Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ 
 FIRST NAME: ΣΑΒΒΑΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 3 [1999] 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] 4 0 22 21 1 0 14 0 3 3 2
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 0 5 3 2 0 4 0 1 0 0
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] 14 5 77 68 9 0 52 4 9 6 6
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] 9 3 46 43 3 0 31 0 5 6 4
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] 1 0 5 5 0 0 4 1 0 0 0
Moto Super Street [2010] 5 1 22 20 2 0 19 2 1 0 0
Moto True Street [2012] 1 0 5 3 2 0 4 1 0 0 0
TOTAL RACES: 30 36 9 184 165 19 0 129 8 20 15 12

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 3 [1999]0,531 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

1,861 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

4,764 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

7,020 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

8,907 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

10,626 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

3,606 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

174,63 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

219,18 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

44,55 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 3 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:25:00

TIME INFORMATION
RT: 0,531 sec
0-18M: 1,861 sec
0-100M: 4,764 sec
0-200M: 7,020 sec 
0-300M: 8,907 sec
0-400M: 10,626 sec
TOTAL TIME: 11,157 sec
200-400M: 3,606 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 174,63 km/h
400M: 219,18 km/h
200-400M: 44,55 km/h

Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]0,467 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:34:00

TIME INFORMATION
RT: 0,467 sec
0-18M: 2,179 sec
0-100M: 5,009 sec
0-200M: 7,226 sec 
0-300M: 9,104 sec
0-400M: 10,808 sec
TOTAL TIME: 11,275 sec
200-400M: 3,582 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 219,15 km/h
200-400M: 0,00 km/h

1,751 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-05-26 to 2007-05-27

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-05-26 19:59:00

TIME INFORMATION
RT: 0,584 sec
0-18M: 1,751 sec
0-100M: 4,821 sec
0-200M: 7,188 sec 
0-300M: 9,161 sec
0-400M: 10,948 sec
TOTAL TIME: 11,532 sec
200-400M: 3,760 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,80 km/h
400M: 210,97 km/h
200-400M: 39,17 km/h

4,570 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,650 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 4,570 sec
0-200M: 6,827 sec 
0-300M: 8,720 sec
0-400M: 10,445 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 3,618 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,92 km/h
400M: 217,27 km/h
200-400M: 45,35 km/h

6,783 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,819 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,783 sec 
0-300M: 8,657 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 11,074 sec
200-400M: 3,578 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,49 km/h
400M: 220,48 km/h
200-400M: 42,99 km/h

8,657 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,819 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,783 sec 
0-300M: 8,657 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 11,074 sec
200-400M: 3,578 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,49 km/h
400M: 220,48 km/h
200-400M: 42,99 km/h

10,361 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,819 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,783 sec 
0-300M: 8,657 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 11,074 sec
200-400M: 3,578 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,49 km/h
400M: 220,48 km/h
200-400M: 42,99 km/h

3,578 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,819 sec
0-100M: 4,572 sec
0-200M: 6,783 sec 
0-300M: 8,657 sec
0-400M: 10,361 sec
TOTAL TIME: 11,074 sec
200-400M: 3,578 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,49 km/h
400M: 220,48 km/h
200-400M: 42,99 km/h

178,32 km/h
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
POLYKASTRO
2007-09-01 to 2007-09-02

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2007-09-02 14:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 1,878 sec
0-100M: 4,739 sec
0-200M: 7,004 sec 
0-300M: 8,920 sec
0-400M: 10,650 sec
TOTAL TIME: 11,264 sec
200-400M: 3,646 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 178,32 km/h
400M: 217,16 km/h
200-400M: 38,84 km/h

220,50 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-23 12:13:00

TIME INFORMATION
RT: 0,742 sec
0-18M: 1,827 sec
0-100M: 4,652 sec
0-200M: 6,881 sec 
0-300M: 8,761 sec
0-400M: 10,475 sec
TOTAL TIME: 11,217 sec
200-400M: 3,594 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,20 km/h
400M: 220,50 km/h
200-400M: 44,30 km/h

45,35 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-12-22 to 2007-12-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
Qualification
2007-12-22 16:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,650 sec
0-18M: 1,791 sec
0-100M: 4,570 sec
0-200M: 6,827 sec 
0-300M: 8,720 sec
0-400M: 10,445 sec
TOTAL TIME: 11,095 sec
200-400M: 3,618 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,92 km/h
400M: 217,27 km/h
200-400M: 45,35 km/h

Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]0,405 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 15:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,405 sec
0-18M: 1,316 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 7,346 sec
0-400M: 8,911 sec
TOTAL TIME: 9,316 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,93 km/h
400M: 237,94 km/h
200-400M: 51,01 km/h

1,202 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-10-02 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,712 sec
0-18M: 1,202 sec
0-100M: 4,035 sec
0-200M: 12,275 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 0,000 sec
TOTAL TIME: 0,712 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 23,49 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

3,795 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-10-02 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,407 sec
0-100M: 3,795 sec
0-200M: 5,932 sec 
0-300M: 7,632 sec
0-400M: 9,167 sec
TOTAL TIME: 9,780 sec
200-400M: 3,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,34 km/h
400M: 247,11 km/h
200-400M: 52,77 km/h

5,600 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 15:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,405 sec
0-18M: 1,316 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 7,346 sec
0-400M: 8,911 sec
TOTAL TIME: 9,316 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,93 km/h
400M: 237,94 km/h
200-400M: 51,01 km/h

7,346 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 15:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,405 sec
0-18M: 1,316 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 7,346 sec
0-400M: 8,911 sec
TOTAL TIME: 9,316 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,93 km/h
400M: 237,94 km/h
200-400M: 51,01 km/h

8,911 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2010-10-03 15:36:00

TIME INFORMATION
RT: 0,405 sec
0-18M: 1,316 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,600 sec 
0-300M: 7,346 sec
0-400M: 8,911 sec
TOTAL TIME: 9,316 sec
200-400M: 3,311 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 186,93 km/h
400M: 237,94 km/h
200-400M: 51,01 km/h

3,235 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-10-02 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,407 sec
0-100M: 3,795 sec
0-200M: 5,932 sec 
0-300M: 7,632 sec
0-400M: 9,167 sec
TOTAL TIME: 9,780 sec
200-400M: 3,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,34 km/h
400M: 247,11 km/h
200-400M: 52,77 km/h

201,65 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-10-02 18:17:00

TIME INFORMATION
RT: 0,411 sec
0-18M: 1,488 sec
0-100M: 4,011 sec
0-200M: 6,036 sec 
0-300M: 7,723 sec
0-400M: 9,320 sec
TOTAL TIME: 9,731 sec
200-400M: 3,284 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 201,65 km/h
400M: 229,84 km/h
200-400M: 28,19 km/h

247,11 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-10-02 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,407 sec
0-100M: 3,795 sec
0-200M: 5,932 sec 
0-300M: 7,632 sec
0-400M: 9,167 sec
TOTAL TIME: 9,780 sec
200-400M: 3,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,34 km/h
400M: 247,11 km/h
200-400M: 52,77 km/h

52,77 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI PRO MOD

CLASS - RUN
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999]
Qualification
2010-10-02 14:20:00

TIME INFORMATION
RT: 0,613 sec
0-18M: 1,407 sec
0-100M: 3,795 sec
0-200M: 5,932 sec 
0-300M: 7,632 sec
0-400M: 9,167 sec
TOTAL TIME: 9,780 sec
200-400M: 3,235 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 194,34 km/h
400M: 247,11 km/h
200-400M: 52,77 km/h

Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]0,078 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-05-23 to 2009-05-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
CS TOP GAS

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-05-23 18:30:00

TIME INFORMATION
RT: 0,078 sec
0-18M: 3,830 sec
0-100M: 6,058 sec
0-200M: 7,955 sec 
0-300M: 9,581 sec
0-400M: 11,076 sec
TOTAL TIME: 11,154 sec
200-400M: 3,121 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 206,80 km/h
400M: 249,71 km/h
200-400M: 42,91 km/h

1,253 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2013-11-23 17:19:12

TIME INFORMATION
RT: 0,983 sec
0-18M: 1,253 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,599 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,465 sec
TOTAL TIME: 9,448 sec
200-400M: 2,866 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 213,77 km/h
400M: 280,81 km/h
200-400M: 67,04 km/h

3,399 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI TOP GAS

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 3,254 sec
0-18M: 1,256 sec
0-100M: 3,399 sec
0-200M: 5,142 sec 
0-300M: 6,647 sec
0-400M: 8,025 sec
TOTAL TIME: 11,279 sec
200-400M: 2,883 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 221,89 km/h
400M: 271,83 km/h
200-400M: 49,94 km/h

5,142 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI TOP GAS

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 15:14:00

TIME INFORMATION
RT: 3,254 sec
0-18M: 1,256 sec
0-100M: 3,399 sec
0-200M: 5,142 sec 
0-300M: 6,647 sec
0-400M: 8,025 sec
TOTAL TIME: 11,279 sec
200-400M: 2,883 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 221,89 km/h
400M: 271,83 km/h
200-400M: 49,94 km/h

6,641 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,461 sec
0-18M: 1,281 sec
0-100M: 3,432 sec
0-200M: 5,169 sec 
0-300M: 6,641 sec
0-400M: 8,004 sec
TOTAL TIME: 8,465 sec
200-400M: 2,835 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 232,79 km/h
400M: 272,74 km/h
200-400M: 39,95 km/h

8,004 sec
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,461 sec
0-18M: 1,281 sec
0-100M: 3,432 sec
0-200M: 5,169 sec 
0-300M: 6,641 sec
0-400M: 8,004 sec
TOTAL TIME: 8,465 sec
200-400M: 2,835 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 232,79 km/h
400M: 272,74 km/h
200-400M: 39,95 km/h

2,806 sec
RACE - TRACK
4TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2009
POLYKASTRO
2009-09-12 to 2009-09-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
CS TOP GAS 1500

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2009-09-13 11:42:00

TIME INFORMATION
RT: 0,493 sec
0-18M: 1,440 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,485 sec 
0-300M: 6,964 sec
0-400M: 8,291 sec
TOTAL TIME: 8,784 sec
200-400M: 2,806 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 228,29 km/h
400M: 271,51 km/h
200-400M: 43,22 km/h

232,79 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-09-22 to 2012-09-23

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Semi Finals
2012-09-23 17:32:00

TIME INFORMATION
RT: 0,461 sec
0-18M: 1,281 sec
0-100M: 3,432 sec
0-200M: 5,169 sec 
0-300M: 6,641 sec
0-400M: 8,004 sec
TOTAL TIME: 8,465 sec
200-400M: 2,835 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 232,79 km/h
400M: 272,74 km/h
200-400M: 39,95 km/h

286,55 km/h
RACE - TRACK
5TH CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2010
POLYKASTRO
2010-10-02 to 2010-10-03

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI TOP GAS

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Qualification
2010-10-02 19:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,853 sec
0-18M: 1,355 sec
0-100M: 3,855 sec
0-200M: 5,894 sec 
0-300M: 7,494 sec
0-400M: 8,883 sec
TOTAL TIME: 9,736 sec
200-400M: 2,989 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,83 km/h
400M: 286,55 km/h
200-400M: 83,72 km/h

100,06 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-04-28 to 2012-04-29

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
SUZUKI TOP GAS

CLASS - RUN
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999]
Eliminations - Quarter Finals
2012-04-29 17:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,498 sec
0-18M: 1,341 sec
0-100M: 4,474 sec
0-200M: 7,719 sec 
0-300M: 9,770 sec
0-400M: 11,366 sec
TOTAL TIME: 11,864 sec
200-400M: 3,647 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 142,73 km/h
400M: 242,79 km/h
200-400M: 100,06 km/h

Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]0,281 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-12 11:39:00

TIME INFORMATION
RT: 0,281 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,647 sec
0-200M: 6,868 sec 
0-300M: 8,728 sec
0-400M: 10,402 sec
TOTAL TIME: 10,683 sec
200-400M: 3,534 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,78 km/h
400M: 220,65 km/h
200-400M: 40,87 km/h

1,690 sec
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-06-07 14:40:00

TIME INFORMATION
RT: 0,732 sec
0-18M: 1,690 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,742 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,325 sec
TOTAL TIME: 11,057 sec
200-400M: 3,583 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 176,64 km/h
400M: 219,91 km/h
200-400M: 43,27 km/h

4,587 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-03-30 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 0,553 sec
0-18M: 1,750 sec
0-100M: 4,587 sec
0-200M: 6,888 sec 
0-300M: 8,780 sec
0-400M: 10,471 sec
TOTAL TIME: 11,024 sec
200-400M: 3,583 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 181,14 km/h
400M: 223,82 km/h
200-400M: 42,68 km/h

6,628 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-12-14 09:38:59

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,718 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,223 sec
TOTAL TIME: 10,864 sec
200-400M: 3,595 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,95 km/h
400M: 212,13 km/h
200-400M: 34,18 km/h

8,717 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Quarter Finals
2008-03-30 16:23:00

TIME INFORMATION
RT: 0,520 sec
0-18M: 1,816 sec
0-100M: 4,637 sec
0-200M: 6,855 sec 
0-300M: 8,717 sec
0-400M: 10,412 sec
TOTAL TIME: 10,932 sec
200-400M: 3,557 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 180,56 km/h
400M: 220,85 km/h
200-400M: 40,29 km/h

10,223 sec
RACE - TRACK
6TH NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-12-13 to 2008-12-14

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2008-12-14 09:38:59

TIME INFORMATION
RT: 0,641 sec
0-18M: 1,718 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,628 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,223 sec
TOTAL TIME: 10,864 sec
200-400M: 3,595 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,95 km/h
400M: 212,13 km/h
200-400M: 34,18 km/h

3,521 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-11 19:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,614 sec
0-18M: 1,843 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,919 sec 
0-300M: 8,770 sec
0-400M: 10,440 sec
TOTAL TIME: 11,054 sec
200-400M: 3,521 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 182,38 km/h
400M: 223,16 km/h
200-400M: 40,78 km/h

184,10 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA-OME DRAG RACE 2009
SERRES RACING CIRCUIT
2009-04-11 to 2009-04-12

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
YAMAHA R6

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2009-04-11 15:50:00

TIME INFORMATION
RT: 0,718 sec
0-18M: 1,870 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,943 sec 
0-300M: 8,798 sec
0-400M: 10,474 sec
TOTAL TIME: 11,192 sec
200-400M: 3,531 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,10 km/h
400M: 223,69 km/h
200-400M: 39,59 km/h

225,00 km/h
RACE - TRACK
2ND NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-06-07 to 2008-06-08

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
-

CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Eliminations - Finals
2008-06-08 15:15:56

TIME INFORMATION
RT: 0,673 sec
0-18M: 1,751 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 0,000 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,375 sec
TOTAL TIME: 11,048 sec
200-400M: 0,000 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 0,00 km/h
400M: 225,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

195,59 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OME DRAG RACE 2011
TYBAKI
2011-07-09 to 2011-07-10

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003]
Qualification
2011-07-10 10:30:52

TIME INFORMATION
RT: 0,574 sec
0-18M: 1,815 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,011 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,572 sec
TOTAL TIME: 11,146 sec
200-400M: 3,561 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 27,32 km/h
400M: 222,91 km/h
200-400M: 195,59 km/h

Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]0,536 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 18:47:03

TIME INFORMATION
RT: 0,536 sec
0-18M: 1,730 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,825 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,483 sec
TOTAL TIME: 11,019 sec
200-400M: 3,658 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 172,16 km/h
400M: 208,21 km/h
200-400M: 36,05 km/h

1,695 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:08:38

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,759 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,370 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,29 km/h

6,759 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:08:38

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,759 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,370 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,29 km/h

10,370 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:08:38

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,759 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,370 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,29 km/h

3,611 sec
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:08:38

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,759 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,370 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,29 km/h

173,74 km/h
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:08:38

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,759 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,370 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,29 km/h

210,03 km/h
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 17:08:38

TIME INFORMATION
RT: 0,646 sec
0-18M: 1,695 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,759 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,370 sec
TOTAL TIME: 11,016 sec
200-400M: 3,611 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 173,74 km/h
400M: 210,03 km/h
200-400M: 36,29 km/h

36,70 km/h
RACE - TRACK
3RD NON CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
TYBAKI
2008-07-12 to 2008-07-13

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008]
Qualification
2008-07-12 18:38:16

TIME INFORMATION
RT: 0,612 sec
0-18M: 1,767 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,889 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,560 sec
TOTAL TIME: 11,172 sec
200-400M: 3,671 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 171,75 km/h
400M: 208,45 km/h
200-400M: 36,70 km/h

Moto Super Street [2010]0,525 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-05-18 to 2013-05-19

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Eliminations - 1st Round
2013-05-19 13:22:19

TIME INFORMATION
RT: 0,525 sec
0-18M: 1,715 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,389 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,522 sec
TOTAL TIME: 10,047 sec
200-400M: 3,133 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 199,88 km/h
400M: 248,79 km/h
200-400M: 48,91 km/h

1,344 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-23 17:34:20

TIME INFORMATION
RT: 1,168 sec
0-18M: 1,344 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,399 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,446 sec
TOTAL TIME: 9,614 sec
200-400M: 3,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,01 km/h
400M: 257,87 km/h
200-400M: 46,86 km/h

5,399 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-23 17:34:20

TIME INFORMATION
RT: 1,168 sec
0-18M: 1,344 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,399 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,446 sec
TOTAL TIME: 9,614 sec
200-400M: 3,047 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 211,01 km/h
400M: 257,87 km/h
200-400M: 46,86 km/h

8,443 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-24 11:06:21

TIME INFORMATION
RT: 5,895 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,418 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,443 sec
TOTAL TIME: 14,338 sec
200-400M: 3,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 217,91 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 30,36 km/h

3,025 sec
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-24 11:06:21

TIME INFORMATION
RT: 5,895 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,418 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,443 sec
TOTAL TIME: 14,338 sec
200-400M: 3,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 217,91 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 30,36 km/h

217,91 km/h
RACE - TRACK
4ΤΗ CHAMPIONSHIP OMAE AND 6TH AMOTOE DRAG RACE 2013
TYBAKI
2013-11-23 to 2013-11-24

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-11-24 11:06:21

TIME INFORMATION
RT: 5,895 sec
0-18M: 1,441 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 5,418 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 8,443 sec
TOTAL TIME: 14,338 sec
200-400M: 3,025 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 217,91 km/h
400M: 248,27 km/h
200-400M: 30,36 km/h

261,24 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP OMAE AND NON CHAMP. AMOTOE DRAG RACE 2014
TYBAKI
2014-05-31 to 2014-06-01

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2014-05-31 13:26:19

TIME INFORMATION
RT: 0,620 sec
0-18M: 1,567 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,087 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,300 sec
TOTAL TIME: 9,920 sec
200-400M: 3,213 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 202,24 km/h
400M: 261,24 km/h
200-400M: 59,00 km/h

74,81 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP OMAE AND AMOTOE DRAG RACE 2015
TYBAKI
2015-05-30 to 2015-05-31

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
HAYABUSA

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2015-05-30 20:20:15

TIME INFORMATION
RT: 0,917 sec
0-18M: 1,807 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,107 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,536 sec
TOTAL TIME: 11,453 sec
200-400M: 3,429 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 165,51 km/h
400M: 240,32 km/h
200-400M: 74,81 km/h

Moto True Street [2012]0,761 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-03 17:36:33

TIME INFORMATION
RT: 0,761 sec
0-18M: 1,771 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,493 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,985 sec
TOTAL TIME: 10,746 sec
200-400M: 3,492 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,47 km/h
400M: 206,54 km/h
200-400M: 16,07 km/h

1,677 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:51:08

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 10,500 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 46,41 km/h

6,332 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - 1st Round
2012-11-04 13:22:22

TIME INFORMATION
RT: 0,952 sec
0-18M: 1,707 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,332 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,725 sec
TOTAL TIME: 10,677 sec
200-400M: 3,393 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 190,77 km/h
400M: 235,29 km/h
200-400M: 44,52 km/h

9,632 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:51:08

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 10,500 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 46,41 km/h

3,264 sec
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:51:08

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 10,500 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 46,41 km/h

193,75 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:51:08

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 10,500 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 46,41 km/h

240,16 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:51:08

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 10,500 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 46,41 km/h

46,41 km/h
RACE - TRACK
6TH CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
TYBAKI
2012-11-03 to 2012-11-04

DRIVER - VEHICLE
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ


CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-11-04 11:51:08

TIME INFORMATION
RT: 0,868 sec
0-18M: 1,677 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,368 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,632 sec
TOTAL TIME: 10,500 sec
200-400M: 3,264 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 193,75 km/h
400M: 240,16 km/h
200-400M: 46,41 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,062 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo