Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΛΑΓΚΩΝΑΣ 
 FIRST NAME: ΒΑΣΙΛΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2007
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME: motobillys

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto 5 [1999] 1 0 4 3 1 0 3 0 1 0 0
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 2 0 10 9 1 0 7 2 1 0 0
Moto Super Street [2010] 1 0 5 5 0 0 4 0 1 0 0
Moto True Street [2012] 1 0 7 7 0 0 5 1 1 0 0
TOTAL RACES: 5 5 0 26 24 2 0 19 3 4 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto 5 [1999]0,477 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,477 sec
0-18M: 2,509 sec
0-100M: 5,487 sec
0-200M: 7,764 sec 
0-300M: 9,678 sec
0-400M: 11,421 sec
TOTAL TIME: 11,898 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,18 km/h
400M: 219,77 km/h
200-400M: 44,59 km/h

2,282 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

5,171 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

7,400 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

9,279 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

11,008 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

3,608 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

177,98 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-24 11:02:00

TIME INFORMATION
RT: 4,701 sec
0-18M: 2,282 sec
0-100M: 5,171 sec
0-200M: 7,400 sec 
0-300M: 9,279 sec
0-400M: 11,008 sec
TOTAL TIME: 15,709 sec
200-400M: 3,608 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 177,98 km/h
400M: 218,93 km/h
200-400M: 40,95 km/h

219,77 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,477 sec
0-18M: 2,509 sec
0-100M: 5,487 sec
0-200M: 7,764 sec 
0-300M: 9,678 sec
0-400M: 11,421 sec
TOTAL TIME: 11,898 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,18 km/h
400M: 219,77 km/h
200-400M: 44,59 km/h

44,59 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2007
SERRES RACING CIRCUIT
2007-06-23 to 2007-06-24

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto 5 [1999]
Qualification
2007-06-23 18:48:00

TIME INFORMATION
RT: 0,477 sec
0-18M: 2,509 sec
0-100M: 5,487 sec
0-200M: 7,764 sec 
0-300M: 9,678 sec
0-400M: 11,421 sec
TOTAL TIME: 11,898 sec
200-400M: 3,657 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 175,18 km/h
400M: 219,77 km/h
200-400M: 44,59 km/h

Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,598 sec
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-04-20 12:33:00

TIME INFORMATION
RT: 0,598 sec
0-18M: 1,793 sec
0-100M: 4,589 sec
0-200M: 6,714 sec 
0-300M: 8,470 sec
0-400M: 10,065 sec
TOTAL TIME: 10,663 sec
200-400M: 3,351 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,85 km/h
400M: 233,17 km/h
200-400M: 45,32 km/h

1,635 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,921 sec
0-400M: 9,460 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,52 km/h
400M: 243,65 km/h
200-400M: 45,13 km/h

4,194 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,921 sec
0-400M: 9,460 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,52 km/h
400M: 243,65 km/h
200-400M: 45,13 km/h

6,215 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,921 sec
0-400M: 9,460 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,52 km/h
400M: 243,65 km/h
200-400M: 45,13 km/h

7,921 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,921 sec
0-400M: 9,460 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,52 km/h
400M: 243,65 km/h
200-400M: 45,13 km/h

9,460 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,921 sec
0-400M: 9,460 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,52 km/h
400M: 243,65 km/h
200-400M: 45,13 km/h

3,224 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,729 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 10,753 sec
200-400M: 3,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,69 km/h
400M: 245,70 km/h
200-400M: 50,01 km/h

198,52 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:02:00

TIME INFORMATION
RT: 0,617 sec
0-18M: 1,635 sec
0-100M: 4,194 sec
0-200M: 6,215 sec 
0-300M: 7,921 sec
0-400M: 9,460 sec
TOTAL TIME: 10,077 sec
200-400M: 3,245 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 198,52 km/h
400M: 243,65 km/h
200-400M: 45,13 km/h

245,70 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:11:00

TIME INFORMATION
RT: 0,800 sec
0-18M: 1,964 sec
0-100M: 4,684 sec
0-200M: 6,729 sec 
0-300M: 8,429 sec
0-400M: 9,953 sec
TOTAL TIME: 10,753 sec
200-400M: 3,224 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,69 km/h
400M: 245,70 km/h
200-400M: 50,01 km/h

54,50 km/h
RACE - TRACK
2ND CHAMPIONSHIP DRAG RACE ELPA 2008
SERRES RACING CIRCUIT
2008-04-19 to 2008-04-20

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-04-19 17:31:00

TIME INFORMATION
RT: 0,750 sec
0-18M: 1,766 sec
0-100M: 4,509 sec
0-200M: 6,641 sec 
0-300M: 8,413 sec
0-400M: 9,994 sec
TOTAL TIME: 10,744 sec
200-400M: 3,353 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,89 km/h
400M: 242,39 km/h
200-400M: 54,50 km/h

Moto Super Street [2010]0,480 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 06:45:00

TIME INFORMATION
RT: 0,480 sec
0-18M: 1,833 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,261 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 11,940 sec
TOTAL TIME: 12,420 sec
200-400M: 4,679 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 160,23 km/h
400M: 148,72 km/h
200-400M: -11,51 km/h

1,631 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 3,753 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,063 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,014 sec
TOTAL TIME: 12,767 sec
200-400M: 2,951 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,48 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

6,063 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 3,753 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,063 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,014 sec
TOTAL TIME: 12,767 sec
200-400M: 2,951 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,48 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

9,014 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 3,753 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,063 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,014 sec
TOTAL TIME: 12,767 sec
200-400M: 2,951 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,48 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

2,951 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 3,753 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,063 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,014 sec
TOTAL TIME: 12,767 sec
200-400M: 2,951 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,48 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

208,48 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-21 13:20:00

TIME INFORMATION
RT: 3,753 sec
0-18M: 1,631 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 6,063 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 9,014 sec
TOTAL TIME: 12,767 sec
200-400M: 2,951 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 208,48 km/h
400M: 0,00 km/h
200-400M: 0,00 km/h

234,35 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,457 sec
TOTAL TIME: 11,170 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,24 km/h
400M: 234,35 km/h
200-400M: 39,11 km/h

39,11 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP AMOTOE DRAG RACE 2013
SERRES RACING CIRCUIT
2013-04-20 to 2013-04-21

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto Super Street [2010]
Qualification
2013-04-20 05:24:00

TIME INFORMATION
RT: 0,713 sec
0-18M: 1,998 sec
0-100M: 0,000 sec
0-200M: 7,201 sec 
0-300M: 0,000 sec
0-400M: 10,457 sec
TOTAL TIME: 11,170 sec
200-400M: 3,256 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 195,24 km/h
400M: 234,35 km/h
200-400M: 39,11 km/h

Moto True Street [2012]0,464 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 15:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,464 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 4,379 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,399 sec
0-400M: 10,026 sec
TOTAL TIME: 10,490 sec
200-400M: 3,431 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,49 km/h
400M: 229,53 km/h
200-400M: 45,04 km/h

1,632 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-03 10:51:00

TIME INFORMATION
RT: 1,771 sec
0-18M: 1,632 sec
0-100M: 5,712 sec
0-200M: 10,896 sec 
0-300M: 15,545 sec
0-400M: 19,349 sec
TOTAL TIME: 21,120 sec
200-400M: 8,453 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 78,68 km/h
400M: 113,00 km/h
200-400M: 34,32 km/h

4,340 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,340 sec
0-200M: 6,481 sec 
0-300M: 8,292 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 227,79 km/h
200-400M: 40,47 km/h

6,481 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,340 sec
0-200M: 6,481 sec 
0-300M: 8,292 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 227,79 km/h
200-400M: 40,47 km/h

8,292 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,340 sec
0-200M: 6,481 sec 
0-300M: 8,292 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 227,79 km/h
200-400M: 40,47 km/h

9,924 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,340 sec
0-200M: 6,481 sec 
0-300M: 8,292 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 227,79 km/h
200-400M: 40,47 km/h

3,431 sec
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Eliminations - Quarter Finals
2012-06-03 15:15:00

TIME INFORMATION
RT: 0,464 sec
0-18M: 1,654 sec
0-100M: 4,379 sec
0-200M: 6,595 sec 
0-300M: 8,399 sec
0-400M: 10,026 sec
TOTAL TIME: 10,490 sec
200-400M: 3,431 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,49 km/h
400M: 229,53 km/h
200-400M: 45,04 km/h

187,32 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 18:28:00

TIME INFORMATION
RT: 0,678 sec
0-18M: 1,662 sec
0-100M: 4,340 sec
0-200M: 6,481 sec 
0-300M: 8,292 sec
0-400M: 9,924 sec
TOTAL TIME: 10,602 sec
200-400M: 3,443 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 187,32 km/h
400M: 227,79 km/h
200-400M: 40,47 km/h

231,66 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,008 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 4,404 sec
0-200M: 6,592 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 10,025 sec
TOTAL TIME: 11,033 sec
200-400M: 3,433 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 47,59 km/h

47,59 km/h
RACE - TRACK
3RD CHAMPIONSHIP AMOTOE - OMAE DRAG RACE 2012
POLYKASTRO
2012-06-02 to 2012-06-03

DRIVER - VEHICLE
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
SUZUKI 1300

CLASS - RUN
Moto True Street [2012]
Qualification
2012-06-02 16:17:00

TIME INFORMATION
RT: 1,008 sec
0-18M: 1,711 sec
0-100M: 4,404 sec
0-200M: 6,592 sec 
0-300M: 8,395 sec
0-400M: 10,025 sec
TOTAL TIME: 11,033 sec
200-400M: 3,433 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 184,07 km/h
400M: 231,66 km/h
200-400M: 47,59 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,020 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo