Αγώνες Dragster - Drag Racing | Οδηγοί - Drivers | ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  
PERSONAL DATA VEHICLES DATA
 LAST NAME: ΜΑΡΚΟΥ 
 FIRST NAME: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 NICK NAME:
 BIRTH YEAR:
 BIRTH PLACE:
 RESIDENSE:
 PROFESSION:
 MAR. STATUS:
 FIRST RACE: 2008
 HOMEPAGE:
 FORUMS USERNAME:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ENTRIES, RUNS AND WINS PER CLASS
CLASS ENTRIES RACE WINS TOTAL RUNS VALID RUNS INVALID RUNS FREE QUALIFICATIONS 1ST ROUND QUARTER FINALS SEMI FINALS FINALS
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] 1 0 4 3 1 0 3 1 0 0 0
TOTAL RACES: 1 1 0 4 3 1 0 3 1 0 0 0

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - BEST RECORDS PER CLASS
CLASS REACTION TIME 18M TIME 100M TIME 200M TIME 300M TIME 400M TIME 200M-400M TIME 200M SPEED 400M SPEED 200M-400M SPEED
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]0,859 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-30 11:14:00

TIME INFORMATION
RT: 0,859 sec
0-18M: 1,991 sec
0-100M: 5,704 sec
0-200M: 8,028 sec 
0-300M: 9,807 sec
0-400M: 11,398 sec
TOTAL TIME: 12,257 sec
200-400M: 3,370 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 183,34 km/h
400M: 224,09 km/h
200-400M: 40,75 km/h

1,746 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

4,576 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

6,691 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

8,435 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

10,007 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

3,316 sec
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

192,08 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

238,81 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Qualification
2008-03-29 13:58:00

TIME INFORMATION
RT: 1,181 sec
0-18M: 1,746 sec
0-100M: 4,576 sec
0-200M: 6,691 sec 
0-300M: 8,435 sec
0-400M: 10,007 sec
TOTAL TIME: 11,188 sec
200-400M: 3,316 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 192,08 km/h
400M: 238,81 km/h
200-400M: 46,73 km/h

58,54 km/h
RACE - TRACK
1ST CHAMPIONSHIP ELPA DRAG RACE 2008
POLYKASTRO
2008-03-29 to 2008-03-30

DRIVER - VEHICLE
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SUZUKI 1000 K7

CLASS - RUN
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999]
Eliminations - 1st Round
2008-03-30 14:08:00

TIME INFORMATION
RT: 0,952 sec
0-18M: 2,032 sec
0-100M: 5,429 sec
0-200M: 7,762 sec 
0-300M: 9,546 sec
0-400M: 11,116 sec
TOTAL TIME: 12,068 sec
200-400M: 3,354 sec 

SPEED INFORMATION
200M: 179,82 km/h
400M: 238,36 km/h
200-400M: 58,54 km/h

 
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΩΝ - BACK TO DRIVERS INDEX
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν όλους τους αγώνες από τον 6ο αγώνα του 2003 μέχρι και σήμερα.
2. Ο οδηγός μπορεί να έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανά αγώνα.
3. Οι καλύτερες επιδόσεις στα 18 μέτρα, 100 μέτρα κλπ δεν προέρχονται υποχρεωτικά από το ίδιο πέρασμα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CLASS: Οι κατηγορίες στις οποίες έχει συμμετάσχει ο οδηγός.
ENTRIES: Πόσες φορές έχει συμμετάσχει ο οδηγός στην συγκεκριμένη κατηγορία.
RACE WINS: Οι νίκες του οδηγού στην συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RUNS: Ο αριθμός Όλων των Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
VALID RUNS: Ο αριθμός των Έγκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
INVALID RUNS: Ο αριθμός των Άκυρων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FREE: Ο αριθμός των Ελεύθερων Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUALIFICATIONS: Ο αριθμός των Προκριματικών Χρονομετρημένων Περασμάτων του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1ST ROUND: Ο αριθμός των Περασμάτων 1ου Γύρου ή 16άδας (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
QUARTER FINALS: Ο αριθμός των Προημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
SEMI FINALS: Ο αριθμός των Ημιτελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
FINALS: Ο αριθμός των Τελικών Περασμάτων (Κόντρες) του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
TOTAL RACES: Σε πόσους αγώνες έχει συμμετάσχει ο οδηγός, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ανά αγώνα.
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
REACTION TIME: Ο καλύτερος Χρόνος Αντίδρασης του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
18M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-18 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
100M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-100 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
300M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-300 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 0-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M TIME: Ο καλύτερος Χρόνος για τα 200-400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 200 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Ταχύτητα στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
200M-400M SPEED: Ο μεγαλύτερη Αύξηση Ταχύτητας από τα 200 στα 400 Μέτρα του οδηγού, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,008 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo