/h
200-400M: 37,67 km/h

11,755 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,268 sec
0-18M: 2,346 sec
0-100M: 6,273 sec
0-200M: 9,283 sec 
0-300M: 11,755 sec
0-400M: 13,937 sec
TOTAL TIME: 15,205 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,43 km/h
400M: 170,10 km/h
200-400M: 37,67 km/h

13,937 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,268 sec
0-18M: 2,346 sec
0-100M: 6,273 sec
0-200M: 9,283 sec 
0-300M: 11,755 sec
0-400M: 13,937 sec
TOTAL TIME: 15,205 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,43 km/h
400M: 170,10 km/h
200-400M: 37,67 km/h

4,609 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,225 sec
0-18M: 2,439 sec
0-100M: 6,704 sec
0-200M: 9,742 sec 
0-300M: 12,201 sec
0-400M: 14,351 sec
TOTAL TIME: 15,576 sec
200-400M: 4,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,67 km/h
400M: 173,02 km/h
200-400M: 42,35 km/h

132,43 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-20 19:10:00

TIME INFORMATION
RT: 1,268 sec
0-18M: 2,346 sec
0-100M: 6,273 sec
0-200M: 9,283 sec 
0-300M: 11,755 sec
0-400M: 13,937 sec
TOTAL TIME: 15,205 sec
200-400M: 4,654 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 132,43 km/h
400M: 170,10 km/h
200-400M: 37,67 km/h

173,02 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,225 sec
0-18M: 2,439 sec
0-100M: 6,704 sec
0-200M: 9,742 sec 
0-300M: 12,201 sec
0-400M: 14,351 sec
TOTAL TIME: 15,576 sec
200-400M: 4,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,67 km/h
400M: 173,02 km/h
200-400M: 42,35 km/h

42,35 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-05-20 to 2006-05-21

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AUDI A3

CLASS - RUN
Auto BT1 [2005]
Qualification
2006-05-21 09:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,225 sec
0-18M: 2,439 sec
0-100M: 6,704 sec
0-200M: 9,742 sec 
0-300M: 12,201 sec
0-400M: 14,351 sec
TOTAL TIME: 15,576 sec
200-400M: 4,609 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 130,67 km/h
400M: 173,02 km/h
200-400M: 42,35 km/h

Auto BA1 [2005]0,795 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-22 17:46:00

TIME INFORMATION
RT: 0,795 sec
0-18M: 2,406 sec
0-100M: 6,893 sec
0-200M: 10,499 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 16,250 sec
TOTAL TIME: 17,045 sec
200-400M: 5,751 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 109,42 km/h
400M: 134,32 km/h
200-400M: 24,90 km/h

2,318 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

6,545 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

10,063 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

12,943 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

15,505 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

5,442 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

114,14 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

143,69 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

29,55 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2006
SERRES RACING CIRCUIT
2006-07-22 to 2006-07-23

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
POLO 1400 16V

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2006-07-23 08:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,890 sec
0-18M: 2,318 sec
0-100M: 6,545 sec
0-200M: 10,063 sec 
0-300M: 12,943 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,395 sec
200-400M: 5,442 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 114,14 km/h
400M: 143,69 km/h
200-400M: 29,55 km/h

Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]0,931 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,931 sec
0-18M: 2,538 sec
0-100M: 6,710 sec
0-200M: 10,558 sec 
0-300M: 14,044 sec
0-400M: 17,398 sec
TOTAL TIME: 18,329 sec
200-400M: 6,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 100,09 km/h
400M: 106,87 km/h
200-400M: 6,78 km/h

2,538 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,931 sec
0-18M: 2,538 sec
0-100M: 6,710 sec
0-200M: 10,558 sec 
0-300M: 14,044 sec
0-400M: 17,398 sec
TOTAL TIME: 18,329 sec
200-400M: 6,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 100,09 km/h
400M: 106,87 km/h
200-400M: 6,78 km/h

6,710 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 17:21:00

TIME INFORMATION
RT: 0,931 sec
0-18M: 2,538 sec
0-100M: 6,710 sec
0-200M: 10,558 sec 
0-300M: 14,044 sec
0-400M: 17,398 sec
TOTAL TIME: 18,329 sec
200-400M: 6,840 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 100,09 km/h
400M: 106,87 km/h
200-400M: 6,78 km/h

9,955 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

12,666 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

15,162 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

5,207 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

124,74 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

148,07 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

23,33 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999]
Qualification
2008-10-04 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 1,120 sec
0-18M: 2,754 sec
0-100M: 6,750 sec
0-200M: 9,955 sec 
0-300M: 12,666 sec
0-400M: 15,162 sec
TOTAL TIME: 16,282 sec
200-400M: 5,207 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,74 km/h
400M: 148,07 km/h
200-400M: 23,33 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,710 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-10 16:08:35

TIME INFORMATION
RT: 0,710 sec
0-18M: 1,950 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,938 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,702 sec
TOTAL TIME: 13,412 sec
200-400M: 4,764 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 141,56 km/h
400M: 157,82 km/h
200-400M: 16,26 km/h

1,873 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-10 15:07:33

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,911 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,632 sec
TOTAL TIME: 13,553 sec
200-400M: 4,721 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,61 km/h
400M: 161,57 km/h
200-400M: 23,96 km/h

7,815 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-11 11:21:32

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,815 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,501 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 4,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,82 km/h
400M: 160,92 km/h
200-400M: 17,10 km/h

12,501 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-11 11:21:32

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,815 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,501 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 4,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,82 km/h
400M: 160,92 km/h
200-400M: 17,10 km/h

4,686 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-11 11:21:32

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,815 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,501 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 4,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,82 km/h
400M: 160,92 km/h
200-400M: 17,10 km/h

143,82 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-11 11:21:32

TIME INFORMATION
RT: 0,786 sec
0-18M: 1,874 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,815 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,501 sec
TOTAL TIME: 13,287 sec
200-400M: 4,686 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 143,82 km/h
400M: 160,92 km/h
200-400M: 17,10 km/h

161,57 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-10 15:07:33

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,911 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,632 sec
TOTAL TIME: 13,553 sec
200-400M: 4,721 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,61 km/h
400M: 161,57 km/h
200-400M: 23,96 km/h

23,96 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-09-10 15:07:33

TIME INFORMATION
RT: 0,921 sec
0-18M: 1,873 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,911 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 12,632 sec
TOTAL TIME: 13,553 sec
200-400M: 4,721 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,61 km/h
400M: 161,57 km/h
200-400M: 23,96 km/h

Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]0,377 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2009-04-11 15:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,377 sec
0-18M: 0,000 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,059 sec 
0-300M: 11,814 sec
0-400M: 14,346 sec
TOTAL TIME: 14,723 sec
200-400M: 5,287 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 124,31 km/h
400M: 148,70 km/h
200-400M: 24,39 km/h

1,700 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,799 sec 
0-300M: 10,339 sec
0-400M: 12,725 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,35 km/h
400M: 156,01 km/h
200-400M: 21,66 km/h

4,923 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,799 sec 
0-300M: 10,339 sec
0-400M: 12,725 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,35 km/h
400M: 156,01 km/h
200-400M: 21,66 km/h

7,799 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,799 sec 
0-300M: 10,339 sec
0-400M: 12,725 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,35 km/h
400M: 156,01 km/h
200-400M: 21,66 km/h

10,339 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,799 sec 
0-300M: 10,339 sec
0-400M: 12,725 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,35 km/h
400M: 156,01 km/h
200-400M: 21,66 km/h

12,725 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Z 125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2010-10-02 16:43:00

TIME INFORMATION
RT: 0,735 sec
0-18M: 1,700 sec
0-100M: 4,923 sec
0-200M: 7,799 sec 
0-300M: 10,339 sec
0-400M: 12,725 sec
TOTAL TIME: 13,460 sec
200-400M: 4,926 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,35 km/h
400M: 156,01 km/h
200-400M: 21,66 km/h

4,764 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
PRO Z

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-12-13 13:51:25

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 1,890 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,314 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,078 sec
TOTAL TIME: 13,958 sec
200-400M: 4,764 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,17 km/h
400M: 159,29 km/h
200-400M: 25,12 km/h

137,19 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ζ125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-10-05 12:57:00

TIME INFORMATION
RT: 0,582 sec
0-18M: 1,895 sec
0-100M: 5,198 sec
0-200M: 8,062 sec 
0-300M: 10,540 sec
0-400M: 12,864 sec
TOTAL TIME: 13,446 sec
200-400M: 4,802 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 137,19 km/h
400M: 157,52 km/h
200-400M: 20,33 km/h

159,29 km/h
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
PRO Z

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Qualification
2008-12-13 13:51:25

TIME INFORMATION
RT: 0,880 sec
0-18M: 1,890 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 8,314 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 13,078 sec
TOTAL TIME: 13,958 sec
200-400M: 4,764 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 134,17 km/h
400M: 159,29 km/h
200-400M: 25,12 km/h

37,96 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-11-01 to 2008-11-02

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Z125

CLASS - RUN
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003]
Eliminations - 1st Round
2008-11-02 13:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,711 sec
0-18M: 2,567 sec
0-100M: 8,742 sec
0-200M: 13,581 sec 
0-300M: 16,763 sec
0-400M: 19,475 sec
TOTAL TIME: 20,186 sec
200-400M: 5,894 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 97,23 km/h
400M: 135,19 km/h
200-400M: 37,96 km/h

Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]0,690 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-11 12:07:39

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,062 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,043 sec
TOTAL TIME: 15,733 sec
200-400M: 5,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,35 km/h
400M: 126,05 km/h
200-400M: 14,70 km/h

1,850 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-11 12:07:39

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,062 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,043 sec
TOTAL TIME: 15,733 sec
200-400M: 5,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,35 km/h
400M: 126,05 km/h
200-400M: 14,70 km/h

9,062 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-11 12:07:39

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,062 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,043 sec
TOTAL TIME: 15,733 sec
200-400M: 5,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,35 km/h
400M: 126,05 km/h
200-400M: 14,70 km/h

15,043 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-11 12:07:39

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,062 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,043 sec
TOTAL TIME: 15,733 sec
200-400M: 5,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,35 km/h
400M: 126,05 km/h
200-400M: 14,70 km/h

5,897 sec
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-10 15:26:08

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,369 sec
TOTAL TIME: 16,441 sec
200-400M: 5,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 110,15 km/h
400M: 128,15 km/h
200-400M: 18,00 km/h

111,35 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-11 12:07:39

TIME INFORMATION
RT: 0,690 sec
0-18M: 1,850 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,062 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,043 sec
TOTAL TIME: 15,733 sec
200-400M: 5,981 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 111,35 km/h
400M: 126,05 km/h
200-400M: 14,70 km/h

128,15 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-10 15:26:08

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,369 sec
TOTAL TIME: 16,441 sec
200-400M: 5,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 110,15 km/h
400M: 128,15 km/h
200-400M: 18,00 km/h

18,00 km/h
RACE - TRACK
1ST NON CHAMPIONSHIP AMOTOE & OMAE DRAG RACE 2011
POLYKASTRO
2011-09-09 to 2011-09-10

DRIVER - VEHICLE
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


CLASS - RUN
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999]
Qualification
2011-09-10 15:26:08

TIME INFORMATION
RT: 1,072 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,472 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 15,369 sec
TOTAL TIME: 16,441 sec
200-400M: 5,897 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 110,15 km/h
400M: 128,15 km/h
200-400M: 18,00 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,088 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo