Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΚΟΤΑΪΔΗΣ 
 FIRST NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Auto BA1 [2005] 3 0 12 12 0 0 9 1 2 0 0
Auto BA1 [2008] 7 0 28 22 6 0 22 2 3 1 0
TOTAL RACES: 10 10 0 40 34 6 0 31 3 5 1 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Auto BA1 [2005]0,721 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-06-23 12:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,721 sec
0-18M: 2,715 sec
0-100M: 6,890 sec
0-200M: 10,188 sec 
0-300M: 12,947 sec
0-400M: 15,505 sec
TOTAL TIME: 16,226 sec
200-400M: 5,317 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 121,86 km/h
400M: 141,40 km/h
200-400M: 19,54 km/h

2,099 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-06-23 19:24:00

TIME INFORMATION
RT: 3,345 sec
0-18M: 2,099 sec
0-100M: 6,121 sec
0-200M: 9,398 sec 
0-300M: 12,134 sec
0-400M: 14,602 sec
TOTAL TIME: 17,947 sec
200-400M: 5,204 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 122,59 km/h
400M: 152,79 km/h
200-400M: 30,20 km/h

6,085 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-09-01 15:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,365 sec
0-18M: 2,197 sec
0-100M: 6,085 sec
0-200M: 9,321 sec 
0-300M: 12,028 sec
0-400M: 14,476 sec
TOTAL TIME: 15,841 sec
200-400M: 5,155 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 123,66 km/h
400M: 153,47 km/h
200-400M: 29,81 km/h

9,287 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,219 sec
0-18M: 2,266 sec
0-100M: 6,103 sec
0-200M: 9,287 sec 
0-300M: 11,943 sec
0-400M: 14,334 sec
TOTAL TIME: 15,553 sec
200-400M: 5,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,13 km/h
400M: 157,53 km/h
200-400M: 31,40 km/h

11,943 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,219 sec
0-18M: 2,266 sec
0-100M: 6,103 sec
0-200M: 9,287 sec 
0-300M: 11,943 sec
0-400M: 14,334 sec
TOTAL TIME: 15,553 sec
200-400M: 5,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,13 km/h
400M: 157,53 km/h
200-400M: 31,40 km/h

14,334 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,219 sec
0-18M: 2,266 sec
0-100M: 6,103 sec
0-200M: 9,287 sec 
0-300M: 11,943 sec
0-400M: 14,334 sec
TOTAL TIME: 15,553 sec
200-400M: 5,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,13 km/h
400M: 157,53 km/h
200-400M: 31,40 km/h

5,047 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,219 sec
0-18M: 2,266 sec
0-100M: 6,103 sec
0-200M: 9,287 sec 
0-300M: 11,943 sec
0-400M: 14,334 sec
TOTAL TIME: 15,553 sec
200-400M: 5,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,13 km/h
400M: 157,53 km/h
200-400M: 31,40 km/h

126,13 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,219 sec
0-18M: 2,266 sec
0-100M: 6,103 sec
0-200M: 9,287 sec 
0-300M: 11,943 sec
0-400M: 14,334 sec
TOTAL TIME: 15,553 sec
200-400M: 5,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,13 km/h
400M: 157,53 km/h
200-400M: 31,40 km/h

157,53 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Eliminations - 1st Round
2007-09-02 12:30:00

TIME INFORMATION
RT: 1,219 sec
0-18M: 2,266 sec
0-100M: 6,103 sec
0-200M: 9,287 sec 
0-300M: 11,943 sec
0-400M: 14,334 sec
TOTAL TIME: 15,553 sec
200-400M: 5,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 126,13 km/h
400M: 157,53 km/h
200-400M: 31,40 km/h

33,53 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2005]
Qualification
2007-05-26 18:22:00

TIME INFORMATION
RT: 1,550 sec
0-18M: 2,201 sec
0-100M: 6,118 sec
0-200M: 9,569 sec 
0-300M: 12,357 sec
0-400M: 14,840 sec
TOTAL TIME: 16,390 sec
200-400M: 5,271 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 118,01 km/h
400M: 151,54 km/h
200-400M: 33,53 km/h

Auto BA1 [2008]1,041 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-10-04 13:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,364 sec
0-100M: 6,644 sec
0-200M: 10,109 sec 
0-300M: 12,929 sec
0-400M: 15,400 sec
TOTAL TIME: 16,441 sec
200-400M: 5,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,63 km/h
400M: 151,89 km/h
200-400M: 36,26 km/h

2,161 sec
RACE - TRACK
4TH NON CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-08-30 to 2008-08-31

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-08-31 11:45:00

TIME INFORMATION
RT: 1,735 sec
0-18M: 2,161 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 9,281 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 14,320 sec
TOTAL TIME: 16,055 sec
200-400M: 5,039 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 157,44 km/h
200-400M: 0,00 km/h

5,950 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

9,050 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

11,630 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

13,950 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

4,900 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

129,61 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

161,94 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 1,073 sec
0-18M: 2,241 sec
0-100M: 5,950 sec
0-200M: 9,050 sec 
0-300M: 11,630 sec
0-400M: 13,950 sec
TOTAL TIME: 15,023 sec
200-400M: 4,900 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 129,61 km/h
400M: 161,94 km/h
200-400M: 32,33 km/h

36,26 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-10-04 to 2008-10-05

DRIVER - VEHICLE
ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
HONDA INTEGRA

CLASS - RUN
Auto BA1 [2008]
Qualification
2008-10-04 13:09:00

TIME INFORMATION
RT: 1,041 sec
0-18M: 2,364 sec
0-100M: 6,644 sec
0-200M: 10,109 sec 
0-300M: 12,929 sec
0-400M: 15,400 sec
TOTAL TIME: 16,441 sec
200-400M: 5,291 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 115,63 km/h
400M: 151,89 km/h
200-400M: 36,26 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,016 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo